Magdalena Zapadka – Trener Mentalny i Odporności Psychicznej

INFORMACJA-ZWROTNA-MAGDALENA-ZAPADKA-TRENNG-MENTALNY


Informacja zwrotna jest mostem między intencją, a doskonałością – pozwala przekształcić doświadczenia w mądrość i odnieść sukces.
Informacja zwrotna jest jak klucz, który otwier drzwi do rozwoju zarówno osobistego, jak i zawodowego.

Zastanówmy się przez chwilę – ile razy spotkałaś się z sytuacją, w której czułaś, że brakuje Ci pewnych informacji – zwrotnych informacji, by móc iść naprzód? Informacja zwrotna to nie tylko słowa – to potężne narzędzie, które, jeśli zostanie właściwie zrozumiane i umiejętnie wykorzystane, może odmienić Twoją karierę, a nawet życie osobiste.

Pomyśl o informacji zwrotnej jako o lustrze, który odbija Twoje działania, słowa, a nawet myśli. Ten obraz, który widzisz, to nie tylko prosta ocena – to kompas, który wskazuje Ci, w jakim kierunku powinnaś podążać, by osiągnąć swoje cele. W świecie pełnym nieprzewidywalności i ciągłych zmian, umiejętność zrozumienia i wykorzystania tej informacji jest niczym posiadanie mapy skarbów.

Ale jak właściwie zrozumieć informację zwrotną, skoro często przychodzi ona w różnych formach i z różnych źródeł? Klucz leży w słuchaniu – nie tylko słuchaniu słów, ale słuchaniu intencji i zrozumieniu kontekstu. To umiejętność wyłowienia z morza komunikatów tych najważniejszych, które naprawdę mają znaczenie.

Warto, nauczyć się, jak wyciągać z niej to, co najlepsze, jak ją filtrować i jak wykorzystywać do budowania silniejszego, bardziej świadomej siebie liderki i człowieka. Informacja zwrotna, może stać się Twoim największym sprzymierzeńcem na drodze do sukcesu.
INFORMACJA ZWROTNA, KLUCZ DO OSOBISTEGO I ZAWODOWEGO TRIUMFU

Od ponad dekady piastuję stanowiska liderskie, jestem trenerką i mentorką niesamowitych ludzi, i dla mnie, informacja zwrotna jest czymś więcej, niż tylko słowami. W swoim bogatym życiu zawodowym, szczególnie w zakresie rozwoju leadership i mental coachingu, widziałam, jak informacja zwrotna transformuje kariery, osobowości, a nawet życie moich ambitnych klientek i klientów. To, co może wydawać się prostym komentarzem, faktycznie niesie w sobie potężną moc wpływu na Twoje sukcesy, dążenie do celów, motywację i skuteczność.

Przyjrzyjmy się badaniom: według profesora psychologii Stanford University, Carol Dweck, autorki koncepcji „growth mindset” (mentalności wzrostu), sposób, w jaki przyjmujemy i przetwarzamy informację zwrotną, ma kluczowe znaczenie dla naszego rozwoju. Dweck podkreśla, że ludzie z mentalnością wzrostu traktują informację zwrotną jako szansę na naukę i rozwój, a nie jako ocenę osobistą. To właśnie ta mentalność sprawia, że stają się oni bardziej elastyczni, zdolni do radzenia sobie z wyzwaniami i skłonni do eksplorowania nowych możliwości.

Ale jak dokładnie informacja zwrotna wpływa na naszą motywację i skuteczność? Mówiąc prosto: jest ona niczym kompas, który wskazuje nam, w jakim kierunku powinniśmy podążać. W świecie, gdzie każda z nas boryka się z różnymi wyzwaniami, feedback daje nam jasność, pomaga zidentyfikować obszary do poprawy i wskazuje, co już robimy dobrze. To z kolei prowadzi do lepszego zrozumienia własnych umiejętności i ograniczeń, co jest niezbędne do efektywnego rozwoju.

Co więcej, według badań przeprowadzonych przez Harvard Business Review, informacja zwrotna, jeśli jest dobrze przekazana i przyjęta, może znacząco zwiększyć zaangażowanie i satysfakcję w pracy. To oznacza, że nie chodzi tylko o to, co się mówi, ale jak i kiedy. Skuteczny feedback wymaga empatii, jasności i, co najważniejsze, odpowiedniego momentu.

Zachęcam Cię, byś spojrzała na informację zwrotną nie jako na krytykę, ale jako na narzędzie służące do budowania Twojej drogi do sukcesu. Niezależnie od tego, czy jesteś na początku swojej kariery, czy już osiągnęłaś pewien poziom sukcesu, informacja zwrotna jest nieocenionym źródłem wiedzy o sobie, które pozwala Ci się rozwijać, adaptować i osiągać coraz to większe cele.

