Magdalena Zapadka – Trener Mentalny i Biznesu

MISTRZOWSKA-PSYCHOLOGIA-MISTRZÓW-TRENING-MENTALNY-ROZWÓJ-ODPORNOŚĆ-PSYCHICZNA-MAGDALENA-ZAPADKA-TRENER-PSYCHOLOG-SPORTU-BIZNESU-EMOCJE


W świecie, gdzie granice między fizycznym a mentalnym zacierają się tworząc przestrzeń dla nieograniczonych możliwości, mistrzowska psychologia i trening mentalny zwiększa szansę na sukces. To przepustka do świata, w którym to, co wydaje się trudne i niemożliwe, staje się osiągalne.

Jako trener mentalny i specjalistka psychologii sportu, wielokrotnie miałem i mam przyjemność współpracować z profesjonalnymi sportowcami i fantastycznymi liderami biznesu, którzy osiągnęli szczyty swoich możliwości. Między innymi dzięki tej pracy, nieustannie odkrywam, że klucz do sukcesu w obu tych dziedzinach leży nie tylko w wykształceniu, ciężkiej pracy, determinacji czy talentach, ale przede wszystkim w sile umysłu i samoświadomości.

Czy zastanawiałaś się kiedyś, co łączy mistrzów olimpijskich z topowymi CEO? Jak to się dzieje, że niektórzy ludzie, niezależnie od przeszkód, wychodzą na prostą, osiągając cele, o których inni mogą tylko marzyć? Jednym z sekretów jest mentalności – sposób myślenia, który pozwala przekraczać własne ograniczenia i kształtować rzeczywistość zgodnie z własnymi ambicjami.

Nie będę Cię przekonywała, że mindset to 90% sukcesu, bo to bzdury i tanie catchy hasła pseudo coachów z instagrama. Zamiast tego, zabiorę Cię w podróż przez ciekawy świat psychologii sukcesu, gdzie odkryjesz, jak umysł może być Twoim najpotężniejszym narzędziem lub największym przeciwnikiem. Pstaram się wyjaśnić to, jak mistrzowie swoich dziedzin wykorzystują tajniki pracy nad sobą i treningu mentalnego, aby osiągać cele, które dla innych pozostają w sferze marzeń.

Niezależnie od tego, czy jesteś sportowcem dążącym do złotego medalu, liderem biznesu szukającym sposobów na zwiększenie efektywności swojego zespołu, czy po prostu osobą, która chce poprawić jakość swojego życia – znajdziesz tu coś dla siebie.
Nikogo już nie dziwi fakt, że kwestia odporności psychicznej stała się przedmiotem intensywnych badań i dyskusji. Profesjonalny trening mentalny, niegdyś zarezerwowany głównie dla sportowców i osób wykonujących zawody o wysokim stopniu stresu, obecnie znajduje zastosowanie w szerokim spektrum dziedzin życia. Przyjrzymy się, jak nowoczesne podejścia w psychologii i neurologii mogą pomóc w budowaniu silnego fundamentu psychicznego, niezbędnego do efektywnego radzenia sobie z wyzwaniami dnia codziennego.

Rozwój mentalny opiera się na założeniu, że umysł, podobnie jak ciało, można kształtować i wzmacniać poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia, techniki i systematyczność oczywiście. W psychologii sportu, gdzie koncepcja ta znalazła jedne z pierwszych zastosowań, kluczową rolę odgrywa przygotowanie zawodnika nie tylko do fizycznego wysiłku, ale również do psychicznego aspektu rywalizacji. Techniki takie jak kontrola myśli, wizualizacja, uważność (mindfulness) czy trening autogenny, mają na celu optymalizację stanu psychicznego, co przekłada się na lepsze wyniki i większą odporność na stres.

Cieszy mnie bardzo fakt, że w ostatnich latach obserwujemy ekspansję treningu mentalnego poza areny sportowe. Bardzo mnie to cieszy! Badania w dziedzinie neuroplastyczności mózgu dowodzą, że regularne ćwiczenia mentalne mogą prowadzić do trwałych zmian w strukturach mózgowych odpowiedzialnych za przetwarzanie emocji, koncentrację i pamięć. To odkrycie otwiera nowe perspektywy w edukacji, terapii zaburzeń psychicznych oraz w codziennym dbaniu o dobrostan psychiczny.

