Magdalena Zapadka – Trener Mentalny i Odporności Psychicznej

WEWNETRZNA-SILA-ODWAGA-PEWNOSC-SIEBIE-WEWNETRZNA-SILA-TRENER-MENTALNY-MAGDALENA-ZAPADKA-MENTOR-AMBITNA-KOBIETA-SUKCES-WSTYD


Kiedy kobieta odkryje moc pewności siebie, świat nie ma szans na powstrzymanie Jej przed sukcesem! Nie ma nic potężniejszego, niż silna wiara w samą siebie i chęć wykorzystania pełni swojego potencjału.

Pewność siebie to klucz, który otwiera drzwi do nieograniczonej siły i sukcesu. Twój najcenniejszy mentalny zasób, który pomaga dążyć do celu i urzeczywistnia marzenia.

Magdalena ZapadkaPewność siebie jest jednym z fundamentalnych czynników wpływających na nasze życie codzienne. Bez niej, nawet największy talent czy najlepsze umiejętności mogą pozostać nieużywane lub ograniczone. Dlatego pielęgnowanie tej umiejętności jest nie tylko istotne dla osiągania sukcesu, ale również dla ogólnego zadowolenia i satysfakcji z życia. Tak, ma wpływ na wiele aspektów codziennego funkcjonowania. W pracy, silna pewność siebie pomaga podejmować wyzwania, przewodzić zespołom, efektywnie komunikować się i radzić sobie z trudnościami. Pozwala na zdrowe rywalizowanie, podejmowanie decyzji i skuteczne rozwiązywanie problemów. W relacjach interpersonalnych pozwala nawiązywać głębsze, satysfakcjonujące związki, wyrażać swoje opinie i potrzeby oraz angażować się w interakcje społeczne bez nadmiernych obaw czy lęków.

Ma istotne znaczenie dla zdrowia psychicznego i emocjonalnego. Osoby o silnej pewności siebie częściej doświadczają pozytywnych emocji, takich jak radość, zadowolenie i spokój. Są bardziej odporne na stres i lepiej radzą sobie z trudnościami życiowymi. Dodatkowo, pewność siebie wpływa na samoocenę, poczucie własnej wartości i akceptację samej siebie. Kiedy czujesz się pewna siebie, jesteś bardziej skłonna do podjęcia ryzyka, odważnego dążenia do wyznaczonych celów i realizacji marzeń.

Niemniej jednak, brak pewności siebie może prowadzić do licznych ograniczeń i negatywnych skutków. Może sprawić, że unikamy nowych wyzwań, czujemy się niewystarczająca i niezdolne do osiągnięcia sukcesu. Może również wpływać na relacje, powodując trudności w nawiązywaniu kontaktów, wyrażaniu swoich potrzeb i komunikowaniu granic. Dlatego warto poświęcić czas i wysiłek na rozwijanie pewności siebie, aby móc czerpać pełnię radości, spełnienia i sukcesu z życia.

Dziś przedstawiam Ci miejetność dzięki, której nieustannie odkrywasz samą siebie, rozwijasz umiejętności, radzisz sobie z lękami i porażkami, a także tworzysz zdrowe relacje z innymi. Zapoznasz się również z prostymi praktykami, które możesz wdrożyć w swoim codziennym życiu, aby stopniowo wzmacniać swoją pewność siebie. Pamiętaj jednak, że budowanie pewności siebie to proces, który może potrwać, lecz korzyści i samopoczucie są nieocenione. Gotowa, aby rozpocząć swoją podróż ku większej pewności siebie i sukcesowi?
CO TO JEST PEWNOŚC SIEBIE?


Zacznijmy od zdefiniowania pewność siebie. Jest to stan świadomości, przekonania oraz umiejetność. Dotyczy naszego postrzegania siebie, naszych umiejętności, wartości i potencjału. Jest to przekonanie, że jesteśmy kompetentne, godne szacunku i zdolne do osiągnięcia sukcesu. Pewność siebie wiąże się z poczuciem pewności, stabilności emocjonalnej i zaufaniem do siebie samej.

