Magdalena Zapadka – Certyfikowany Trener Mentalny i Odporności Psychicznej | Mindset Leadership Mentor

golf-wellbeing-dobrostan-psychiczny-ODPORNOŚĆ-PSYCHICZNA-WEWNĘTRZNA-SIŁA-MENTAL-trening-mentalny-MAGDALENA-ZAPADKA-PSYCHOLOGIA-MISTRZOSTWO-BIZNES-sport-psychika

Zapomnij na moment o wykresach, tabelach i raportach. Wyobraź sobie, że twoja firma to żywy organizm, pulsujący życiem, gdzie każdy pracownik to jedna z niezliczonych komórek, z których każda ma swoją niezastąpioną rolę. W takim organizmie „drzewo dobrostanu” nie jest tylko frazą – to rdzeń, który karmi każdą komórkę, każdego pracownika, pomagając im wzrastać, rozwijać się i przyczyniać do zdrowia całego systemu.

Szczególnie dziś, kiedy pęd za sukcesem czy próba przetrwania, często stawia nas na krawędzi, zapominamy, że to właśnie ludzie są sercem biznesu. Jak krew przepływająca przez żyły, tak dobrostan naszych zespołów tłoczy energię i życie do każdego zakątka organizacji. To oni tworzą te pomysły, które później stają się innowacjami, to ich ręce budują fundamenty przyszłości.

Zaczynając wątek odkrywania wpływu dobrostanu na sukces osobisty, biznesowy czy sportowy, warto zastanowić się nad głębią i zakresem tego wpływu. Prawdziwa troska o ludzi nie tylko zwraca uwagę na kluczową rolę, jaką dobrostan odgrywa w kształtowaniu zdrowych, efektywnych miejsc pracy, bycie i działanie tu i teraz, ale również podkreśla, jak istotne jest budowanie solidnych fundamentów dla przyszłego sukcesu i rozwoju organizacji.

Wellbeing to nie tylko chwilowy trend, to niezbędny element strategii rozwoju każdego zespołu, każdej organizacji – każdego, kto stawia na zrównoważony rozwój i długotrwały sukces. Współczesne światy biznesu, jak i sportu zmagają się z wyzwaniami, które jeszcze nigdy nie były tak skomplikowane – od zarządzania zdalnymi zespołami po dbałość o równowagę między życiem zawodowym, a osobistym pracowników. W tym kontekście, dobrostan człowieka jako jednostki i częśći zespołu, staje się kluczowym czynnikiem, który naprawdę może decydować o przewadze konkurencyjnej.

Tu nie chodzi o to, aby nadążyć za zmieniającym się światem, ale przede wszystkim stworzyć środowisko sprzyjające pełnemu rozwojowi i dobrostanowi silnych, i przede wszystkim zdrowych ludzi

Ważne jest, by liderzy byli świadomi odpowiedzialności i roli, jaką odgrywają w kształtowaniu środowiska, które sprzyja dobrostanowi, i jakie konkretne kroki mogą podjąć, aby zmienić swoje miejsce pracy w przestrzeń, która wspiera rozwój osobisty i zawodowy każdego członka zespołu.
Dobrostan lidera i dobrostan zespołu są nierozerwalnie połączone, tworząc fundament, na którym opiera się zdrowie organizacyjne i jej sukcesy. Liderzy, którzy przykładają wagę do swojego własnego dobrostanu, są nie tylko w lepszej kondycji fizycznej i psychicznej, ale również bardziej skuteczni w inspirowaniu i wspieraniu swoich ludzi, całych zespołów.

Pierwszym krokiem w budowaniu silnego wellbeing jest samowiedza, czyli świadomość lidera. Liderzy, którzy są świadomi swojego stanu emocjonalnego i fizycznego, mogą lepiej zarządzać stresem, co ma pozytywny wpływ na ich zdolność do podejmowania decyzji i interakcji z zespołem. Dobrostan lidera staje się przykładem do naśladowania, promując kulturę otwartości oraz dbałości o zdrowie psychiczne i fizyczne w całej organizacji.

Komunikacja jest kolejnym kluczowym elementem, który łączy dobrostan lidera z dobrostanem zespołu. Liderzy, którzy otwarcie rozmawiają o własnych wyzwaniach związanych z dobrostanem, normalizują te dyskusje w miejscu pracy, zachęcając pracowników do dbania o siebie i szukania wsparcia, gdy tego potrzebują. Taka otwartość buduje zaufanie i wzmacnia relacje wewnątrz zespołu, tworząc środowisko, w którym pracownicy czują się bezpiecznie, by wyrażać swoje potrzeby i obawy.

