Magdalena Zapadka – Certyfikowany Trener Mentalny i Odporności Psychicznej | Mindset Leadership Mentor

PRZEKONANIA-NASTAWIENIE-TRENING-MENTALNY-PSYCHOLOGIA-MISTRZOSTWA-MAGDALENA-ZAPADKA-TRENER-COACH

Praca z przekonaniami nie jest aktem magii, lecz sztuką rzeźbienia w kamieniu własnego umysłu… nie wystarczy powiedzieć „wierzę”, trzeba każdego dnia kształtować myśli z cierpliwością i determinacją rzeźbiarza, który wydobywa formę z niekształtnego bloku marmuru.Przekonania są jak architekci naszej rzeczywistości. To one kształtują nasz sposób postrzegania świata, wpływają na nasze emocje, decyzje i działania. Są jak fundament, na którym budujemy swoje życie. To one decydują o tym, jakie cele stawiamy przed sobą, jakie wyzwania podejmujemy i jak radzimy sobie z przeciwnościami losu.

Dlatego, ważne jest, aby zrozumieć i świadomie kształtować swoje przekonania. To one są kluczem do pełnego wykorzystania swojego potencjału i osiągnięcia sukcesu.

Przekonania mogą być naszymi sprzymierzeńcami, ale też i przeszkodami. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo wpływają one na nasze życie. Dlatego tak ważne jest, aby zacząć pracę nad swoimi przekonaniami, zidentyfikować te, które nas wspierają, i zmienić te, które nas ograniczają.

W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu, czym są przekonania, jakie są ich rodzaje i jak wpływają one na nasze życie. Dowiesz się także, jak można pracować nad swoimi przekonaniami, aby osiągnąć pełnię swojego potencjału i żyć życiem, o jakim marzysz. Zapraszam Cię do odkrycia, jak przekonania są architektami Twojej rzeczywistości.
Przekonania są jak kompas w dłoni podróżnika. To one wskazują kierunek, w którym podążamy, i pomagają nam odnaleźć drogę do celu, nawet gdy burza zasłania horyzont.
CZYM SĄ PRZEKONANIA?

Przekonania są fundamentem naszej psychiki, niczym solidne podłoże, na którym budujemy swoją rzeczywistość. To one kształtują nasze postrzeganie świata, wpływają na nasze myśli, uczucia i zachowania. Przekonania są jak filtr, przez który przesiewamy doświadczenia życiowe, nadając im znaczenie zgodne z własnym systemem wartości i oczekiwaniami. Są one niczym mapa, która prowadzi nas przez życie, pomagając nam podejmować decyzje i kształtować naszą drogę do celu. To one decydują o tym, co uważamy za możliwe, a co wydaje się być poza naszym zasięgiem. Determinują, jak postrzegamy siebie i otaczający nas świat, jakie cele przed sobą stawiamy i jakie wybory podejmujemy, aby te cele osiągnąć. To one są architektami naszej rzeczywistości, kształtując ją zgodnie z własnymi wyobrażeniami i oczekiwaniami.

Psychologia definiuje przekonania jako postawę poznawczą, która odzwierciedla nasze oceny, sądy i wartości. Są wynikiem procesów poznawczych i emocjonalnych, które kształtują nasze rozumienie świata i nas samych. Są one zinternalizowanymi wyobrażeniami tego, co uważamy za prawdziwe, i wpływają na nasze myśli, uczucia oraz zachowania. Przekonania mogą być zarówno świadome, jak i nieświadome, a ich wpływ na nasze życie jest ogromny.

Psychologia bada przekonania w kontekście tego, jak kształtują one naszą tożsamość, jak wpływają na nasze decyzje i jak determinują nasze interakcje z innymi ludźmi oraz otaczającym nas światem.

Praca nad przekonaniami jest obszarem zainteresowania wielu psychologów i badaczy. Jednym z nich jest Albert Ellis, twórca terapii racjonalno-emotywnej, który badał wpływ przekonania na emocje i zachowanie. Jego prace pokazują, jak negatywne przekonania mogą prowadzić do zaburzeń emocjonalnych i jak można je zmieniać, aby poprawić samopoczucie i jakość życia.

