Magdalena Zapadka – Trener Mentalny i Biznesu

HEJT-HEJTER-W-INTERNECIE-PSYCHOLOGIA-TRENER-MENTALNY-MAGDALENA-ZAPADKA-PSYCHOLOG-MOWA-NIENAWIŚĆ-PORAŻKA-SPORT-BIZNES-KONFLIKT

Hejt i mowa nienawiści są jak trujący jad, który pozbawia „życia” nie tylko osoby, które są bezpośrednio dotknięte, ale także tych, którzy ten jad wypuszczają.

Takie obraźliwe i negatywne zachowania w internecie czy życiu codziennym nie tylko zadają cios ofiarom, ale także wpływają na społeczeństwo, niszcząc zaufanie, szacunek i empatię, które są fundamentem naszej ludzkiej egzystencji. Walka z hejtem wymaga wykazania się inteligencją ludzką, zjednoczenia sił i wspólnego dążenia do stworzenia bardziej wspierającej i akceptującej przestrzeni dla wszystkich.
W dobie rozwoju technologii i powszechności mediów społecznościowych, raczej nieuniknione stało się pojawienie hejtu w sieci. Zjawiska, które zdobyło ogromną uwagę zarówno w świecie nauki, jak i w społeczeństwie. Hejt stanowi dla nas poważne wyzwanie, bo znacząco wpływa nie tylko na jednostki, lecz na całe grupy i społeczeństwo.

Dla mnie to temat ważny i intersujący, bo dotyczy pewnej grypy moich klientów i podopiecznych. Osób, które działając na tzw. „świeczniku” społecznym mierzą się niepochlebną, często krzywdzącą i nieprawdziwą opinią na swój temat. Dlatego też, chcę dziś chwilę poświęcić na ten temat, aby pokazać psychologiczne podejście do tego zjawiska oraz lepszego zrozumienia skąd się to bierze. Warto wiedzieć jak identyfikować przyczyny, które leżą u podstaw hejtu oraz znać skutki dla ofiar i dotkniętej nim społeczności jako całości.
CO TO JEST HEJT?


Hejt, znany również jako cyberbullying lub trolling, to działanie polegające na umyślnym publikowaniu agresywnych, obraźliwych lub poniżających treści wobec innych ludzi w internecie. Celem hejtu jest zwykle obrażenie, zastraszenie lub wywołanie negatywnych emocji u ofiary.

Znany również jako mowa nienawiści, czyli forma agresywnego zachowania, które występuje głównie w środowisku internetowym. Jest to celowe publikowanie obraźliwych, poniżających, negatywnych lub groźnych treści wobec innych osób w internecie.

Hejt może mieć różne formy, takie jak obraźliwe komentarze, groźby, dyskryminacja ze względu na cechy osobiste (np. płeć, rasa, orientacja seksualna) oraz rozprzestrzenianie plotek czy dezinformacji w celu oszkalowania czy zranienia reputacji danej osoby.
KIM JEST HEJTER?


Hejter to termin używany do określenia osoby, która systematycznie, z zamiarem obrażania lub wywoływania negatywnych emocji, wyraża nienawiść, pogardę, krytykę lub agresję wobec innych osób, grup społecznych, idei lub działań. Hejterzy najczęściej działają w internecie, gdzie wykorzystują różne platformy społecznościowe, fora dyskusyjne czy komentarze do artykułów, aby rozpowszechniać swoje negatywne i obraźliwe poglądy.


Cechy charakteryzujące hejterów mogą się różnić, jednak są pewne czynniki, które tworzą solidną podstawę ich profilu osobowościowego i działań. Hejter charakteryzuje się takimi cechami jak:

🔹 Często działają pod fałszywym nickiem lub ukrywają swoją tożsamość, aby uniknąć odpowiedzialności za swoje negatywne działania. Jest to oczywiście mylne myślenie i działanie, gdyż odpowiednie oragny wiedzą jak znaleść taką osobę.

🔹 Hejterzy dość często nie rozumieją lub nie przejmują się uczuciami innych ludzi. Mogą wykazywać całkowity brak empatii i ludzkich odruchów wobec ofiar swoich działań.

🔹 Charakteryzują się stałym i intensywnym negatywizmem. Skupiają się na krytykowaniu i wytykaniu błędów, odwoływania się do swoich gustów i wiedzy.

