Magdalena Zapadka – Trener Mentalny i Biznesu

TOKSYCZNA-POZYTYWNOSC-KOBIETA-SUKCESU-MAGDALENA-ZAPADKA-TRENER-MENTALNY-SELF-CARE-COACH-MENTORKA-AMBICJA-PSYCHOLOGIA-POZYTYWNATOKSYCZNA-POZYTYWNOSC-KOBIETA-SUKCESU-MAGDALENA-ZAPADKA-TRENER-MENTALNY-SELF-CARE-COACH-MENTORKA-AMBICJA-PSYCHOLOGIA-POZYTYWNA


Czy można być zbyt pozytywną? Czy za różowymi okularami kryją się ciemne obrazy? Czy pozytywność, może być negatywna?

Dzisiejszy świat, zdaje się być przesiąknięty standardami sztucznego szczęścia, nieszczerych uśmiechów i „niepozytywnej pozytywności”. Jest to ciekawe zjawisko, któremu warto się przyjrzeć!

Z jednej strony, pozytywność może być motorem napędzającym determinację i przekraczanie granic, ale z drugiej, może odcinać nasze prawdziwe emocje i trudności.

Dość dobrze rozwija się trend promowania pozytywnego myślenia i ignorowania rzeczywistości. Trend dobrego samopoczucia, tzw. „positive vibes only” to niezdrowe zachecanie do ignorowania negatywnych emocji i doświadczeń – naturalnej części ludzkiego bytu.

To mocny sygnał, że pozytywność, może być szkodliwa, pomimo, że w założeniu wydaje się właściwym podejściem.
CZYM JEST TOKSYCZNA POZYTYWNOŚĆ?


Toksyczna pozytywność to znane zjawisko psychologiczne. Termin ten, odnosi się do sytuacji, w których nadmierna promocja pozytywnego podejścia, może prowadzić do negatywnych skutków. Choć pozytywność sama w sobie jest ogromną wartością to w sytuacjach, kiedy tracimy zdolność do rozpoznawania i akceptowania negatywnych emocji i trudności, może stać się niebezpieczna dla naszej psychiki.

Osoby, które ją praktykują, umiejetnie ignorują lub minimalizują negatywne emocje. Działają pomimo, bo uważają je za „niezdrowe” lub „negatywne”. Stawiają sobie wymagania, aby być zawsze szczęśliwymi, optymistycznymi i tryskającymi energią, czego w rzeczywistości nie odczuwają.

W rezultacie, osoby dotknięte toksyczną pozytywnością, często nie potrafią radzić sobie z trudnościami i życiowymi turbulencjami. Mogą odczuwać ogromną presję, bo muszą ukrywać to, co naprawdę czują i doświadczają. Prowadzi to do wewnętrznego konfliktu, lęku, depresji, wypalenia zawodowego i utraty autentyczności. Do psychicznej destrukcji!
Ważne jest zrozumienie, że toksyczna pozytywność nie jest kwestią samej pozytywności jako takiej, ale nadmiernej wymuszonej i niedopuszczającej różnorodności emocjonalnej.

Zdrowa pozytywność polega na byciu świadomą zagrożeń, na akceptowaniu zarówno pozytywnych, jak i negatywnych aspektów życia. To danie sobie przyzwolenia na ich nazwanie i przeżywanie, by móc z nimi pracować i budować swoją odporność psychiczną.Niestety, to zjawisko może prowadzić do wzrostu negatywnych emocji, pojawienia się presji. Zwłaszcza w kontekście mediów, social mediów czy osób pełniących funkcje liderskie i reprezentacyjne. Tam, gdzie wystawianie „na ekspozycję społeczną” ciągłej pozytywności stało się w ostatnich latach pożądane. W rezultacie, osoby te, mogą czuć się winne, zakłamane i nieadekwatne, czuć wstyd, że wewnętrznie doświadczają innych ludzkich emocji, podczas gdy świat widzi ich inaczej. Powoduje to duży dyskomfort psychiczny.

