Magdalena Zapadka – Trener Mentalny i Odporności Psychicznej | Ekspert Rozwoju Potencjału i Psychologii Mistrzostwa w Biznesie i Sporcie

PROKRASTYNACJA-PSYCHOLOGIA-MENTAL-TRENER-MENTALNY-TRENING-MAGDALENA-ZAPADKA-SPORT-BIZNES-COACH-LENISTWO-ODWLEKANIE-STRES-ODKLADANIE

Czy zdarza Ci się odkładać na później zadania, które wiesz, że pilnie muszą być wykonane? Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, dlaczego czasem unikasz robienia rzeczy, które są naprawdę ważne? A może masz wrażenie, że czasem sama stajesz sobie na drodze do osiągania celów i spełniania marzeń?

Jeśli tak, nie jesteś sama. Odwlekanie i przekładanie „na później, na jutro” dotyka to wiele osób na świecie. Wpływa to negatywnie, a nawet destrukcyjnie na życie osobiste, zawodowe oraz emocjonalne.Prokrastynacja jest problemem, który dotyka wielu ludzi na całym świecie. Wzmożony nacisk na osiąganie sukcesu i wydajności często sprawia, że czujemy się przytłoczeni, co prowadzi do unikania trudnych czy niechcianych zadań. Drugą stroną pojawienia się tego zjawiska, to nasza psychika. Doświadczenia z przeszłości, które zapisała podświadomość, które blokują nasze działania, a których sami możemy nie dostrzegać.

Czas jest niezwykle cennym zasobem, który jest ograniczony i nieodwracalny. Każda minuta, która upływa, nie może zostać odzyskana, dlatego tak ważne jest umiejętne nim zarządzanie. Efektywność w życiu osobistym czy zawodowym, zależy w dużej mierze od zdolności skupienia się na priorytetach, unikaniu rozpraszaczy i podejmowaniu działań w czasie, w którym powinny być podjęte.


Świadomość i rozumienie mechanizmów prokrastynacji mają ogromne znaczenie, ponieważ pozwala na identyfikację przyczyn tego zachowania i lepsze poznanie siebie. Pomaga to zminimalizować straty czasu, energii i możliwości, które pojawiają się w naszym życiu. To także poprawienie poprawienie samodyscypliny i wewnętrznej siły i skuteczności w działaniu.
CO TO JEST PROKRASTYNACJA?

Prokrastynację możemy zdefiniować jako nawyk lub zjawisko odwlekania i odkładania na później wykonywania zadań i obowiązków, mimo że są one ważne lub wymagają pilnego zaangażowania. Osoby, które mierzą się z prokrastynacją, unikają wykonania pewnych czynności na rzecz natychmiastowej satysfakcji lub uniknięcia dyskomfortu związanego z ich realizacją. W rezultacie, zadania te często zostają przesunięte w czasie, co może prowadzić do presji, obniżenia efektywności, licznych strat materialnych oraz wystąpienia negatywnych skutków psychicznych.

Prokrastynacja dość często mylona jest z lenistwem. Choć prokrastynacja i lenistwo mogą prowadzić do podobnych rezultatów – opóźniania zadań – istnieje między nimi zasadnicza różnica. Prokrastynacja wynika z aktywnego wyboru, nad którym mamy pełną świadomość zadania, które powinno zostać wykonane, ale celowo odkładamy je na później. Z drugiej strony lenistwo jest brakiem woli lub motywacji do działania i często jest związane z pasywnym unikaniem odpowiedzialności i inicjatywy.
PSYCHOLOGICZNE MECHANIZMY DZIAŁANIA PROKRASTYNACJI

Nie jest to żadnym pocieszeniem, ale nie jesteśmy same w walce z prokrastynacją. Wiele z nas doświadcza uczucia winy, gdyż zdajemy sobie sprawę, że nasza produktywność i wydajność cierpią na skutek tego nawyku – odkładania.

Prokrastynacja może prowadzić do opóźnień, kłopotów finansowych, a nawet problemów zdrowotnych. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć naturę tego zjawiska od strony psychologicznej i znaleźć skuteczne sposoby radzenia sobie z nim.

Dlaczego prokrastynujemy?:

1️⃣ Unikamy dyskomfortu – wykonywanie niektórych zadań może być trudne, nieprzyjemne lub wymagać wysiłku. Prokrastynacja pozwala nam tego uniknąć poprzez przesunięcie zadań na później przy jednoczesnym odczuwaniu ulgi, że nie musimy tergo robić teraz oraz zgubnej kontroli, że nic poważnego się nie stanie, jeśli w określonym czasie czegoś nie zrobimy.