Innym ważnym badaczem w tej dziedzinie jest Aaron Beck, twórca terapii poznawczej, który badał, jak przekonania wpływają na rozwój i utrzymywanie się zaburzeń psychicznych, takich jak depresja czy zaburzenia lękowe. Jego prace pokazują, że zmiana negatywnych przekonań na bardziej realistyczne i adaptacyjne może prowadzić do poprawy stanu psychicznego.

Ważne badania w dziedzinie przekonań prowadzi również Carol Dweck, psycholog z Uniwersytetu Stanforda, która bada, jak przekonania na temat własnej inteligencji i zdolności wpływają na motywację, osiągnięcia i radzenie sobie z porażką. Jej prace pokazują, że przekonanie o możliwości rozwoju własnych zdolności (tzw. „growth mindset”) prowadzi do lepszych wyników i większej odporności na trudności.

To tylko kilka przykładów badaczy i badań, które pokazują, jak ważne są przekonania w kształtowaniu naszego życia i jak można nad nimi pracować, aby osiągnąć pełnię swojego potencjału.
SKĄD SIĘ BIORĄ PRZEKONANIA?

Aby zrozumieć, jak przekonania wpływają na nasze życie, warto przyjrzeć się ich anatomii. Raz jeszcze wspomnę, że przekonania są niczym fundament, na którym budujemy swoją rzeczywistość. Są one złożone i wielowymiarowe, a ich anatomia pomaga zrozumieć, skąd się biorą, jakie są ich rodzaje i jak wpływają na nasze życie. Skąd się biorą?

Przekonania kształtują się na bazie naszych doświadczeń życiowych, edukacji, kultury, w której żyjemy, oraz wartości, które wynosimy z domu rodzinnego. Są one także wynikiem naszych interakcji z innymi ludźmi oraz obserwacji świata, w którym żyjemy. Przekonania są zatem sumą naszych doświadczeń i nauk, które pomagają nam zrozumieć i nadać sens otaczającej nas rzeczywistości.
RODZAJE PRZEKONAŃ

Przekonania można podzielić na różne kategorie, w zależności od tego, na co się odnoszą. Są przekonania na temat siebie, które dotyczą naszej tożsamości, wartości i kompetencji. Są także przekonania na temat innych ludzi, które dotyczą naszych relacji i interakcji z innymi. Kolejną kategorią są przekonania na temat świata, które dotyczą naszego postrzegania otaczającej nas rzeczywistości. Wszystkie te przekonania razem tworzą nasz system wartości i kształtują nasze życie.

Przekonania mogą być zarówno świadome, jak i nieświadome. Co to oznacza?:

🔹 Świadome przekonania to te, które możemy łatwo zidentyfikować i wyrazić słowami. Są one dostępne dla naszej świadomości i możemy nad nimi pracować, aby je zmieniać.

🔹 Nieświadome przekonania to te, które są ukryte w naszej podświadomości i mogą wpływać na nasze życie, nawet jeśli nie zdajemy sobie z nich sprawy. Praca z nieświadomymi przekonaniami jest często trudniejsza, ale równie ważna, ponieważ to one często kształtują nasze najgłębsze przekonania na temat siebie i świata.Przekonania dzielimy, także na dwie główne kategorie: wspierające i ograniczające. Co to oznacza?:

🔹 Przekonania wspierające to pozytywne przekonania, które sprzyjają naszemu rozwojowi, pomagają w osiąganiu celów i prowadzą do zdrowego poczucia własnej wartości. Przekonania wspierające motywują nas do działania, pomagają pokonywać trudności i sprzyjają budowaniu konstruktywnych relacji z innymi. Przykłady takich przekonań to:

„Jestem zdolna do nauki i rozwoju.”

„Zasługuję na sukces i szczęście.”

„Mogę wpływać na jakość mojego życia.”

„Wyzwania są okazją do wzrostu i nauki.”