W praktyce, pewność siebie objawia się w różnych aspektach życia. Obejmuje zdolności i umiejętności, takie jak odwaga w wyrażaniu swoich opinii, podejmowaniw decyzji, rozwiązywanie problemów, podejmowanie ryzyka czy zmian w życiu. Wpływa również na nasze relacje z innymi, na zdolność do nawiązywania kontaktów, wyrażania potrzeb i oczekiwań oraz asertywnego komunikowania się. Ponadto, pewność siebie ma znaczenie dla naszego poczucia własnej wartości i akceptacji siebie samej.

Bycie osobą pewną siebie nie oznacza, że jesteśmy pozbawione wątpliwości, lęków czy że jesteśmy nieomylne. Wręcz przeciwnie, kobiety pewne siebie potrafią radzić sobie z niepewnością i lękami, ale nie pozwalają, by te czynniki powstrzymały je od działania. Mają świadomość swoich mocnych i słabych stron, ale skupiają się na wykorzystaniu swojego potencjału i doskonaleniu siebie i swoich zasobów.

Badania dowodzą, że w pewnym stopniu pewność siebie jest cechą, z którą się rodzimy, ale przede wszystkim to umiejętność, którą można rozwijać i wzmacniać przez całe życie. Może być wynikiem uczenia się na podstawie doświadczeń, zdobywania nowych umiejętności, budowania pozytywnego wizerunku siebie oraz pracy nad sobą. Budowanie pewności siebie wymaga czasu, wysiłku i konsekwencji, ale może prowadzić do znaczącego wzrostu i sukcesu we wszystkich sferach życia. Dlatego warto podjąć wyzwanie, aby ją wzmacniać, bez względu w jakim wieku czy momencie życia jesteśmy.

Reasumują, pewność siebie to przekonanie o własnej wartości, umiejętnościach i potencjale, które kształtują nasze działania, relacje z innymi ludźmi i sposób, w jaki postrzegamy siebie i świat. To stan świadomości i stabilności emocjonalnej, który można rozwijać i wzmacniać w celu osiągnięcia sukcesu, rozwoju osobistego i pozytywnego samopoczucia. To umiejętność wyrażanie siebie, swoich potrzeb i oczekiwań.
Nie musisz być we wszystkim doskonała, aby być pewną siebie! Chodzi o to, żebyś zaakceptowała swoje niedoskonałości i potrafiła doceniać swoje osiągnięcia. Abyś kontynuowała swoją życiową podróż z wiarą w siebie, swoje możliwości i nie bała się chwytać szans, które pojawiają się na drodze, którą idziesz!

Autor nieznany


PEWNOŚĆ SIEBIE KLUCZEM DO SUKCESU I SPEŁNIENIA


Pewność siebie odgrywa kluczową rolę w osiąganiu sukcesów, rozwoju osobistego i dobrego samopoczucia z kilku istotnych powodów.

Po pierwsze, pewność siebie stanowi motywację do podejmowania wyzwań i dążenia do celów. Kiedy wierzymy w swoje umiejętności i możliwości, jesteśmy bardziej skłonne do podejmowania ryzyka, angażowania się w nowe przedsięwzięcia i wykorzystywania pełni swojego potencjału. To właśnie ta cecha i umiejętność daje nam odwagę i determinację, które są niezbędne w drodze do sukcesu.

Po drugie, pewność siebie wpływa na naszą efektywność w działaniu. Kiedy czujemy się pewne siebie, mamy większą zdolność do koncentracji, podejmowania decyzji i podejmowania działania. Nie martwimy się nadmiernie o opinie innych ludzi czy obawy przed porażką. To pozwala nam skupić się na osiąganiu wyników i przekraczaniu własnych granic.

Po trzecie, pewność siebie ma kluczowe znaczenie dla rozwoju osobistego. Gdy jesteśmy pewne siebie, otwieramy się na nowe możliwości, stawiamy sobie ambitne cele i podejmujemy działania, które prowadzą do naszego rozwoju, na wielu poziomach życia. Samoświadomość i pewność siebie pozwalają nam lepiej poznać nasze mocne strony, ale również identyfikować obszary do poprawy i rozwijać się w nich.

Po czwarte, pewność siebie ma silny wpływ na nasze samopoczucie i poziom satysfakcji z życia. Kiedy czujemy się pewne siebie, doświadczamy większej satysfakcji i zadowolenia z naszych osiągnięć. Zwiększamy swoją wewnątrzsterowność, wzrasta poczucie kontroli nad własnym życiem i umiejętność radzenia sobie z trudnościami. W rezultacie, nasze samopoczucie staje się bardziej pozytywne, a my czujemy się bardziej spełnione.