Toksyczna pozytywność nie jest równoważna zdrowemu i pozytywnemu podejściu do życia. Zdrowa pozytywność obejmuje zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty życia. To umiejętność akceptacji wszystkich emocji i doświadczeń.Świadomość i unikanie toksycznej pozytywności polega na budowaniu równowagi między pozytywnymi i negatywnymi aspektami życia oraz akceptacji swoich emocji takimi, jakie są w rzeczywistości. Dążenie do autentycznego przeżywania i rozwój inteligencji emocjonalnej są kluczowe dla zachowania dobrostanu psychicznego, spełnienia i sukcesu osobistego.
SKĄD SIĘ BIERZE TOKSYCZNA POZYTYWNOŚĆ?Powstawanie toksycznej pozytywności to proces wielowymiarowy, może wynikać z różnych czynników i doświadczeń życiowych. Jest kilka podstawowych czynników, które są niczym żyzna gleba dla dobrych nasion, dzięki którym toksyczna pozytywność może się rozsiewać:

🔹 Społeczne normy i oczekiwania często sugerują, że powinnyśmy być zawsze pozytywne i szczęśliwe. Ciągła presja na utrzymywanie wizerunku uśmiechniętej kobiety sukcesu i doskonałego życia, mogą prowadzić do tłumienia negatywnych emocji i udawania, że wszystko jest w porządku – gdy tak naprawdę nie jest. Sprzyjają temu warunki kreowane przez media czy w social mediach. Spoglądanie w kierunku idealizowanych obrazów szczęścia, sukcesów i pięknego stylu życia u innych, może prowadzić to kompleksów, spadku poczucia własnej wartości, a nawet wycofania społecznego. Ciągłe i niewłaściwe promowanie idei pozytywnego myślenia, może prowadzić do utraty autentyczności i tłumienia negatywnych emocji. W efekcie, często kończy się to uszczerbkiem na zdrowiu psychicznym, a nawet silną depresją.

🔹 Niezdrowe modele zachowań i wzorce, mogą być przekazywane przez rodziców, opiekunów, szefów lub inne autorytety, którymi otaczamy się w życiu. Jeśli byłyśmy lub jesteśmy otoczone osobami, które nie akceptują negatywnych emocji lub minimalizują trudności, możemy zacząć wyrabiać w sobie podobne nawyki. Osoby praktykujące toksyczną pozytywność mogą nakładać swoje standardy na innych.

🔹 Częstym powodem, mogą być także braki w umiejętnościach ludzkich. Jeśli nie nauczyłyśmy się konstruktywnego wyrażania i zarządzania emocjami, możemy skutecznie je tłumić. Braki w zakresie psychoedukacji, mogą być przyczyną tłumienia, bagatelizowania i skutecznego unikania negatywnych emocji.

🔹 Rywalizacja, porównywanie się do innych i dążenie do bycia lepszą, szczęśliwszą i cudownie radosną – czyli skupianie się na przewyższaniu i pokonywaniu innych, przy ignorowaniu prawdziwych uczuć i potrzeby, może prowadzić do poważnych zaburzeń. W nadmiarze, takie zachowania, mogą wyrządzić więcej szkody niż dobra dla psychiki!

🔹 Toksyczna pozytywność, to także minimalizowanie czyjegoś bólu, cierpienia i przykrych doświadczeń. To bagatelizowanie emocji i potrzeb innych. Najczęściej obserwujemy w sposobie komunikacji, np. „Wszystko będzie dobrze! Myśl pozytywnie! Daj spokój, będzie fajnie! Jesteś silna! itp. To nie jest wyrażanie empatii, zrozumienia i akceptacji prawdziwych uczuć drugiej osoby. To nie jest dawanie przestrzeni do przepływu emocji, przeżywania trosk i smutków, a bardziej wywieranie presji.


Znajomość tych mechanizmów, może pomóc uniknąć pułapki toksycznej pozytywności. Już sama świadomość, pozwala na zatrzymanie i refleksję, czy nasze postępowania i relacje są zdrowe czy niebezpieczne?

KOMUNIKATY TOKSYCZNEJ POZYTYWNOŚCI


Komunikacja może mieć różne formy, lecz zawiera charakterystyczne i powtarzające się elementy, które w dłuższej perspektywie, mogą wpływać na nas negatywnie.

Wśród wypowiadanych zdań najczęściej dominują stwierdzenia sugerujące naszą „wadliwość” i wprowadzające nas . Komunikaty te mogą być wypowiadane nieświadomie, gdyż system edukacji i samorozwój w zakresie psychologicznym nadal pozostawia pewną… powiedzmy lukę.