Psychologia postrzega przekonania wspierające jako kluczowe dla zdrowia psychicznego i emocjonalnego. Są one zgodne z koncepcją pozytywnego dialogu wewnętrznego, który jest niezbędny dla samoregulacji i samowiedzy. Dialog wewnętrzny to rozmowa, którą prowadzimy sami ze sobą, i może on mieć znaczący wpływ na nasze emocje i zachowania. Pozytywny dialog wewnętrzny pomaga wzmocnić przekonania wspierające i zmniejszyć wpływ przekonań ograniczających.🔹 Przekonania ograniczające to negatywne przekonania, które hamują nasz potencjał, wywołują lęk, niepewność i inne negatywne emocje. Mogą one prowadzić do unikania wyzwań, problemów w relacjach i ogólnego poczucia niezadowolenia z życia. Przykłady przekonań ograniczających to:

„Nie jestem wystarczająco dobra, aby to osiągnąć.”

„Nie zasługuję na miłość i akceptację.”

„Nie mogę zmienić swojej sytuacji.”

„Jeśli coś jest trudne, to prawdopodobnie nie jest mi to pisane.”


Przekonania ograniczające są często związane z negatywnym dialogiem wewnętrznym i mogą być wynikiem negatywnych doświadczeń z przeszłości lub wyniesionych z domu rodzinnego. Praca nad zmianą tych przekonań często wymaga głębokiej introspekcji i może obejmować terapie, treningi mentalne, coaching – pracy procesowej ze specjalistą, która pomaga zidentyfikować i zmienić negatywne wzorce myślenia.

Psychologia podkreśla, że dialog wewnętrzny nie tylko odzwierciedla nasze przekonania, ale również je kształtuje. Dlatego też, praktykowanie świadomego, pozytywnego dialogu wewnętrznego może być potężnym narzędziem w procesie zmiany przekonań ograniczających na wspierające.


Podsumowując ten wątek, przekonania są kluczowym elementem naszej psychiki, który kształtuje nasze życie. Są one wynikiem naszych doświadczeń, wiedzy, wartości i oczekiwań. Przekonania mogą być zarówno świadome i nieświadome, wspirające i ograniczajace, a ich wpływ na nasze życie jest ogromny. Praca nad przekonaniami jest ważnym elementem rozwoju osobistego i osiągania sukcesu, dlatego warto się zatrzymywać i poddać refleksji – czy nasze przekonania wspierają, czy raczej powstrzymują przez wzrostem i osiągnięciem tego, o czym marzymy.
Praca z przekonaniami to jak polerowanie lustra duszy… im bardziej je oczyszczamy, tym jaśniejsze staje się odbicie naszych najśmielszych marzeń i aspiracji.

PRZEKONANIA, A UCZUCIA I EMOCJE?

Przekonania i emocje są ze sobą ściśle powiązane. Nasze przekonania kształtują nasze emocje, a emocje z kolei mogą wpływać na nasze przekonania. To, co wierzymy na temat siebie, innych ludzi i świata, wpływa na to, jak się czujemy w danej sytuacji. Przekonania są jak filtry, przez które przesiewamy nasze doświadczenia, nadając im znaczenie i kształtując nasze reakcje emocjonalne.

Przekonania mają także ogromny wpływ na nasze uczucia. Jeśli wierzymy, że jesteśmy kompetentni i wartościowi, będziemy czuć się pewni siebie i zadowoleni z siebie. Jeśli natomiast wierzymy, że nie zasługujemy na sukces czy szczęście, możemy czuć się niepewni, smutni czy nawet złośliwi. Nasze przekonania na temat innych ludzi i świata również wpływają na nasze emocje. Jeśli wierzymy, że inni są życzliwi i chcą nam pomóc, będziemy czuć się bezpieczni i szczęśliwi w ich towarzystwie. Jeśli natomiast wierzymy, że inni są wrogami i chcą nas skrzywdzić, możemy czuć się zagrożeni i niespokojni.