2️⃣ Nie ulegamy efektowi „kija i marchewki” – w wielu przypadkach, nagroda za wykonanie zadania nie jest wystarczająco kusząca lub jasna, a kara wystarczająco sroga, co sprawia, że zadanie staje się mniej priorytetowe i odpuszczamy.

3️⃣ Brak motywacji – gdy nie jesteśmy wystarczająco zmotywowane do realizacji określonego zadania, łatwo stajemy się podatne na prokrastynację.

4️⃣ Efekt hiperbolicznego dyskontowania – często jesteśmy skłonne do wybierania natychmiastowych korzyści (np. oglądanie filmu, wyjście na miasto) kosztem korzyści przyszłych (np. wykonania zadania, za które zapłata i satysfakcja przyjdzie z opóźnieniem).Psychologia odgrywa kluczową rolę w zrozumieniu prokrastynacji. Złożone mechanizmy emocjonalne, takie jak lęk, stres, niepewność, czy też obawa przed oceną i porażką, mogą prowadzić do unikania zadań, które wywołują negatywne uczucia. Prokrastynacja to sposób na radzenie sobie z emocjonalną presją, choć na krótką metę może to przynieść ulgę, to na dłuższą metę prowadzi do wzrostu stresu i frustracji.

Wpływ emocji jest widoczny także w mechanizmach nagradzania i motywacji. Jeśli zadanie jest powiązane z pozytywnymi emocjami, satysfakcją lub nagrodą, jest bardziej prawdopodobne, że zostanie ono wykonane bez odkładania. Z drugiej strony, negatywne emocje lub brak motywacji mogą utrudniać nam rozpoczęcie i utrzymanie zaangażowania w zadaniu, prowadząc do prokrastynacji.

Zrozumienie roli psychologii i emocji w procesie prokrastynacji pozwala nam lepiej radzić sobie z tym zjawiskiem, angażować się w rozwiązywanie problemów i skutecznie przeciwdziałać tendencji do odkładania ważnych zadań.
SKUTKI PROKRASTYNACJI

Czy poczucie ulgi, jakie towarzyszy odkładaniu zadań na inny czas, przekształca się w stres, rozczarowanie lub poczucie winy? Skutki prokrastynacji mogą okazać się zaskakująco poważne i wpływać na różne aspekty naszego życia.

Negatywnych skutków tego „nawyku”, może być naprawdę dużo. Mogą mieć wpływ na naszą produktywność, zdrowie psychiczne i emocjonalne, a także nasze relacje z innymi. Przyczynia się to do spadku wydajności, opóźnień w realizacji celów oraz osłabienia naszych osiągnięć. To nie tylko nie wykonane zadania czy opóźnienia. Konsekwencje prokrastynacji dla naszego zdrowia, jakie mogą wystąpić w wyniku chronicznego stresu i napięcia emocjonalnego mogą być bardzo poważne.

Brzmi poważnie? Moim celem nie jest straszenie, lecz uświadomienie Ciebie i innych, że wyeliminowanie tego problemu jest kluczowym krokiem w osiąganiu sukcesu, zwiększaniu zadowolenia z życia i utrzymaniu zdrowego balansu emocjonalnego. Biorąc pod uwagę te aspekty, będziemy mogły lepiej zrozumieć, dlaczego warto podjąć wysiłek w celu przeciwdziałania prokrastynacji i jakie korzyści to niesie dla naszej ogólnej jakości życia.


Prokrastynacja może mieć szereg negatywnych skutków, które wpływają na różne aspekty naszego życia. Najczęstsze z nich, to:


⚠️ Opóźnienie w realizacji celów. Prokrastynacja prowadzi do przesunięcia terminów wykonywania zadań, co może utrudniać osiąganie krótko- i długoterminowych celów. Opóźnienia te mogą z kolei prowadzić do frustracji i obniżenia poczucia własnej skuteczności.

⚠️ Spadek produktywności. Częste odkładanie zadań może doprowadzić do spadku produktywności i wydajności, co negatywnie wpływa na nasze wyniki w pracy, nauce czy projektach.

⚠️ Stres i presja czasowa. Prokrastynacja często prowadzi do sytuacji, w których zadania zostają odłożone na ostatnią chwilę, co generuje stres związany z koniecznością wykonania ich w krótkim czasie.

⚠️ Złe wyniki i jakość pracy. Wykonywanie zadań w pośpiechu może wpłynąć na jakość naszej pracy, powodując błędy i niedopracowane rozwiązania.

⚠️ Obniżenie samooceny. Chroniczna prokrastynacja może wpłynąć na naszą samoocenę, powodując poczucie winy i zawodu z powodu niepowodzeń.

⚠️ Utrata możliwości. Opóźnianie ważnych działań może prowadzić do utraty okazji i szans, które już się nie powtórzą.