🔹 Hejterzy używają obraźliwego języka i agresywnych tonów, aby zastraszać, obrazić i zraniać innych.

🔹 Mogą celowo fałszować lub manipulować informacją, aby osiągnąć swoje cele i wprowadzić zamieszanie.

🔹 Hejterzy często przejawiają wrogość wobec osób, które różnią się od nich pod względem kultury, wyznania, orientacji seksualnej, rasowej czy politycznej.

🔹 Często działają z potrzeby zwrócenia na siebie uwagi lub zyskania akceptacji od innych hejterów, tworząc swoiste echo chamber negatywnych emocji.

🔹 Hejterzy rzadko wyrażają konstruktywną krytykę, skupiając się na dezaprobatywnych komentarzach.


Hejtowanie jest zjawiskiem negatywnym i niekorzystnym dla każdej z zaangażowanych stron, nie tylko dla osoby pokrzywdzonej. Negatywne wpływy hejterów mogą prowadzić do eskalacji konfliktów, załamania psychicznego u ofiar, dezinformacji i niszczenia atmosfery dialogu oraz współpracy w społeczeństwie, jak i negatywnie wpływa na samego hejtera – jego psychikę, relacje, biznesy, rodzinę, itd. Dlatego, powinniśmy dążyć do budowania świadomości o konsekwencjach i skutkach, z jakimi się wiąże eskalowanie lub bycie biernym na to zjawisko. Powinniśmy dążyć do budowania pozytywnego i szanującego środowiska online i offline, w którym różnorodność i wolność słowa idą w parze z poszanowaniem dla innych.
PRZYCZYNY HEJTU W INTERNECIE

Wraz z rozwojem technologii i powszechnością internetu, staliśmy się świadkami zjawiska, które moze mieć bardzo niszczycielskie skutki. Hejt, czyli destrukcyjna krytyka, opluwanie, a nawet groźby w sieci, stał się poważnym problemem, który dotyka zarówno znane osobistości, jak i zwykłych użytkowników. Przyczyny tego zjawiska są złożone i związane z wieloma czynnikami, zarówno psychologicznymi, jak i społecznymi. Wśród tych czynników, możemy wymienić:


⚠️ Anonimowość i dystans społeczny

Internet pozwala zachować anonimowość, co często sprawia, że ​​użytkownicy czują się odizolowani od rzeczywistości. Ta anonimowość pozwala im na swobodne wyrażanie negatywnych emocji bez obawy o odpowiedzialność za swoje słowa i czyny. Brak fizycznego kontaktu z ofiarami sprawia, że hejterzy nie doświadczają bezpośrednich skutków swoich działań, co może zwiększać ich agresję.

⚠️ Trolling i zabawa kosztem innych

Czasami hejt może wynikać z chęci podśmiewania się z innych osób lub prowokowania reakcji. Niektórzy hejterzy mogą traktować swoje negatywne komentarze jako zabawę kosztem innych, co może prowadzić do toksycznej dynamiki w internecie.

⚠️ Brak zrozumienia konsekwencji

Wirtualny charakter internetu sprawia, że ​​niektórzy użytkownicy nie zdają sobie sprawy z powagi swoich działań i wpływu, jaki mogą mieć na innych. Wydaje im się, że ich słowa nie mają rzeczywistych skutków, co pozwala im na swobodne hejtowanie.

⚠️ Zazdrość i niezadowolenie z własnego życia

Hejterzy często wyładowują swoje negatywne emocje w sieci z powodu niezadowolenia z własnego życia, zazdrości o sukcesy innych lub braku akceptacji w rzeczywistości.

⚠️ Wpływ grupy i efekt wzmocnienia

W niektórych przypadkach hejtowanie może wynikać z pragnienia przynależności do grupy, w której negatywne komentarze są akceptowane i wzmocnione. Efekt wzmocnienia sprawia, że ​​hejterzy utwierdzają się w swoim zachowaniu, widząc, że inni zachowują się podobnie.

⚠️ Polaryzacja społeczno-polityczna

W internecie łatwo jest znaleźć grupy o podobnych poglądach i przekonaniach, co może prowadzić do polaryzacji i wzajemnego hejtowania między różnymi frakcjami społecznymi, politycznymi lub ideologicznymi.

⚠️ Brak odpowiedniej moderacji i sankcji

Niedostateczna moderacja na platformach internetowych oraz brak konsekwencji za obraźliwe zachowanie może zachęcać hejterów do dalszego rozpowszechniania nienawiści.