Równie ważne jest, aby liderzy ustanawiali i utrzymywali granice, które chronią ich własny dobrostan oraz promują zrównoważony tryb pracy wśród członków zespołu. Przez ustanowienie zdrowych granic, liderzy pokazują, jak ważne jest zachowanie harmonii między pracą, a życiem osobistym. Jest to istotne dla długoterminowego dobrostanu i unikania wypalenia zawodowego.

Liderzy, którzy są uważni na potrzeby i inwestują w rozwój swojego zespołu, nie tylko podnoszą kompetencje pracowników, ale również budują ich odporność emocjonalną i psychiczną. Poprzez mentoring, trening mentalny, coaching czy oferowanie innych możliwości rozwoju, liderzy mogą pomóc swoim zespołom w budowaniu poczucia celu i spełnienia, które są kluczowe w kontekście wellbeing.

W kontekście budowania odporności organizacyjnej, nie można pominąć znaczenia wsparcia społecznego. Promując współpracę i wzmacniając wsparcie między współpracownikami, tworzy się silniejszą społeczność w miejscu pracy, co jest niezbędne dla radzenia sobie ze stresem i przeciwnościami.

Ostatecznie, wellbeing lidera i wellbeing zespołu wzmacniają się nawzajem, tworząc spirale pozytywnych wpływów na całą organizację. Liderzy, którzy dbają o swoje dobrostan, są lepiej przygotowani do wsparcia swoich zespołów, a zespoły, które czują się wspierane i cenią swoje wellbeing, przyczyniają się do budowania silnej, odpornej i zdrowej organizacji.
WELLBEING FUNDAMENTEM KULTURY ORGANIZACYJNEJ

W roku 2023, takie organizacje jak Google, Zappos czy Netflix, były często przywoływane jako przykłady firm, które potrafią w ludzkie strategie i wiedzą jak wdrażać wellbeing pracowników. Promują one kulturę otwartości, wsparcia mentalnego i ciągłego rozwoju, co przyczynia się do ich sukcesu.

W obliczu ciągłych zmian, rosnącego napięcia i presji wyników, wellbeing pracowników stanowi fundament zdrowej i produktywnej kultury organizacyjnej. Istotne jest zrozumienie, że dobrostan pracowniczy nie jest jedynie indywidualnym zadaniem, lecz integralną częścią strategii firmy, która ma wpływ na każdy aspekt jej funkcjonowania – od efektywności po innowacyjność. Ci najlepsi, których przed chwilą wymieniłam, wiedzą jak to robić!

Centralnym elementem budowania silnej kultury organizacyjnej jest otwarta komunikacja. Transparentność, możliwość wyrażania opinii, i dialog między pracownikami a zarządem tworzą środowisko oparte na zaufaniu. To z kolei przyczynia się do wzrostu zaangażowania, ponieważ pracownicy czują, że ich głos ma znaczenie i jest ceniony.

🔹 Środowisko inkluzywne promujące różnorodność i akceptację, jest kolejnym filarem kultury organizacyjnej wpływającej na wellbeing. Firmy, które skutecznie wdrażają strategie inkluzywne, nie tylko tworzą przestrzeń, gdzie każdy pracownik może się rozwijać, ale również zyskują na kreatywności i innowacyjności dzięki różnorodności perspektyw.

🔹 Otwarta komunikacja – kiedy pracownicy czują, że mogą swobodnie wyrażać swoje opinie i że ich głosy są słyszane, buduje to zaufanie i wzmacnia poczucie przynależności. Organizacje, które aktywnie promują dialog między wszystkimi poziomami hierarchii, często doświadczają wzrostu zaangażowania i motywacji wśród swojej kadry. Otwarta komunikacja zachęca również do wymiany pomysłów, co może prowadzić do innowacji i ciągłego doskonalenia procesów w firmie.

🔹 Zrozumienie siebie – świadomość swoich talentów, stylów komunikacji i potrzeb – jest pierwszym krokiem do budowania silnych relacji w miejscu pracy. Równie ważna jest świadomość innych, która pozwala na lepsze zrozumienie i współpracę z kolegami z zespołu. Programy rozwoju osobistego i zawodowego, takie jak szkolenia z inteligencji emocjonalnej czy style myślenia, mogą znacznie wspierać ten aspekt wellbeing.