⚠️ Pogorszenie zdrowia psychicznego. Prokrastynacja może wywołać poczucie beznadziejności, lęku oraz pogorszyć nasze zdrowie psychiczne, zwłaszcza gdy konsekwencje odkładania zadań nasila się.

⚠️ Wpływ na życie osobiste. Prokrastynacja może wpływać na nasze życie osobiste, w tym na relacje z bliskimi, gdyż nie spełniamy obowiązków i obietnic.

⚠️ Brak czasu na rozrywkę i odpoczynek. Odkładanie zadań często prowadzi do nadmiernego poświęcania czasu na ich realizację w ostatniej chwili, co może ograniczać czas na relaks i odpoczynek.

⚠️ Potęgowanie prokrastynacji. Nawyk prokrastynacji może się nasilać, gdyż unikając jednego zadania, narasta presja do wykonania go w przyszłości, co sprawia, że staje się ono jeszcze bardziej odstraszające.Zrozumienie tych negatywnych skutków prokrastynacji może stanowić motywację do podjęcia działań, aby ograniczyć to zachowanie i poprawić jakość naszego życia. To wyjątkowo powszechne zjawisko, które dotyka ludzi na różnych etapach życia. Odkładanie na później ważnych zadań może wpływać na naszą produktywność, osiągnięcia i zdrowie psychiczne. Ale czy możemy pokonać tą złodziejkę czasu? Oczywiście!JAK PORADZIĆ SOBIE Z PROKRASTYNACJĄ?


1. Świadomość, że jest problem

Pierwszym krokiem w pokonaniu prokrastynacji jest uświadomienie sobie, że jesteś jej ofiarą. Monitoruj swoje zachowanie i zastanów się, czy odkładasz ważne zadania na później, mimo że masz na to czas i zasoby. Zwracaj uwagę na sygnały, takie jak unikanie trudnych zadań, wymówki czy powtarzające się opóźnienia.

2. Wyznaczaj konkretne cele i twórz precyzyjny plan działania

Określenie konkretnych celów i stworzenie szczegółowego planu działania jest kluczem do pokonania prokrastynacji. Sprecyzuj, co chcesz osiągnąć i jakie kroki musisz podjąć, aby to się wydarzyło. Podziel zadania na mniejsze, łatwiejsze do zrealizowania kroki, co pomoże Ci utrzymać motywację i przekonanie, że jesteś w stanie sobie poradzić.

3. Szukaj, sprawdzaj i testuj techniki, które pomogą utrzymać motywację i budują pozytywne nawyki

Szukaj technik motywacyjnych, które będą Ci pomagały utrzymać zaangażowanie i chęć działania. Może to być nagradzanie siebie za wykonane zadania, praca w ciekawej, inspirującej przestrzeni, czy też dzielenie się swoimi celami z bliskimi. Szukaj sposobów, aby zwiększyć poczucie odpowiedzialności za ich realizację. Ważne jest również budowanie pozytywnych nawyków, które pozwolą Ci działać konsekwentnie, bez względu na okoliczności.

4. Podejmij wyzwanie oswojenia lęku i perfekcjonizmu

Często lęk przed niepowodzeniem lub oceną innych jest przyczyną prokrastynacji. Warto nauczyć się radzić sobie z lękiem i przyjąć podejście, że popełnianie błędów jest naturalne i nieuniknione. Zamiast dążyć do doskonałości, postaraj się realizować zadania na tyle, by były one zadowalające i skuteczne. Jeśli to nie pomaga, bo problem jest bardziej złożony lub psychologicznie „głębszy”, skontaktuj się ze specjalistą.

5. Dopasuj odpowiednie do Ciebie techniki zarządzania czasem i organizacją prac

Skuteczne zarządzanie czasem to klucz do unikania prokrastynacji. Utwórz harmonogram, który pomoże Ci przydzielić odpowiednią ilość czasu na różne zadania. Wykorzystuj techniki, takie jak na przykład metoda „Pomodoro” czyli podział na bloki pracy głębokiej i cykliczne przerwy, aby utrzymać koncentrację i efektywność.

6. Wręczaj sobie nagrody i celebruj małe sukcesy

Nagradzaj siebie za osiągnięcie celów i wykonanie ważnych zadań. Może to być drobna przyjemność, taka jak zjedzenie ulubionej przekąski czy obejrzenie filmu. Z drugiej strony, przypisanie konsekwencji za niezrealizowanie zadania może także stanowić motywację do działania. Dobierz metodę nagrony czy kary, w zależności od tego, co na Ciebie bardziej działa.