Jak nie wspierać lub czego nie mówić, aby nie wzmacniać toksycznej pozytywności?:


➡️ „Nie martw się i bądź pozytywna, ciesz się życiem, a wszystko jakoś się ułoży” – komunikat przez który sugerujemy, że negatywne emocje są niepożądane lub nieakceptowalne. Osoba, komunikująca się w ten sposób, może nieświadomie zachęcać innych do ignorowania lub tłumienia swoich prawdziwych uczuć i stawiania na pozorne szczęście.

➡️ „Zawsze musisz być silna. Pokaż światu, że jesteś szczęśliwa” – to komunikat narzucający oczekiwania i presję. Może sprawić, że można poczuć się winną lub niedostateczną, wobec innych.

➡️ „Myśl pozytywnie, afirmuj, a będzie dobrze” – sugerujemy w ten sposób, że pozytywne myślenie samo w sobie może rozwiązać wszystkie problemy i przynieść oczekiwany sukces. Ignoruje ono jednak realistyczne spojrzenie na życie i konieczność stawienia czoła trudnościom i przeszkodom.

➡️ „Negatywne myślenie jest toksyczne i musisz się go wyzbyć!” – Komunikując się na takim poziomie ogólności, stawiamy negatywne emocje w negatywnym świetle. Sugerujemy, że powinny one być całkowicie unikane. Każde emocje są ważne i potrzebne, negatywne także! Nie należy ich eliminować, a poznać i doceniać ich wartość, jako naturalną część doświadczeń emocjonalnych.

➡️ „Negatywne myślenie, jest oznaką mentalnej słabości” – Bzdura! Nakładanie presji i sugerowanie, że negatywne myśli są oznaką czegoś złego, może prowadzić do katastrofy.

➡️ „Musisz wciąż utrzymywać się na wysokich wibracjach” – Stałe odczuwanie szczęścia nie jest żadną normą, a jego brak tego nie jest oznaką problemów czy słabości! Psychika ludzka jest bardzo złożona. Pozwólmy jej na zmienną pracę, doświadczajmy, akceptujmy i uczmy radzić sobie w różnych sytuacjach.

➡️ „Myśl pozytywnie, afirmuj, manifestuj, a przyciągniesz to czego chcesz.” – Nie do końca to, tak działa. Pozytywne myślenie, afirmacje, praca z podświadomością, mają ogromną moc i działanie. Te metody zostały poparte wieloma rzetelnymi badaniami, ale… trzeba wiedzieć jak praktykować, trzeba wiedzieć co z czym łączyć, czego nie łączyć i jakie działania włączyć. Nawet przy stosowaniu tych narzędzi nie należy ignorować wpływu innych czynników, takich jak okoliczności życiowe, brak decyzyjności, brak działania, brak umiejętności, itp.

➡️ „Bądź zawsze uśmiechnięta, bo lubi się ludzi uśmiechniętych!” – Serio? Ja uwielbiam prawdziwych, autentycznych i aktywnych ludzi. Choć sama jestem raczej radosną i uśmiechniętą osobą, to nie uważam, że uśmiech jest oznaką szczęścia i pozytywnego podejścia do życia. Można to wyrażać na wiele sposobów. Takie wymuszanie i niepotrzebne ignorowanie naturalnej zmienności stanów emocjonalnych, zabija autentyczność i do niczego dobrego nie prowadzi.

Bądźmy świadome, że zdrowa równowaga emocjonalna obejmuje zarówno pozytywne, jak i negatywne emocje. Niezależnie od tego, które z nich odczuwamy. Ważne dla nas jest, abyśmy je akceptowały, rozumiały i potrafiły nimi zarządzać w sposób, który nam służy. Pozytywna pozytywność polega na praktykowaniu autentycznego wyrażania swoich uczuć i budowaniu zdrowych relacji z samą sobą i innymi. Psychologia pozytywna, obejmuje zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty życia. To umiejętność akceptacji i zarządzania swoimi emocjami w sposób autentyczny, konstruktywny i wspierający.Toksyczna pozytywność nie jest równoznaczna z promowaniem pozytywnego myślenia czy optymizmu i nie ma nic wspólnego z psychologią pozytywną. Dotyczy natomiast nadmiernego wymuszania i dyskredytowania negatywnych emocji oraz tworzenia niezdrowych oczekiwań i presji.
JAK NIE WPAŚĆ W SIDŁA TOKSYCZNEJ POZYTYWNOŚCI?