🔹 Wsparcie psychologiczne oraz rozwój mentalny w miejscu pracy, to kolejny kluczowy aspekt kultury organizacyjnej wpływającej na wellbeing. Coraz więcej firm zdaje sobie sprawę, że sfera mentalna pracowników ma bezpośredni wpływ na ich zaangażowanie, produktywność oraz ogólną atmosferę w zespole. Wdrożenie programów wsparcia mentalnego, może przybierać różne formy, od sesji z trenerem mentalnym, terapii z psychoterapeutą przez platformy online pozwające na anonimowy dostęp do specjalistów, po szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem, mindfulness i budowania odporności psychicznej. Przykładowo, duża firma technologiczna mogła uruchomić program, który zapewnia wszystkim pracownikom bezpłatny dostęp do konsultacji z psychologami i trenerami mentalnymi. Dzięki temu pracownicy otrzymali niezbędne wsparcie, co przyczyniło się do znacznego obniżenia poziomu stresu w pracy i poprawy ogólnego wellbeing.

Kluczowe jest, aby programy wsparcia były dostosowane do indywidualnych potrzeb pracowników. Nie każdy potrzebuje takiego samego wsparcia, dlatego organizacje, które oferują szeroki zakres usług i elastyczność w wyborze form pomocy, są bardziej skuteczne w budowaniu kultury opartej na dobrostanie. Badania pokazują, że firmy, które aktywnie wspierają zdrowie psychiczne czy rozwój mentalny swoich pracowników, odnotowują niższą absencję chorobową, mniejszą fluktuację i wyższe poziomy zaangażowania. Ponadto, takie podejście buduje wizerunek firmy jako odpowiedzialnego i troskliwego pracodawcy, co przyciąga talenty i buduje pozytywną kulturę organizacyjną.

🔹 Inwestycja w rozwój pracowników to inwestycja w przyszłość organizacji. Programy szkoleniowe, możliwości edukacyjne i ścieżki rozwoju kariery nie tylko zwiększają kompetencje pracowników, ale także przyczyniają się do ich ogólnego zadowolenia z pracy. Pracownicy, którzy czują, że ich rozwój jest wspierany, są bardziej zaangażowani i mają tendencję do dłuższego pozostania z firmą.

🔹 Ergonomia w miejscu pracy ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania przeciążeniom i kontuzjom. Inwestycje w ergonomiczne biurka, krzesła i sprzęt komputerowy przyczyniają się do lepszego zdrowia i większego komfortu pracowników, co bezpośrednio wpływa na ich produktywność i zadowolenie z pracy. Firmy coraz częściej oferują również masaże w miejscu pracy, co pomaga zmniejszyć napięcie mięśniowe i stres, zapewniając pracownikom chwilę relaksu podczas dnia pracy.

🔹 Zdrowa dieta w miejscu pracy i promowanie aktywności fizycznej to kolejne sposoby, przez które organizacje mogą wspierać dobrostan swoich pracowników. Dostęp do zdrowych przekąsek, owoców oraz posiłków bogatych w składniki odżywcze przyczynia się do lepszego stanu zdrowia i większej energii. Programy zachęcające do aktywności fizycznej, takie jak grupowe zajęcia sportowe, współpraca z lokalnymi siłowniami czy organizowanie zawodów sportowych, budują ducha zespołu i promują zdrowy styl życia.

🔹 Inicjatywy promujące zdrowie i profilaktykę, w tym regularne badania profilaktyczne, są ważnym elementem wsparcia wellbeing w miejscu pracy. Firmy oferujące swoim pracownikom dostęp do badań profilaktycznych i konsultacji zdrowotnych pomagają im dbać o swoje zdrowie i szybko reagować na ewentualne problemy.

Przez aktywne działania w tym zakresie, firmy mogą budować silniejsze i bardziej zintegrowane zespoły, gotowe stawić czoła wyzwaniom współczesnego świata biznesu. Wellbeing pracowników, wspierany przez kompleksowe programy wsparcia psychicznego, staje się nie tylko wyrazem troski o pracowników, ale również strategiczną inwestycją w przyszłość organizacji.
Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa psychologicznego stało się priorytetem! Jest to istotny element budowy zdrowego środowiska pracy.

Wsparcie i rozwój mentalny stanowią niezwykle istotne elementy w kontekście zarówno sportu, jak i biznesu. Podkreślam, że ma to ogromne znaczenie tych aspektów dla efektywności i sukcesu w obu dziedzinach.