W kontekście edukacyjnym i rozwojowym, techniki treningu mentalnego mogą pomóc uczniom w lepszym radzeniu sobie z presją egzaminacyjną, poprawie koncentracji oraz efektywniejszej nauce. W biznesie, szczególnie w obszarach wymagających innowacyjności, kreatywności oraz radzenia sobie z emocjami, stresem czy presją chociażby czasu, trening mentalny staje się narzędziem wspierającym rozwój kompetencji miękkich, takich jak zdolność do pracy zespołowej czy liderstwo.

W dziedzinie psychoterapii, techniki oparte na treningu mentalnym, takie jak terapia poznawczo-behawioralna (CBT) czy terapia dialektyczno-behawioralna (DBT), wykazują skuteczność w leczeniu szerokiego spektrum zaburzeń, od depresji po zaburzenia osobowości. Ponadto, regularne praktyki uważności i medytacji mogą działać profilaktycznie, zmniejszając ryzyko wystąpienia zaburzeń nastroju i lęku.

Mimo obiecujących wyników, trening mentalny stoi przed wyzwaniami, takimi jak dostosowanie technik do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników, oraz integracja tych praktyk z tradycyjnymi metodami edukacji czy leczenia. Wymaga to interdyscyplinarnego podejścia, łączącego wiedzę z psychologii, neurologii, neuronauki, kognitywistyki, pedagogiki, psychosomatyki i kilku jeszcze ważnych w rozwoju człowieka dziedzin.

Trening mentalny oferuje potężne narzędzia do budowania odporności psychicznej, kluczowej w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie. Rozwój technik opartych na solidnych podstawach teoretycznych i empirycznych badań otwiera nowe możliwości w zakresie poprawy jakości życia, zdrowia psychicznego i efektywności w pracy. Jako społeczeństwo, stajemy przed szansą wykorzystania tych narzędzi do budowania bardziej świadomej, zrównoważonej i zdrowej przyszłości.
W obliczu wyzwań, jakie przyniosła pandemia COVID-19, świat biznesu, podobnie jak świat sportu, musiał szybko adaptować się do nowej rzeczywistości. Ta adaptacja wymagała nie tylko zmian organizacyjnych, ale również głębokiego zrozumienia i zastosowania psychologii sportu w nowym kontekście. Oto jak najnowsze badania rzucają światło na tę ciekawą pod wieloma aspektami podróż.

W świetle badań Jonesa i współpracowników (2021), które podkreślają znaczenie adaptacji i odporności psychicznej w kontekście niepewności wywołanej pandemią, moje ówczesne doświadczenie z zespołem startupu technologicznego stało się jeszcze bardziej istotne. Wprowadzenie technik koncentracji i ustawiania celów, inspirowanych wyselekcjonowanymi dyscyplinami sportowymi, pomogło zespołowi nie tylko przetrwać trudny okres, ale również odnieść sukces, dostosowując się do zmieniających się warunków rynkowych.

Podobnie, praca nad budowaniem odporności psychicznej z jednym, z liderów korporacyjnych, poza swoim doświadczeniem i narzędziami, zainspirowaliśmy się także badaniami Gucciardi, Hanton, i Mallett (2015), poprzez co odporność psychiczna zyskała nowy wymiar w kontekście postpandemicznym. Skupienie się na technikach radzenia sobie ze stresem i niepewnością, tak ważnych w sporcie, pomogło pracownikom korporacji nie tylko w osobistym rozwoju, ale również liderom w skutecznym zarządzaniu zespołem w czasach pandemicznego kryzysu.

Świat się zmienia, ludzie się zmieniają, sport się zmienia i biznes się zmienia. A co za tym idzie wiedza, refleksje i metody pracy również powinny być aktualizowane. Badania przeprowadzone po roku 2020 rzucają nowe światło na znaczenie psychologii sportu w biznesie. Smith i współpracownicy (2022) wskazują na kluczową rolę wirtualnej kohezji zespołowej, co znajduje odzwierciedlenie w mojej pracy z zespołami zdalnymi, gdzie techniki budowania zaufania i współpracy, znane z drużyn sportowych, okazały się nieocenione.