Emocje są jak sygnały, które informują nas o tym, co dzieje się w naszym wnętrzu. Jeśli czujemy się źle, może to być sygnał, że nasze przekonania są negatywne i ograniczające. W takim przypadku warto zastanowić się nad tym, czy nasze przekonania są rzeczywiście prawdziwe i czy służą nam, czy też może warto je zmienić. Zmiana przekonań może prowadzić do zmiany emocji, a tym samym do poprawy naszego samopoczucia i jakości życia.

Praca z przekonaniami i emocjami jest ważnym elementem rozwoju osobistego! Jest to obszar nad którym dość często pracuję w ramach sesji treningu mentalnego, zarówno w biznesie jak i sporcie. Praca ta, pomaga nam zrozumieć, skąd biorą się nasze uczucia i jak możemy je zmieniać, aby osiągnąć pełnię swojego potencjału. To, co wierzymy, wpływa na to, jak się czujemy, a nasze emocje są sygnałem, który informuje nas o tym, czy nasze przekonania są dla nas korzystne, czy też może warto je zmienić. Praca nad przekonaniami i emocjami może prowadzić do głębszego zrozumienia siebie, lepszych relacji z innymi ludźmi i większego zadowolenia z życia.
PRACA Z PRZEKONANIAMI

Praca z przekonaniami to kluczowy element w procesie rozwoju osobistego i osiągania sukcesu. Przekonania kształtują nasze myśli, emocje i zachowania, wpływając na każdy aspekt naszego życia. Dlatego tak ważne jest, aby zidentyfikować i zmienić te przekonania, które nas ograniczają, i zastąpić je przekonaniami wspierającymi nas w dążeniu do celów.

Pierwszym krokiem w pracy z przekonaniami jest ich identyfikacja. Następnie, gdy już zidentyfikujemy przekonania, które nas ograniczają, możemy zacząć pracować nad ich zmianą.


Praca z przekonaniami to proces, który wymaga czasu, cierpliwości i zaangażowania. Istnieje wiele technik, które mogą pomóc w identyfikacji i zmianie przekonań. Oto kilka z nich:

🔹 Introspekcja i refleksja – Proces samobadania i analizy własnych myśli, uczuć i zachowań. Zadawanie sobie pytań, takich jak „Dlaczego tak się czuję?”, „Skąd biorą się te myśli?” czy „Jakie przekonania kryją się za moim zachowaniem?”.

🔹 Dzienniczek – Pisanie dziennika, może pomóc w zidentyfikowaniu i zrozumieniu własnych przekonań. Regularne zapisywanie myśli, uczuć i zachowań może ujawnić wzorce i przekonania, które kształtują nasze życie.

🔹 Rozmowy z bliskimi – Często bliscy są w stanie dostrzec nasze przekonania lepiej niż my sami. Rozmowy z rodziną czy przyjaciółmi mogą pomóc w zidentyfikowaniu przekonań, które wpływają na nasze życie.

🔹 Praca z profesjonalistą, np. z trenerem mentalnym, terapeutą czy psychologiem – dobrze wykształceni i doświadczeni specjaliści mogą pomóc w zidentyfikowaniu i zmianie przekonań. W zależności od osoby i jej potrzeb, można skorzystać z treningu mentalnego, terapii poznawczo-behawioralna czy coachingu, które skupiają się na zmianie negatywnych przekonań i zastępowaniu ich pozytywnymi. Ważne! Dobrze wybierz specjalistę, warto wiedzieć czym różnią się te procesy i kompetencje osób pomagających.

🔹 Restrukturyzacja poznawcza – Technika, która polega na zastępowaniu negatywnych, ograniczających przekonań pozytywnymi, wspierającymi przekonaniami. Restrukturyzacja poznawcza może pomóc w zmianie sposobu myślenia i postrzegania siebie i świata.

🔹 Medytacja i praktyki uważności – Techniki te pomagają zwiększyć świadomość własnych myśli i przekonań. Regularna praktyka medytacji czy uważności może pomóc w zidentyfikowaniu i zmianie negatywnych przekonań.