✅ Rozwijaj świadomość siebie i swoich emocji. Zacznij od zrozumienia i akceptacji tego, co czujesz – pozytywnego i negatywnego. Daj sobie zgodę na doświadczanie pełnego spektrum tych stanów. Nie oceniaj ich jako „dobre” czy „złe”. Daj sobie przyzwolenie na rozpoznawanie, nazwanie na odczuwanie i przeżywanie.

✅ Poszukuj równowagi między pozytywnością, a rzeczywistością. Kluczowe jest zdrowe podejście do pozytywności, które uwzględnia realistyczne spojrzenie na życie. Nie ignoruj trudności i wyzwań, ale staraj się patrzeć na nie jak na możliwość rozwoju, nauki i zdobywania doświadczenia. Doceniaj pozytywne aspekty, ale nie unikaj tych negatywnych.

✅ Staraj się nie porównywać do innych, każda z nas jest inna, wyjątkowa. Skoncentruj się na własnym życiu, pracy, rozwoju i postępach. Pamiętaj, że każdy ma unikalne doświadczenia i swoją drogę życiową. Docenianie siebie i praktyka wdzięczności wzmocni Twoją wewnętrzną siłę.

✅ Dbaj o bliskich i buduj zdrowe relacje. Otaczaj się ludźmi, którzy akceptują i wspierają Cię taką, jaka jesteś. Wspierają i zachęcają do wyrażania swoich trosk, obaw i wielu innych uczuć. Możesz poszukać grupy wsparcia, terapeuty czy poproś o rozmowę przyjaciółkę, z którą możesz otwarcie rozmawiać o swoich trudnościach, negatywnych myślach i odczuciach.

✅ Opiekuj się sobą! Dbaj o rytuały i zdrowe nawyki, które umożliwiają Ci odprężenie, odpoczynek i refleksję. Rób więcej tego, co daje Ci przestrzeń do wyrażania siebie! Mogą to być takie aktywności jak medytacja, joga, uprawianie ulubionego sportu, spotkania towarzyskie czy czytanie. Bądź wspierająca i życzliwa dla siebie. Pracuj nad własnym dobrostanem.

✅ Poszukuj profesjonalnego wsparcia. Może to obejmować terapię, trening umiejętności mentalnych, techniki relaksacji, hipnozę, kursy z zakresu praktycznej psychologii. Zapisz się na kurs, szkolenie i zwiększaj swoją świadomość w obszarze zdrowego psychicznego. Wyjdzie Ci to na dobre!

Ciesz się podróżą, nie tylko celem i efektem końcowym. Uświadom sobie, że szczęście i spełnienie można znaleźć również podczas drogi do ich osiągania. Doceniaj proces rozwoju, odkrywania siebie i doświadczania. W psychologii pozytywnej ważne jest budowanie pozytywnych nawyków i umiejętności, które sprzyjają dobrostanowi i rozwinięciu pełnego potencjału. Jak, więc budować komunikaty skupiając się na pozytywnych aspektach życia? Jak budować komunikaty, które rozwijają wewnętrzną siłę drugiego człowieka i wzmacniają relacje z drugim człowiekiem?

ZDROWA POZYTYWNOŚĆ


Jak się zdrowo i pozytywnie komunikować? Jak rozmawiać z kimś, kto odczuwa negatywne emocje, takie jak smutek, lęk, strach, jest przygnębiony lub czegoś się obawia?

Gdy chcemy udzielić mentalnego wsparcia osobie, która znajduje się w niższym stanie wibracji emocjonalnych, ważne jest wyrażenie empatii, wsparcia i zrozumienia. Podaję Ci kilka przykładów, jak możesz zareagować. Jak się komunikować pozytywnie?✅ Rozumiem, że czujesz się przygnębiona. Chętnie Cię wysłucham, jeśli masz ochotę podzielić się tym, przez co teraz przechodzisz. Chętnie też z Tobą pomilczę.