Hejt w internecie jest złożonym problemem, którego przyczyny wynikają z kombinacji psychologicznych, społecznych i technologicznych czynników. By zminimalizować to zjawisko, konieczne by było podjęcie działań mających na celu edukację użytkowników, moderację platform internetowych i promowanie pozytywnego i szanującego dialogu w sieci. To jednak działania zewnętrzne, na które możemy nie mieć wpływu i których wdrożenie jest mało prawdopodobne, bo na tym zjawisku sporo się zarabia, jest klikalność, a sporo ludzi w ten sposób próbuje leczyć swoje kompleksy i życiowe niepowodzenia.

Dlatego warto zadbać o siebie i zacząć od siebie.
JAK RADZIĆ SOBIE Z HEJTEM?

Radzenie sobie z hejtem w internecie może być trudnym i stresującym doświadczeniem, ale istnieją różne strategie, które mogą pomóc w lepszym poradzeniu sobie z tą sytuacją. Warto skupić się na rozwinięciu kilku kluczowych punktów, które pomogą Ci skuteczniej zmierzyć się z hejtem. Kilka kroków, które możesz podjąć, aby sobie z tym poradzić:


🔹 Zachowaj spokój i nie reaguj emocjonalnie. Hejterzy często starają się wywołać reakcję, więc najlepiej unikać impulsywnych odpowiedzi. Zachowaj spokój i unikaj polemiki, która może tylko pogorszyć sytuację.

🔹 Czasami najlepszym rozwiązaniem jest po prostu ignorowanie hejtera i nie angażowanie się w dalsze dyskusje. Pamiętaj, że hejterzy to często nieszczęsliwi ludzie, którzy szukają uwagi, a ignorowanie ich może zniechęcić do kontynuowania agresywnych zachowań.

🔹 Jeśli zmagasz się z hejtem na swojej platformie społecznościowej, użyj funkcji blokowania lub zgłaszania hejtera. To pozwoli Ci uniknąć dalszych kontaktów, a administracja serwisu otrzyma ifnormację o złamaniu regulaminu.

🔹 Porozmawiaj z bliskimi, przyjaciółmi lub rodziną o tym, co przeżywasz. Wsparcie emocjonalne może pomóc Ci zmierzyć się z negatywnymi emocjami.

🔹 Staraj się skupiać na pozytywnych aspektach życia i koncentruj się na tym, co cię cieszy, na tym co lubisz robić, co musisz zrobić i co chcesz robić. Unikaj zagłębiania się w hejtowy kontent, bo jest to jeden z dystraktorów, który może przerodzić się w bloker, który dkutecznie zatrrzyma Cię przed działaniem.

🔹 Zadbaj o swoją samoocenę – wzmacniaj poczucie wartości i pewność siebie. Pamiętaj, że hejterzy często atakują innych z powodu swoich własnych problemów. Nie bierz hejtu do siebie i nie dopuść, aby wpłynął na Twoej postrzeganie siebie.

🔹 Szukaj wsparcia u specjalisty. Jeśli żaden z powyższych kroków nie przynosi ulgi czy spokoju psychicznego, jesli ucierpiała Twoja sfera mentalna i nie czujesz się dobrze – zgłoś się do profesjonalnego trenera mentalnego, psychologa czy psychiatry. Do kogoś, kto pomoże Ci w zakresie swojej specjalizacji i odpowiedzialności. Takie wsparcie i współpraca, może pomóc Ci skupić się na swoich aktwnościach, opanować emocje, wzmocnić wewnętrzną siłę i nauczyć radzić sobie z hejtem.

🔹 Pamiętaj o swoim bezpieczeństwie i w przypadku groźnych lub niebezpiecznych komentarzy skontaktuj się z odpowiednimi służbami, takimi jak moderatorzy platformy czy lokalne organy ścigania. Nikt nie jest niewidzalny. Każdego można dziś znaleźć i ukarać za czyny, których się dopuścił czy krzywdzące słowa, które wypowiedział czy napisał.