🔹 Afirmacje – Pozytywne stwierdzenia, które pomagają w utrwaleniu nowych, wspierających przekonań. Regularne powtarzanie afirmacji może pomóc w zmianie negatywnych przekonań i zbudowaniu pozytywnego obrazu siebie.

🔹 Wizualizacje – Technika, która polega na wyobrażaniu sobie siebie w pozytywnym świetle i osiągnięciu celów. Wizualizacje mogą pomóc w utrwaleniu nowych, pozytywnych przekonań i zwiększyć motywację do działania.


Pamiętaj, że praca z przekonaniami to proces, który wymaga czasu, cierpliwości i zaangażowania. Istnieje wiele technik, które mogą pomóc w identyfikacji i zmianie przekonań. Ważne jest, aby znaleźć te metody, które najlepiej odpowiadają naszym potrzebom i stylowi życia.
10 PYTAŃ DO PRACY Z PRZEKONANIAMI

Praca z przekonaniami to kluczowy element w procesie rozwoju i wzrostu. Dlatego tak ważne jest, aby zrozumieć, jakie przekonania nas kształtują i jak wpływają one na nasze życie. Zadawanie sobie pytań to potężne narzędzie, które może pomóc nam zidentyfikować i zmienić ograniczające przekonania. Pytania pomagają nam zrozumieć, skąd pochodzą nasze przekonania, jakie są ich źródła i jak wpływają one na nasze codzienne życie. Dzięki temu możemy zacząć pracować nad zmianą tych przekonań, które nas ograniczają i zastąpić je pozytywnymi, wspierającymi nas w osiąganiu celów.

Podaję Ci 10 pytań, które warto zadać sobie podczas pracy z przekonaniami. Te pytania pomogą Ci zrozumieć, jakie przekonania kształtują Twoje życie, jakie są ich źródła i jak wpływają one na Twoje codzienne decyzje. Dzięki tym pytaniom będziesz mogła zidentyfikować te przekonania, które są dla ciebie wartościowe, a także te, które Cię ograniczają.

Zadawanie sobie tych pytań to pierwszy krok do zrozumienia, jakie przekonania kształtują twoje życie. To także świetny sposób na zidentyfikowanie tych przekonań, które są dla ciebie wartościowe i które chciałabyś przekazać innym. Dzięki temu będziesz mogła pracować nad zmianą tych przekonań, które Cię ograniczają i zastąpić je pozytywnymi, wspierającymi cię w osiąganiu celów.Pamiętaj, że zawszo warto skontaktować się ze specjalistą, ale jeśli chcesz sama popracować, to mam nadzieję, że te pytania pomogą Ci zrozumieć, jakie przekonania kształtują Twoje życie i jak możesz pracować nad ich zmianą.

Pamiętaj także, że praca z przekonaniami to proces, który wymaga czasu i cierpliwości. Nie oczekuj natychmiastowych rezultatów, ale bądź konsekwentna i daj sobie czas na przyswajanie nowych przekonań.10 ważnych pytań w zakresie pracy z przekonaniami:


1️⃣ Jakie są moje główne przekonania? Zidentyfikowanie własnych przekonań to pierwszy krok do zrozumienia, jak wpływają one na nasze życie.

2️⃣ Skąd pochodzą moje przekonania? Przekonania często pochodzą z naszego dzieciństwa, doświadczeń życiowych czy wpływu innych osób. Zrozumienie źródła przekonań, może pomóc w ich zmianie.

3️⃣ Czy moje przekonania są zgodne z moimi wartościami i celami? Sprawdzenie, czy przekonania są zgodne z naszymi wartościami i celami, pomoże zidentyfikować te, które nas ograniczają.

4️⃣ Jakie są konsekwencje moich przekonań? Zastanów się, jak przekonania wpływają na twoje życie, relacje z innymi ludźmi i osiąganie celów.

5️⃣ Czy moje przekonania są prawdziwe? Często utrzymujemy przekonania, które nie są prawdziwe. Zadanie sobie tego pytania może pomóc w zidentyfikowaniu i zmianie fałszywych przekonań.

6️⃣ Jakie przekonania chciałbym zmienić? Zidentyfikowanie przekonań, które chcemy zmienić, to ważny krok w procesie zmiany.