Podsumowując korzyści – pewność siebie jest kluczowym czynnikiem, który wpływa na nasze sukcesy, rozwój osobisty i ogólne samopoczucie. Wiara w siebie, swoje umiejętności i wartość daje nam motywację, skuteczność w działaniu, możliwość rozwijania się i większe zadowolenie z życia. Dlatego warto inwestować w budowanie tej umiejętności, aby czerpać pełnię korzyści z posiadanego potencjału i osiągać sukcesy zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej.
PEWNOŚĆ SIEBIE MOŻNA BUDOWAĆ I ROZWIJAĆ!


Jeśli do tej pory brakowało Ci wiary w siebie, jeśli myślałaś, że jesteś jaka jesteś i nie da się tego zmienić, to mam nadzieję, że to myślenie przechodzi do przeszłości. Chcę, abyś po przeczytaniu tego artykułu nie tylko zmieniła zdanie, ale także ruszyła do działania i zawalczyła o siebie i swoje marzenia!

Pewność siebie nie jest żadnym stałym i niezmiennym stanem, lecz „procesem”, który można rozwijać i wzmacniać przez całe życie. Wzrost pewności siebie wymaga świadomej pracy nad sobą, samorefleksji i zdobywania nowych umiejętności. Poprzez zdobywanie wiedzy, rozwijanie umiejętności społecznych, eksponowanie się na nowe sytuacje oraz osiąganie małych sukcesów, stopniowo budujemy swoje przekonanie o własnej wartości i kompetencjach. Ważne jest również kultywowanie pozytywnego myślenia, eliminowanie negatywnych przekonań i samokrytyki oraz otaczanie się ludźmi, którzy nas wspierają i motywują. Pewność siebie jest, więc umiejętnością, którą możemy rozwijać i wzmacniać poprzez systematyczne działanie, wykorzstywanie pojawiających się szans i rozsądną wiarę w nasze możliwości.


Nie ma powodu, abyś nie mogła być pewna siebie. Twój jedyny rywal to osoba, którą widzisz w lustrze. Pokonaj ją i będziesz mogła pokonać wszystko!

Channing Tatum

CO WPŁYWA NA PEWNOŚĆ SIEBIE?


Składowe definicji pewności siebie są kluczowymi elementami, które wpływają na naszą wiarę w siebie i pewność siebie. Trzy podstawowe i najważniejsze składowe pewności siebie to:

1️⃣ Pozytywne poczucie własnej wartości, które odnosi się do naszej ogólnej oceny siebie samej i przekonania o tym, że jesteśmy godne szacunku i wartości jako człowiek. Wysokie poczucie własnej wartości pozwala nam patrzeć na siebie z szacunkiem i akceptacją. Tworzy ono fundament budowania pewności siebie, ponieważ wpływa na nasze przekonanie, że zasługujemy na sukcesy i szczęście. Pracując nad pozytywnym poczuciem własnej wartości poprzez odpowiednią afirmację, refleksję nad osiągnięciami i akceptację swoich wad, możemy wzmacniać pewność siebie.

2️⃣ Wiara w swoje umiejętności, która obejmuje przekonanie, że jesteśmy zdolne do osiągnięcia sukcesu w różnych dziedzinach życia. Wiara w swoje umiejętności napędza do podejmowania wyzwań, podejmowania działań i dążenia do wyzxnaczonych celów. Praca nad ta umiejętnością wymaga świadomego przypominania sobie o sukcesach, zwracania uwagi na swoje mocne strony i zdolności, oraz rozwijania i doskonalenia umiejętności poprzez naukę i praktykę. Wiara w siebie i swoje umiejętności buduje podstawę do osiągania sukcesów i przekraczania własnych granic.

3️⃣ Porażki i niepowodzenia są nieodłączną częścią życia i naturalnym elementem rozwoju. Kluczową umiejętnością dla budowania pewności siebie jest umiejętność radzenia sobie z porażkami i niepowodzeniami. Właściwe podejście do porażek polega na traktowaniu ich jako cennych lekcji i okazji do nauki oraz możliwość wzrostu i rozwoju. Ważne jest, aby nie poddawać się na skutek porażek, ale wręcz przeciwnie, wyciągać wnioski, dostosowywać swoje działania i kontynuować dążenie do celów. Radzenie sobie z porażkami pomaga budować odporność psychiczną i wiarę w siebie, nawet w obliczu trudności.