W sporcie, rozwój mentalny i bezpieczeństwo psychologiczne mają kluczowe znaczenie dla osiągnięć zawodników na różnych poziomach. Stwarzają one fundament, na którym budowane są zaufanie, motywacja oraz determinacja do osiągania wyznaczonych celów. Sportowcy, którzy czują się bezpiecznie i wspierani przez swój zespół oraz trenerów, są bardziej skłonni do podejmowania ryzyka i pokonywania własnych ograniczeń, co prowadzi do lepszych wyników.

Podobnie, w biznesie, bezpieczeństwo psychologiczne oraz mentalna siła pracowników są znaczącymi czynnikikami wpływającymi na klimat organizacyjny i efektywność pracy. Kiedy pracownicy czują się akceptowani, szanowani i wsparci przez swoich przełożonych i kolegów, są bardziej zaangażowani w realizację celów firmy. Promowanie otwartości, empatii i szacunku w miejscu pracy sprzyja budowaniu zaufania i pozytywnych relacji między członkami zespołu, co przekłada się na lepsze wyniki biznesowe.

W kontekście rozwoju mentalnego, zarówno w sporcie, jak i biznesie, istotne jest dostarczanie odpowiednich narzędzi i technik, które pozwalają jednostkom rozwijać się i osiągać swoje pełne potencjału. Programy szkoleniowe, treningi mentalne czy coachingi mogą przyczynić się do budowy odporności psychicznej, zarządzania stresem oraz rozwijania umiejętności interpersonalnych i przywódczych.

Liderzy organizacji oraz trenerzy w sporcie mają kluczową rolę w kształtowaniu kultury organizacyjnej, która promuje bezpieczeństwo psychologiczne i rozwój mentalny. Ich zaangażowanie i wsparcie są niezbędne dla budowania zaufania i motywacji wśród pracowników i zawodników oraz dla tworzenia środowiska sprzyjającego osobistemu i zawodowemu rozwojowi.

Wellbeing to bezpieczeństwo psychologiczne i rozwój mentalny, a nie jabłuszko do obiadu, karnet na masaże i siłownię czy przymusowe spotkania integracyjne. Znaczenie to, nie może być bagatelizowane, gdyż wpływają one nie tylko na indywidualne osiągnięcia, ale także na efektywność całych zespołów i organizacji. Dlatego też, zachęcam do promowania tych wartości i działań w każdym obszarze działalności.
Potrzebujesz profesjonalnego wsparcia w zakresie rozwoju mentalnego, osobistego czy umiejętności liderskich? Myślisz o zmianie, a nie wiesz jak i od czego zacząć? Stoisz w miejscu i boisz się zrobić kolejny? A może po prostu chcesz w końcu zacząć robić to, co od lat pozostaje tylko w sferze Twoich marzeń? Chcesz osiągać niezwykłe cele? Nie czekaj – weź życie w swoje ręce!

Zapraszam do współpracy!


Pracuję w biznesie, profesjonalnym sporcie, modelingu, z ludźmi mediów, estrady… i nie tylko. Jestem Certyfikowaną Trenerką Mentalną, Licencjonowaną Międzynarodową Konsultantką i Trenerką Odporności Psychicznej, Trenerką Biznesu w zakresie Kompetencji Liderskich i Społecznych, Specjalistą Psychologii Sportu i Mistrzostwa oraz Life Coach. Mentorką towarzyszącą w głębokiej zmianie osobistej.

Specjalizuję się treningu mentalnym, psychologii mistrzostwa oraz rozwoju umiejętności liderskich. Maksymalizuję potencjał, oswajam wewnętrznych sabotażystów i pomagam osiągać niezwykłe cele, niezwykłym ludziom.


Napisz do mnie!

Ⓜ️ hello@magdalenazapadka.com

🌐 www.magdalenazapadka.com
Trening Mentalny | Odporność Psychiczna | Psychologia Sportu i Mistrzostwa | Wewnętrzna Siła | Emocje | Rozwój Osobisty | Style Myślenia FRIS | Przywództwo | Leadership | Zarządzanie Ludźmi | Emocje | Sukces | Rozwój Potencjału | Ambicja | Biohacking | Life Coaching | Motywacja | Presja | Stres | Perfekcjonizm | Komunikacja | Współpraca Zespołowa | Osiąganie Niezwykłych Celów | Mindset | MTQ Family Group – MTQ48 MTQ48 PLUS MTQ48 SPORT | Trener | Mentor | Szkoleniowiec | Coach | CEO | Lider


Subscribe
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top