Z kolei Greenberg i współpracownicy (2021) podkreślają znaczenie dbałości o dobrobyt psychiczny, co w mojej praktyce przekłada się na wprowadzenie programów treningu mentalnego wspierających zarówno liderów, jak i pracowników w utrzymaniu równowagi psychicznej.

Integracja psychologii sportu w środowisku biznesowym, w świetle najnowszych badań, pokazuje nie tylko jej uniwersalność, ale również potencjał w budowaniu odporności, adaptacji i kohezji w nowej rzeczywistości. Moje doświadczenia, wsparte najnowszymi badaniami, świadczą o tym, że techniki mentalne, znane ze świata sportu, mogą odgrywać kluczową rolę w przekształcaniu wyzwań w możliwości, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i organizacyjnym. Powiem tak – mi się to rewelacyjnie sprawdza, klienci dostrzegają nieocenioną wartość, w porównaniu do tego, jak ich uczono i szkolono kiedyś! Profesjonalny trening mentalny w biznesie z domieszką wiedzy i narzędzi zaczerpnietych ze świata sportu, w przypadku wielu firm, okazał się jednym z lepszych programów nie tylko rozwojowych lecz także mocno wzmacniających odporność psychiczną i wellbeing.
PSYCHOLOGIA SPORTU I TRENING MENTALNY

W obliczu wyzwań, jakie przyniosła pandemia COVID-19, psychologia sportu i sukcesu oraz trening mentalny stały się bardziej istotne niż kiedykolwiek. Adaptacja do nowych realiów wymagała od sportowców i liderów biznesu nie tylko fizycznej, ale przede wszystkim mentalnej elastyczności. Uważam, że świetnie sobie poradziliśmy, dlatego warto śledzić najnowsze badania i rozwój technologii, które wpływają na te dziedziny, oferując nowe perspektywy i narzędzi

Pandemia wprowadziła niepewność i zmienność w życie sportowców i liderów biznesu na wszystkich poziomach, od amatorów po zawodowców, od małych firm po duże. Badania przeprowadzone w 2021 roku przez grupę psychologów sportu z University of Toronto wykazały, że strategie radzenia sobie z niepewnością, takie jak mindfulness i techniki oddechowe, stały się kluczowe dla utrzymania wysokiej wydajności i dobrostanu psychicznego sportowców. Te techniki, wcześniej stosowane jako uzupełnienie tradycyjnego treningu, teraz zajmują centralne miejsce w przygotowaniach mentalnych w sporcie i biznesie. Podobna sytuacja jest w biznesie – budowanie przewagi mentalnej i odporności psychicznej to, już nie szkolenie z kategorii „jak będziemy mieli nadwyżkę w budżecie szkoleniowym”, a standard i konieczna konieczność.

Pandemia uwypukliła znaczenie dobrostanu psychicznego, zarówno w sporcie, jak i w biznesie. Organizacje sportowe i korporacje zaczęły inwestować w programy wsparcia psychicznego, podkreślając rolę psychologii sportu w budowaniu odporności i radzeniu sobie ze stresem. Badania z 2021 roku, przeprowadzone przez Harvard Business Review, wykazały, że liderzy, którzy uczestniczyli w programach treningu mentalnego opartych na technikach mindfulness i samoregulacji, zgłaszali lepszą jakość snu, niższy poziom stresu i poprawę ogólnego samopoczucia.

Nowa dekada przynosi ze sobą zmiany w podejściu do rozwoju i wzmocnienia mentalnego, zarówno w sporcie, jak i w biznesie. Najnowsze badania i rozwój technologii otwierają nowe możliwości dla sportowców i liderów, którzy chcą nie tylko osiągać wysokie wyniki, ale także dbać o swój dobrostan psychiczny. Psychologia sportu i trening mentalny, wzbogacone o nowe narzędzia i zrozumienie, stają się nieodzownymi elementami przygotowań do wyzwań nowej dekady, i na stałe zagościły w programach rozwojowych ludzi biznesu.
W dzisiejszym świecie, gdzie presja sukcesu i innowacji jest ogromna, trening mentalny staje się nieodzownym narzędziem dla liderów, jak i tych, którzy dążą do doskonałości. Jestem trenerem mentalnym w sporcie i biznesie, i widzę codziennie, jak techniki pierwotnie opracowane dla sportowców elitarnej klasy przynoszą znaczące korzyści w środowisku korporacyjnym – biznesowym pomagając liderom rozwijać kluczowe umiejętności potrzebne do skutecznego zarządzania, podejmowania decyzji i prowadzenia zespołów.