Wymieniłam tylko trzy podstawowe składowe mające wpływ na naszą pewność siebie. Ważne jest także, abyś rozumiały, że te elementy są wzajemnie powiązane i wpływają na siebie nawzajem. Pozytywne poczucie własnej wartości, wiara w swoje umiejętności i umiejętność radzenia sobie z porażkami tworzą solidne fundamenty, bez których nie zbudujesz silnej i zdrowej pewności siebie. Praca nad nimi jest procesem ciągłym i wymaga czasu, wysiłku i determinacji. Jednakże, poprzez świadome działanie i zaangażowanie, możesz wzmocnić pewność siebie i czerpać korzyści z pewniejszego, bardziej satysfakcjonującego życia.
NEGATYWNE SKUTKI BRAKU PEWNŚCI SIEBIE


Zwrócę uwagę także na to, że brak pewności siebie nie tylko powstrzymuje nas przed osiągnieciem sukcesu zawodowego, spenianiu ambitnych marzeń czy sięganiu po to czego chcemy. Może mieć negatywne skutki dla naszego życia i samopoczucia psychicznego. Na przykłęki i niBrak pewności siebie często wiąże się z lękami i niepewnością. Może to obejmować lęki przed oceną innych ludzi, obawę przed porażką, niepewność co do swoich umiejętności i zdolności. Te lęki mogą prowadzić do unikania nowych sytuacji, unikania ryzyka i ograniczania swojego potencjału. Mogą również wpływać na nasze zdrowie psychiczne, prowadząc do stresu, niepokoju i obniżonego samopoczucia.

⚠️ Brak pewności siebie może prowadzić do ograniczania się w różnych dziedzinach życia. Kobiety o niskiej pewności siebie mogą unikać wyzwań, unikać podejmowania decyzji, a nawet unikać interakcji społecznych. Mogą czuć się niekomfortowo w nowych sytuacjach i trzymać się swojej strefy komfortu. To ograniczenie może powstrzymywać nas od eksplorowania nowych możliwości, rozwijania się i osiągania pełnego potencjału.

⚠️ Brak pewności siebie często wiąże się z niską samooceną. Mając niską pewność siebie możesz nie doceniać swoich umiejętności, wartości i osiągnięć. Możzesz być krytyczna wobec siebie, porównywać się z innymi i czuć się nieadekwatne. To niskie poczucie wartości może prowadzić do poczucia bezwartościowości, niezadowolenia z siebie i braku wiary w swoje możliwości.

⚠️ Brak pewności siebie może stanowić przeszkodę w osiąganiu celów. Gdy nie wierzysz w swoje umiejętności i potencjał, może być ci trudno podjąć działania niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Brak pewności siebie może prowadzić do samosabotażu, zniechęcenia i braku motywacji do dążenia do celów. Może również wpływać na Twoje relacje z innymi, utrudniając Ci wyrażanie swoich potrzeb i blokować asertywne komunikowanie się.

Zauważ, że brak pewności siebie nie jest nieodwracalne i można go przezwyciężyć poprzez pracę nad swoim rozwojem osobistym. pewności siebie wymaga świadomości, samorefleksji, działania i pracy nad sobą. Poprzez zdobywanie nowych umiejętności, rozwijanie pozytywnego myślenia, budowanie pozytywnego wizerunku siebie oraz otoczenie się wsparciem, możemy stopniowo wzmacniać naszą pewność siebie i przezwyciężać negatywne skutki jej braku.
NEGATYWNE SKUTKI BRAKU PEWNOŚCI SIEBIE


Przytoczę Ci kilka przykładów sytuacji, w których brak pewności siebie może mieć negatywny wpływ na różne obszary życia. Zerknij, czy nie dotyczą one przypadkiem Ciebie:

W sferze zawodowej:

• Trudności w podejmowaniu decyzji i wyrażaniu swojego zdania mogą ograniczać naszą efektywność i możliwość wniesienia wartości do pracy zespołu.

• Brak pewności siebie może wpływać na zdolność do wykorzystania pojawiających się szans, np. zgłaszania się do nowych projektów, co może prowadzić do braku rozwoju zawodowego, a nawet wypalenia.