7. Szukaj wsparcia w swoim otoczeniu

Dziel się swoimi celami i postępami z bliskimi, współpracownikami czy mentorami. Wsparcie ze strony innych może przynieść Ci poczucie odpowiedzialności i motywację do działania. Warto także dzielić zadania na mniejsze części i pracować z innymi, gdyż praca zespołowa może pomóc w utrzymaniu tempa i przełamywaniu trudności.

8. Szukaj wsparcia u specjalisty

Prokrastynacja, moze okazać sie naprawdę twardym przeciwnikiem, na którego powyższe metody nie zadziałają. Nie poddawaj się! Moze to oznaczać, że przyczyna jest ukryta gdzieś głębiej, gdzieś, gdzie nie potrafisz sama dotrzeć i nie potrafisz jej sama znaleźć – w podświadomości. Umów się na sesję ze specjalistą w zakresie rozwoju mentalnego lub terapeutą. Z kimś, kto pomoże zlokalizować przyczynę problemu i dobierze odpowiednią dla Ciebie metodę, aby jak najszybciej ruszyć do działania.
Stosując odpowiednio dopasowane strategie, można skutecznie przeciwdziałać jej negatywnym skutkom. Kluczem jest świadomość i zaangażowanie w działanie. Bierz inicjatywę w swoje ręce, a efektywność, spełnienie i osiągnięcie celów stanie się Twoją codziennością.

Ta dobrze znana złodziejka czasu, może znacznie wpływać na produktywność, zdrowie psychiczne i osiągnięcia. Uświadomienie sobie, że Ciebie to także dotyka, stanowi kluczowy punkt wyjścia. Rozpoznanie sygnałów, które ostrzegają przed unikaniem ważnych zadań, pozwala podjąć działania w kierunku zmiany. Tworzenie konkretnych celów i planów działania daje wyraźny kierunek i motywację do osiągania sukcesu. Zrozumienie i skuteczne przeciwdziałanie prokrastynacji nie tylko pozwala na osiągnięcie lepszych wyników w pracy, nauce czy życiu ale ma również pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne i relacje z innymi.

Zachęcam do wypróbowania opisanych strategii w praktyce. Wybierz te, które najlepiej pasują do Twojego stylu życia i potrzeb. Pamiętaj, że pokonanie prokrastynacji wymaga czasu i wysiłku, ale korzyści i standard życia są nie do przecenienia.

Jeśli czujesz, że problem prokrastynacji przekracza Twoje możliwości, nie wahaj się skonsultować z profesjonalistą, takim jak trener mentalny, psycholog, psychoterapeuta czy hipnoterapeuta. Znajdź osobę, która pomoże Ci zlokalizować przyczynę, wypracować indywidualny plan i będzie wsparciem podczas radzenia sobie z tym wyzwaniem.

Każdy krok w kierunku eliminacji tego problemu zbliża Cię do osiągnięcia sukcesu i zwiększa kontrolę nad Twoim czasem i życiem. Warto się tego pozbyć, aby czerpać różnorodne korzyści z efektywności, odczuwać satysfakcję i spełnienie, jakie niesie ze sobą korzystanie z pełni życia i dobrze wykonana praca, we właściwym czasie.

WSPÓŁPRACA

Potrzebujesz profesjonalnego wsparcia? Myślisz o zmianie w życiu zawodowym lub osobistym? Stoisz w miejscu i boisz się zrobić kolejny? A może po prostu myślisz o rozwoju osobistym, bo chcesz zacząć robić to, co od lat pozostaje tylko w sferze Twoich marzeń?


Znam się na tym jak mało kto! Pracuję w biznesie i profesjonalnym sporcie. Jestem Certyfikowaną Trenerką Mentalną, Licencjonowaną Międzynarodową Konsultantką i Trenerką Odporności Psychicznej, Trenerką Biznesu w zakresie Kompetencji Liderskich i Społecznych oraz Life Coach. Mentorką towarzyszącą w głębokiej zmianie osobistej.

Specjalizuję się treningu mentalnym, psychologii mistrzostwa oraz rozwoju umiejętności liderskich. Maksymalizuję potencjał, oswajam wewnętrznych sabotażystów i pomagam osiągać niezwykłe cele, niezwykłym ludziom. Szczególnie cenię sobie pracę z ambitnymi kobietami, które chcą od życia więcej!


Napisz do mnie. Porozmawiajmy!

Ⓜ️ hello@magdalenazapadka.com

🌐 www.magdalenazapadka.com
Trening Mentalny | Rozwój Osobisty | Odporność Psychiczna | Wewnętrzna Siła | Emocje | Psychologia Sportu | FRIS | Przywództwo | Zarządzanie Ludźmi | Sukces i Mistrzostwo | Potencjał | Komunikacja | Mindset | MTQ Family Group – MTQ48 MTQ48 PLUS MTQ48 SPORTSubscribe
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top