Trening mentalny w biznesie koncentruje się na rozwijaniu umiejętności takich jak odporność psychiczna, koncentracja, radzeniem sobie ze stresem, samoświadomość, efektywnej komunikacji się czy ustawianiu celów. Te umiejętności są niezbędne dla liderów, którzy muszą codziennie podejmować trudne decyzje, inspirować swoje zespoły i prowadzić organizacje przez wymagające czasy.

Odporność Psychiczna – fundamentalna umiejętność dla liderów, aby móc stawić czoła wyzwaniom i niepowodzeniom bez utraty motywacji. Pozwala podnosić się po porażkach i kontynuować dążenie do celu, co jest niezbędne w dynamicznym środowisku biznesowym.

Koncentracja – w świecie pełnym rozpraszaczy, umiejętność koncentracji i skupienia na zadaniu i celach jest nieoceniona. Trening mentalny pomaga liderom rozwijać tę umiejętność, co przekłada się na większą efektywność i produktywność.

Radzenie sobie ze stresem – wysoki poziom stresu jest często obecny w biznesie, a trening mentalny oferuje techniki, różnorodne techniki, które pomagają zarządzać stresem i zachować spokój w trudnych sytuacjach.

Efektywne komunikowanie się ze sobą i innymi – umiejętność przekazywania wizji, celów i oczekiwań w jasny sposób jest kluczowa dla każdego lidera. Trening mentalny może pomóc w rozwijaniu tych umiejętności, poprawiając zarówno komunikację wewnętrzną, jak i zewnętrzną. A także komunikować sie ze sobą samym, lepiej słuchać i rozumieć siebie.

Ustawianie celów – trening mentalny uczy, jak stawiać sobie realistyczne, ale ambitne cele, co jest fundamentem sukcesu każdej organizacji.

Wielu liderów biznesu już odkryło korzyści płynące z treningu mentalnego. Jeff Bezos, założyciel Amazona, jest znany ze swojego podejścia do podejmowania decyzji i zarządzania stresem, które przypominają techniki treningu mentalnego. Z kolei Arianna Huffington, współzałożycielka The Huffington Post, otwarcie mówi o znaczeniu odpoczynku, mindfulness i dbałości o dobrostan psychiczny jako kluczowych elementów sukcesu w biznesie.

Trening mentalny oferuje liderom biznesu narzędzia nie tylko do radzenia sobie z wyzwaniami współczesnego świata, ale także do osiągania wyższych poziomów wydajności i zadowolenia. Wprowadzenie praktyk treningu mentalnego do codziennej rutyny może pomóc w rozwijaniu kluczowych umiejętności potrzebnych do skutecznego liderstwa i zarządzania, co w konsekwencji prowadzi do budowania silniejszych, bardziej zwinnych i odpornych organizacji.
Psychokompetencje oraz zdolność do mentalnego przystosowania się i wytrwałości stają się mocną walutą. Trening mentalny, adaptowany z metod stosowanych przez sportowców na najwyższym poziomie, oferuje liderom i ich zespołom narzędzia niezbędne do budowania tej waluty, przekładając się na realne korzyści dla organizacji.

Zwiększona odporność na stres i niepewność

W dynamicznym środowisku biznesowym, zdolność do radzenia sobie ze stresem i niepewnością jest nieoceniona. Trening mentalny wyposaża liderów w narzędzia do budowania odporności psychicznej, pozwalając im nie tylko przetrwać w trudnych czasach, ale także odnaleźć możliwości wzrostu tam, gdzie inni widzą tylko przeszkody.

Lepsza jakość decyzji. Pod wpływem stresu jakość podejmowanych decyzji często spada. Programy treningu mentalnego uczą, jak utrzymać jasność umysłu i obiektywizm, nawet pod presją, co prowadzi do lepszych, bardziej przemyślanych decyzji strategicznych.