• Trudności w prezentowaniu swoich osiągnięć i umiejętności mogą wpływać na nasze szanse na awans, zdobycie uznania czy docenienia w miejscu pracy.


W relacjach międzyludzkich:

• Brak pewności siebie może powodować trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z innymi ludźmi.

• Ograniczenia w wyrażaniu siebie, swoich opinii i potrzeb mogą prowadzić do nierówności w bliskich relacjach oraz braku zrozumienia i satysfakcji, co może powodować niesnaski w związkach czy relacjach rodzinnych.

• Brak pewności siebie może utrudniać wyrażanie miłości i bliskości w związkach, co może prowadzić do problemów komunikacyjnych i emocjonalnych.


W realizowaniu pasji:

• Brak pewności siebie może powstrzymywać przed podjęciem działań, które są związane z pasjami i zainteresowaniami.

• Ograniczanie się i obawa przed oceną innych ludzi może uniemożliwiać eksplorowanie nowych dziedzin i rozwijanie swojego twórczego potencjału.

• Brak pewności siebie może prowadzić do zniechęcenia i porzucenia pasji, gdy napotkasz trudności i przeszkody.


To tylko niewielki wycinek sytuacji, które mogą być konsekwencjami zaniedbania pracy nad budowaniem pewności siebie. Jak widzisz, może to prowadzić do nieosiągnięcia pełnego potencjału, ograniczania i utrudniania rozwoju osobistego czy zawodowego oraz braku satysfakcji z życia. Jednakże, można to przezwyciężyć w dowolnym momencie życia i osiągnąć sukces czy spełnienie.
PRAKTYKI WSPIERAJĄCE BUDOWANIE PEWNOŚCI SIEBIE


Nie ma złotego środka i nie podam Ci złotej listy. Innymi metodami i technikami mogę pracować w sporcie, innymi z ambitnymi kobietami telewizji i uczesticzkami konkursów piękności, a innymi z ludźmi ze świata biznesu. Jako ludzie różnimy się bardzo, na wielu polach. Dlatego będę do znudzenia powtarzała, że indywidualnie dopasowywane narzędzia i metody są najlepszą drogą. Abym mogła trafnie zaproponować narzędzia czy techniki budowania pewności siebie, musiałabym znać Twoje potrzeby, cel, zasoby, poziom wytrzymałości psychicznej, profesję czy środowisko w którym funkcjonujesz. Składowych i niewiadomych jest wiele. Dlatego w tym artykule podzielę się z Tobą tylko kilkoma uniwersalnymi technikami, które każdy, może włączyć do swoich codziennych praktyk czy rytuałów. Praktyki, które mogą Ci pomóc wzmocnić pewność siebie, to:


1️⃣ Codzienne powtarzanie wspierających stwierdzeń afirmacyjnych o sobie, może wzmacniać naszą pewność siebie. Sformułuj zdania, które podkreślają Twoje mocne strony, umiejętności i wartość jako człowieka. Na przykład, możesz powtarzać sobie: „Jestem kompetentna, bo… i radzę sobie doskonale w tym, co robię, czyli w…” lub „Jestem wartościową osobą z unikalnymi talentami, bo potrafię…”. Dobrze jest konkretnie wskazywać dlaczego jesteś kompetentna i jakie talenty posiadasz. Staraj się unikać ogólników, bo Twoja podświadomość musi wiedzieć w czym konkretnie jesteś dobra, co konkretnie potrafisz, za co siebie doceniasz. Regularne praktykowanie wspierającymi afirmacjami, może stopniowo wpływać na wzmacniające przekonania i budowanie pewność siebie.

2️⃣ Prowadzenie dzienniczka pewności siebie. Codzienne zapisywanie swoich sukcesów, osiągnięć i dobrych doświadczeń pomaga skupić się na pozytywnych aspektach życia i wzmacniać przekonanie o własnej wartości. Możesz również zanotować sytuacje, w których poczułaś się silna, pewniejsza siebie i zidentyfikować czynniki, które do tego przyczyniły się. Takie dzienniczkowanie, może służyć jako przypomnienie o Twoich sukcesach w chwilach, kiedy bardziej tego potrzebujesz.