✅ Nie musisz tego przechodzić sama. Jestem, aby Cię wspierać i pomóc, jeśli będziesz tego potrzebowała.

✅ Twoje emocje są ważne i całkiem naturalne. Nie musisz ich tłumić. Jeśli chcesz, mogę być tu dla Ciebie, gdy będziesz chciała porozmawiać o tym, co przeżywasz.

✅ Rozumiem, że to, przez co przechodzisz, może być bardzo trudne. Chociaż nie mogę naprawić tej sytuacji i nic już zrobić, mogę Cię wysłuchać i być obok.

✅ Trudno jest mi znaleźć słowa, które mogą złagodzić ból, ale chcę, abyś wiedziała, że jestem tutaj, aby Cię wesprzeć i pomóc znaleźć drogę do przodu.

✅ Pamiętaj, że negatywne emocje są częścią naszego ludzkiego doświadczenia i życia. Nie musisz się czuć winna czy słaba za ich odczuwanie. Pozwól sobie na ich wyrażenie, poszukajmy sposobów na zdrowe poradzenie sobie z nimi.

✅ Jeśli tylko zechcesz, podam Ci pomocną dłoń. Pomogę Ci nawet znaleźć wsparcie, takie jak terapia, grupa wsparcia. Nie muszę być obok, ale też nie musisz przechodzić przez to sama.

✅ Doceniam twoje wysiłki i sukcesy. Widzę, jak ciężko pracujesz i jestem dumna z tego, co osiągasz

✅ Widzę, jak starasz się rozwijać i budujesz swoje umiejętności. Wiem, ze nie jest Ci łatwo. Twoja determinacja i zaangażowanie są inspirujące dla mnie i innych. Widzę, jak świetnie radzisz sobie z…


Cieszmy się, kiedy nie idzie, ale nie zmuszajmy ludzi do pozytywnie i być silnymi, kiedy chcą płakać! Psychologia pozytywna dopuszcza wszystkie emocje.

Pamiętaj, że każda osoba jest inna, absolutnie wyjątkowa. Jeśli chcesz wspierać, to dobieraj komunikaty do indywidualnych potrzeb i preferencji. Siłą jest Twoja wrażliwość, empatia i gotowość do wysłuchania.

Życie to wachlarz różnych barw, zarówno jasnych jak i ciemnych. To właśnie ta różnorodność emocji kształtuje buduje wzmacnia naszą wewnętrzną siłę i buduje dobrostan. Twórzmy przestrzeń dla zdrowej pozytywności, w której dajemy sobie prawo do autentycznych uczuć i doświadczeń.
WSPÓŁPRACA

Potrzebujesz profesjonalnego wsparcia? Myślisz o zmianie w życiu zawodowym lub osobistym? Stoisz w miejscu i boisz się zrobić kolejny? A może po prostu myślisz o rozwoju osobistym, bo chcesz zacząć robić to, co od lat pozostaje tylko w sferze Twoich marzeń?


Znam się na tym jak mało kto! Pracuję w biznesie i profesjonalnym sporcie. Jestem Certyfikowaną Trenerką Mentalną, Licencjonowaną Międzynarodową Konsultantką i Trenerką Odporności Psychicznej, Trenerką Biznesu w zakresie Kompetencji Liderskich i Społecznych oraz Life Coach. Mentorką towarzyszącą w głębokiej zmianie osobistej.

Specjalizuję się treningu mentalnym, psychologii mistrzostwa oraz rozwoju umiejętności liderskich. Maksymalizuję potencjał, oswajam wewnętrznych sabotażystów i pomagam osiągać niezwykłe cele, niezwykłym ludziom. Szczególnie cenię sobie pracę z ambitnymi kobietami, które chcą od życia więcej!


Odezwij się do mnie. Porozmawiajmy!


Ⓜ️ hello@magdalenazapadka

🌐 www.magdalenazapadka.com
Trening Mentalny | Rozwój Osobisty | Odporność Psychiczna | Wewnętrzna Siła | Emocje | Psychologia Sportu | FRIS | Przywództwo | Zarządzanie Ludźmi | Sukces i Mistrzostwo | Potencjał | Komunikacja | Mindset | MTQ Family Group – MTQ48 MTQ48 PLUS MTQ48 SPORT


Subscribe
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top