Wzrost kreatywności i innowacyjności. Umysł wolny od nadmiernego stresu i obciążenia jest bardziej otwarty na nowe pomysły i rozwiązania. Trening mentalny, promując techniki relaksacji i mindfulness, może odblokować potencjał kreatywny liderów i zespołów, stymulując innowacyjność na wszystkich poziomach organizacji.


Poprawa komunikacji i relacji w zespole. Efektywna komunikacja jest fundamentem każdej dobrze funkcjonującej drużyny. Trening mentalny pomaga w rozwijaniu empatii i umiejętności słuchania, co przekłada się na lepsze relacje w zespole, wzrost zaufania i ogólną poprawę atmosfery pracy.


Zwiększenie wydajności i skuteczności. Poprzez naukę zarządzania własnymi myślami, emocjami i zachowaniami, liderzy i ich zespoły mogą znacząco poprawić swoją wydajność. Trening mentalny oferuje techniki, które pomagają w eliminacji rozpraszaczy, lepszym zarządzaniu czasem i zasobami, co bezpośrednio przekłada się na wzrost produktywności.

Budowanie silnej kultury organizacyjnej. Wdrożenie programu treningu mentalnego na poziomie organizacji sygnalizuje zobowiązanie do dbałości o dobrostan pracowników. Taka inicjatywa może przyczynić się do budowania silnej, pozytywnej kultury organizacyjnej, gdzie priorytetem jest nie tylko sukces finansowy, ale również rozwój i dobrostan każdego członka zespołu.Profesjonalny rozwój mentalny w biznesie otwiera drzwi do szeregu korzyści, od zwiększonej odporności psychicznej i lepszej jakości decyzji, przez wzrost kreatywności i innowacyjności, po poprawę komunikacji i budowanie silnej kultury organizacyjnej. W obliczu rosnącej konkurencji i niepewności rynkowej, trening mentalny staje się nie tylko narzędziem rozwoju osobistego, ale strategiczną inwestycją w przyszłość firmy.
Potrzebujesz profesjonalnego wsparcia w zakresie rozwoju mentalnego, osobistego czy umiejętności liderskich? Myślisz o zmianie, a nie wiesz jak i od czego zacząć? Stoisz w miejscu i boisz się zrobić kolejny? A może po prostu chcesz w końcu zacząć robić to, co od lat pozostaje tylko w sferze Twoich marzeń? Chcesz osiągać niezwykłe cele? Nie czekaj – weź życie w swoje ręce!

Zapraszam do współpracy!


Pracuję w biznesie, profesjonalnym sporcie, modelingu, z ludźmi mediów, estrady… i nie tylko. Jestem Certyfikowaną Trenerką Mentalną, Licencjonowaną Międzynarodową Konsultantką i Trenerką Odporności Psychicznej, Trenerką Biznesu w zakresie Kompetencji Liderskich i Społecznych, Specjalistą Psychologii Sportu i Mistrzostwa oraz Life Coach. Mentorką towarzyszącą w głębokiej zmianie osobistej.

Specjalizuję się treningu mentalnym, psychologii mistrzostwa oraz rozwoju umiejętności liderskich. Maksymalizuję potencjał, oswajam wewnętrznych sabotażystów i pomagam osiągać niezwykłe cele, niezwykłym ludziom.


Napisz do mnie!

Ⓜ️ hello@magdalenazapadka.com

🌐 www.magdalenazapadka.com
Trening Mentalny | Odporność Psychiczna | Psychologia Sportu i Mistrzostwa | Wewnętrzna Siła | Emocje | Rozwój Osobisty | Style Myślenia FRIS | Przywództwo | Leadership | Zarządzanie Ludźmi | Emocje | Sukces | Rozwój Potencjału | Ambicja | Biohacking | Life Coaching | Motywacja | Presja | Stres | Perfekcjonizm | Komunikacja | Współpraca Zespołowa | Osiąganie Niezwykłych Celów | Mindset | MTQ Family Group – MTQ48 MTQ48 PLUS MTQ48 SPORT | Trener | Mentor | Szkoleniowiec | Coach | CEO | Lider


Subscribe
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top