🔹 Weź przerwę od internetu, taki detox świetnie robi na głowę i zestresowane ciało. Jeśli hejt zaczyna Cię przytłaczać, zrób sobie przerwę od mediów społecznościowych i internetu. Skoncentruj się na rzeczywistym życiu i aktywnościach, które dają Ci prawdzową radość i zadowolenie. Jestem pewna, że w życiu rzeczywistym – offline znasz więcej ciekawych miejsc, które wartozobaczyć czy ludzi, z którymi warto się spotkać i porozmawiać.Pamiętaj, że hejt to problem osoby, która hejtuje, nie Twój. Buduj swoją psychologiczną wiedzę i świadomość w tym zakresie. Nie masz wpływu na kogoś, ale masz ogromny wpływ na to co się z Tobą dzieje, jak reagujesz i jak dbasz o swoje zdrowie psychiczne. Dbaj o siebie mądrze!


Hejt w internecie jest jak szara mgła, która czasami przykrywa piękno i potencjał jakie daje nam funkcjonowanie online. Jego wpływ na osoby hejtowane jest złożony i głęboki, a emocje, jakie towarzyszą temu zjawisku, mogą być naprawdę trudne do ogarnięcia. Jednak wciąż jest nadzieja, że możemy razem stworzyć bardziej pozytywne i wspierające środowisko w sieci. Jako ludzie, jesteśmy zdolni do zrozumienia, że za agresywnymi komentarzami kryją się zazwyczaj niezrozumienie, niezadowolenie, kompleksy, fruzstarcje czy lęki hejtera. Rozwijając naszą samoświadomość i odporność psychiczną, możemy lepiej radzić sobie z hejtem i nie pozwolić, aby nasze życie było sterowane negatywnymi emocjami.

Ograniczenie ekspozycji na hejt to krok w stronę zachowania naszego zdrowia psychicznego. Mamy prawo do dbania o swoje dobre samopoczucie i unikania toksycznych interakcji. Wybierając społeczności online oparte na szacunku i wspieraniu, możemy sami tworzyć bezpieczną przystań dla siebie i innych.

Edukacja i dialog stanowią mocne narzędzia w walce z hejtem. Poprzez podejście edukacyjne, możemy próbować zrozumieć hejterów i wskazywać na negatywne konsekwencje ich działań. Choć nie zawsze hejterzy są gotowi na dialog, warto próbować budować zrozumienie i empatię, aby przekształcić destrukcyjne zachowania w pozytywne.

Hejt to zło, które szkodzi całemu społeczeństwu, nie tylko online. Wspólnie powinniśmy dążyć do promowania kultury szacunku, empatii i odpowiedzialności w internecie. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za kształtowanie przestrzeni w których funkcjonujemy, dlatego powinniśmy wybierać mądrze nasze słowa i reakcje, aby budować pozytywne i wspierające relacje.

Przyglądajmy się głębiej naszym emocjom i zachowaniom, budujmy zrozumienie i wsparcie dla siebie i innych. Wspólnie twórzmy przestrzeń, w której szanujemy różnorodność, pielęgnujemy empatię i wzajemny szacunek.


WSPÓŁPRACA

Potrzebujesz profesjonalnego wsparcia? Myślisz o zmianie w życiu zawodowym lub osobistym? Stoisz w miejscu i boisz się zrobić kolejny? A może po prostu myślisz o rozwoju osobistym, bo chcesz zacząć robić to, co od lat pozostaje tylko w sferze Twoich marzeń?


Znam się na tym jak mało kto! Jestem Certyfikowaną Trenerką Mentalną, Licencjonowaną Konsultantką i Trenerką Odporności Psychicznej, Trenerką Biznesu w zakresie Kompetencji Liderskich i Społecznych oraz Life Coach.

Specjalizuję się psychologii mistrzostwa i sukcesu oraz rozwoju umiejętności liderskich. Maksymalizuję potencjał, oswajam mentalnych sabotażystów i pomagam osiągać niezwykłe cele, niezwykłym ludziom. Szczególnie cenię sobie pracę z ambitnymi kobietami, które chcą od życia więcej!


Napisz do mnie. Porozmawiajmy!

Ⓜ️ hello@magdalenazapadka.com

🌐 www.magdalenazapadka.com
Trening Mentalny | Rozwój Osobisty | Odporność Psychiczna | Wewnętrzna Siła | Emocje | Psychologia Sportu | FRIS | Przywództwo | Zarządzanie Ludźmi | Sukces i Mistrzostwo | Potencjał | Komunikacja | Mindset | MTQ Family Group – MTQ48 MTQ48 PLUS MTQ48 SPORT


Subscribe
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top