7️⃣ Jakie kroki mogę podjąć, aby zmienić moje przekonania? Zastanów się, jakie działania możesz podjąć, aby zmienić ograniczające przekonania i zastąpić je pozytywnymi.

8️⃣ Jakie są pozytywne aspekty moich przekonań? Zrozumienie, jakie korzyści płyną z naszych przekonań, może pomóc w zidentyfikowaniu tych, które są dla nas wartościowe.

9️⃣ Czy moje przekonania są elastyczne? Sprawdzenie, czy nasze przekonania są elastyczne i dostosowują się do zmieniających się okoliczności, pomoże zidentyfikować te, które są sztywne i ograniczające.

🔟 Jakie przekonania chciałbym przekazać innym? Zastanów się, jakie przekonania chciałbyś przekazać swoim bliskim, dzieciom czy współpracownikom. To pomoże zidentyfikować te przekonania, które są dla Ciebie najważniejsze.Podsumowując, praca z przekonaniami to niezwykle ważny aspekt naszego życia, który może prowadzić do głębokich i pozytywnych zmian. Przekonania są jak mapa, która kieruje naszymi myślami, emocjami i działaniami. Kiedy zaczynamy rozumieć, jakie przekonania nas kształtują, otwieramy drzwi do nowych możliwości i potencjału. Zmiana przekonań to proces, który może być wyzwaniem, ale jednocześnie jest to inwestycja w naszą przyszłość i nasze szczęście.

Zachęcam do podjęcia tej pracy, do zadawania sobie ważnych pytań i do poszukiwania odpowiedzi, które pomogą zrozumieć i zmienić przekonania. Pamiętajcie, że każdy krok, nawet ten najmniejszy, zbliża do życia, które pragniecie prowadzić. Praca z przekonaniami to droga do wolności, do życia pełnego satysfakcji i spełnienia. Nie bójcie się podjąć tego wyzwania, bo to właśnie przekonania są kluczem do sukcesu i szczęścia.WSPÓŁPRACA

Potrzebujesz profesjonalnego wsparcia w zakresie rozwoju mentalnego, osobistego czy umiejętności liderskich? Myślisz o zmianie, a nie wiesz jak i od czego zacząć? Stoisz w miejscu i boisz się zrobić kolejny? A może po prostu myślisz o rozwoju osobistym, bo chcesz w końcu zacząć robić to, co od lat pozostaje tylko w sferze Twoich marzeń? Chcesz osiągać niezwykłe cele? Nie czekaj – weź los w swoje ręcę!


Pracuję w biznesie, profesjonalnym sporcie, modelingu, z ludźmi mediów, estrady… i nie tylko. Jestem Certyfikowaną Trenerką Mentalną, Licencjonowaną Międzynarodową Konsultantką i Trenerką Odporności Psychicznej, Trenerką Biznesu w zakresie Kompetencji Liderskich i Społecznych, Specjalistą Psychologii Sportu i Wykonania oraz Life Coach. Mentorką towarzyszącą w głębokiej zmianie osobistej.

Specjalizuję się treningu mentalnym, psychologii mistrzostwa oraz rozwoju umiejętności liderskich. Maksymalizuję potencjał, oswajam wewnętrznych sabotażystów i pomagam osiągać niezwykłe cele, niezwykłym ludziom. Szczególnie cenię sobie pracę z ambitnymi kobietami, które chcą od życia więcej!


Napisz do mnie. Porozmawiajmy!

Ⓜ️ hello@magdalenazapadka.com

🌐 www.magdalenazapadka.com
Trening Mentalny | Odporność Psychiczna | Wewnętrzna Siła | Emocje | Psychologia Sportu i Mistrzostwa | Rozwój Osobisty | FRIS | Przywództwo | Leadership | Zarządzanie Ludźmi | Sukces | Potencjał | Ambicja | Perfekcja | Komunikacja | Mindset | MTQ Family Group – MTQ48 MTQ48 PLUS MTQ48 SPORT
Subscribe
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top