3️⃣ Dbaj o zdrowie psychiczne i fizyczne, bo mają duże znaczenie w kształtowaniu siebie. Regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta i odpowiedni sen mają korzystny wpływ na nasze samopoczucie i mental. Zajmowanie się sobą, np. poprzez praktyki relaksacyjne, medytację, czy czas na hobby, pomaga utrzymać równowagę emocjonalną i wzmacnia poczucie własnej wartości.

4️⃣ Regularne podejmowanie wyzwań i eksperymentowanie z nowymi sytuacjami znacznie pomaga wzmacniać pewność siebie. Wychodź ze strefy komfortu i próbuj nowych rzeczy, nawet jeśli jest to trochę niepewne. Może to obejmować zrobienie czegoś, czego nigdy nie robiłaś, publiczne wystąpienia, naukę nowej umiejętności, nawiązywanie nowych znajomości czy wyciągnięcie ręki do osby z która kiedyś Cię zawiodła. Każde takie niewielkie doświadczenie, nawet jeśli nie zakończy się sukcesem, stanowi możliwość nauki i wzrostu. Ookazuje Ci, że odważnie wychodzisz przed siebie, że się przełamujesz i idziesz dalej, nawet jeśli robisz małe kroki.


Te codzienne praktyki pomogają Ci skupić się na pozytywnych aspektach życia, rozwijać umiejętności radzenia sobie z trudnościami i stopniowo przyczyniać się do zwiększania pewności siebie. Ważne jest, aby podejść do tego z cierpliwością i wytrwałością, ponieważ zmiana wymaga czasu, regularnej praktyki i samorefleksji.

Zachęcam Cię do podjęcia działań i wprowadzenia w życie, niezależnie od tego, jak niska Twoja samoocena jest obecnie. Pamiętaj, że masz ogromny potencjał do wzrostu i rozwoju. Otworzą się przed Tobą drzwi do nieograniczonych możliwości, jeśli tylko zaczniesz działać mimo obaw. Bądź ciekawa, eksperymentuj i chwytaj każdą szansę, która pojawia się przed Tobą. Nie zapominaj o swojej wartości i unikalnych talentach. Pamiętaj, że każdy sukces zaczyna się od odwagi, od podjęcia decyzji by spróbować i próbowania. Twoja pewność siebie będzie wzrastać stopniowo, a wraz z nią osiągniesz szczyty, o których dziś tylko marzysz. Budowanie pewności siebie to podróż, która przynosi radość, spełnienie i sukcesy. Czas zacząć tę podróż już dziś! Wierzę w Ciebie i w Twoją zdolność do rozwoju. Przełamuj swoje ograniczenia, bo świat czeka na to, abyś pokazała swoje prawdziwe możliwości.

WSPÓŁPRACA

Potrzebujesz profesjonalnego wsparcia? Chcesz wzmocnić swoją pewność siebie? Myślisz o zmianie w życiu zawodowym lub osobistym? Stoisz w miejscu i boisz się zrobić kolejny, milowy krok? A może po prostu myślisz o rozwoju mentalnym czy osobistym, bo chcesz zacząć robić to, co od lat pozostaje tylko w sferze Twoich marzeń?

Szukasz profesjonalnego trenera i mentora? Znam się na tym jak mało kto! Jestem Certyfikowaną Trenerką Mentalną, Licencjonowaną Konsultantką i Trenerką Odporności Psychicznej, Trenerką Biznesu w zakresie Przywództwa i Kompetencji Miękkich oraz Mindvalley Life Coach. Specjalizuję się w High-Performance & Leadership – psychologii mistrzostwa i sukcesu oraz rozwoju umiejętności liderskich. Maksymalizuję potencjał, oswajam mentalnych sabotażystów i pomagam osiągać niezwykłe cel, niezwykłym ludziom. Szczególnie cenię sobie pracę z ambitnymi, chcącymi od życia więcej kobietami!


Napisz do mnie. Porozmawiajmy!

Ⓜ️ hello@magdalenazapadka.com

🌐 www.magdalenazapadka.com
Trening Mentalny | Rozwój Osobisty | Odporność Psychiczna | Wewnętrzna Siła | Emocje | Psychologia Sportu | FRIS | Przywództwo | Zarządzanie Ludźmi | Sukces i Mistrzostwo | Potencjał | Komunikacja | Mindset | MTQ Family Group – MTQ48 MTQ48 PLUS MTQ48 SPORTSubscribe
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top