Pamiętaj, że w każdej informacji zwrotnej kryje się potencjał do wzrostu – potencjał, który Ty sama możesz wykorzystać, by stać się bardziej świadomą, pewną siebie i skuteczną w każdym aspekcie Twojego życia. Zatem otwórz się na ten niezwykły dar, jakim jest feedback, a zobaczysz, jak zmienia się Twoja perspektywa, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. To nie jest tylko kwestia słów – to szansa na stworzenie lepszej, bardziej świadomej wersji siebie.
FEEDBACK W ROZWOJU OSOBISTYM

Zapraszam Cię teraz do zgłębienia, jak informacja zwrotna może stać się potężnym narzędziem w Twoim osobistym rozwoju. To nie tylko mechanizm umożliwiający poprawę umiejętności zawodowych, przeznaczony dla liderów – to również klucz do wzmacniania Twojej pewności siebie i samoświadomości.

Zacznijmy od podstaw: samoświadomość to zdolność do rozumienia własnych uczuć, przekonań i reakcji. Jest ona niezbędna, abyś mogła efektywnie korzystać z informacji zwrotnej. Dlaczego? Ponieważ samoświadomość pozwala Ci rozróżnić, co w tej informacji jest naprawdę o Tobie, a co mówi więcej o osobie, która ją przekazuje. Kiedy już to zrozumiesz, zauważysz, że feedback może być źródłem cennych wskazówek dotyczących Twoich mocnych stron i obszarów do rozwoju.

Pewność siebie, z kolei, rośnie wtedy, gdy uczymy się akceptować siebie z wszystkimi naszymi mocnymi i słabymi stronami. Informacja zwrotna, jeśli jest przyjmowana w duchu otwartości i chęci rozwoju, może stać się potwierdzeniem Twoich umiejętności i wyjątkowości. Może też pomóc Ci zidentyfikować, gdzie dokładnie masz pole do poprawy. Pamiętaj, że każda osoba, nawet ta najbardziej doświadczona i pewna siebie, ma obszary, które może udoskonalić – jeśli tego chce, oczywiście.

W tym procesie kluczową rolę odgrywa twoja wewnętrzna rozmowa. Jak reagujesz na feedback? Czy widzisz w nim wyłącznie krytykę, czy też potencjalną drogę do wzrostu? Przeformułowanie wewnętrznego dialogu może zmienić sposób, w jaki odbierasz i wykorzystujesz informację zwrotną. Zamiast myśleć „Jestem nieudolna”, spróbuj pomyśleć „To szansa, aby się rozwijać”.

Przypomnij sobie, że rozwój osobisty to podróż, a informacja zwrotna to jeden z najważniejszych przystanków na tej drodze. Wzmacniając swoją samoświadomość i pewność siebie, stajesz się bardziej odporna na negatywny feedback, jednocześnie otwierając się na konstruktywne wskazówki, które mogą Cię naprawdę wzmocnić. To niezwykła podróż, na której uczysz się, jak najlepiej wykorzystać każdą informację zwrotną, przekształcając ją w kroki na drodze do lepszego zrozumienia siebie i swoich możliwości.

Pamiętaj, że każda opinia, każdy komentarz, jest jak lusterko odbijające fragment Twojej ścieżki życiowej. To, jak zinterpretujesz i wykorzystasz to odbicie, definiuje Twoją drogę do samodoskonalenia, pewności siebie i sukcesu. Informacja zwrotna nie jest tylko słowami – jest narzędziem, które pomaga Ci stać się najlepszą wersją siebie.
JAK INFORMACJA ZWROTNA KSZTAŁTUJE TWOJĄ KARIERĘ?

Przenieśmy teraz naszą uwagę na to, jak informacja zwrotna może stać się fundamentem Twojego zawodowego rozwoju. W karierze, podobnie jak w życiu osobistym, feedback pełni rolę nieocenionego nauczyciela, przewodnika i czasem nawet katalizatora zmian.

W pracy, w biznesie, sporcie czy na studiach, każdy dzień przynosi nowe wyzwania, nowe lekcje, a co za tym idzie – nowe możliwości do rozwoju. Informacja zwrotna, którą otrzymujesz od kolegów, przełożonych, a nawet klientów, jest niczym GPS na Twojej zawodowej ścieżce. Dostarcza ona cennych wskazówek, jak możesz poprawić swoje umiejętności, zwiększyć efektywność pracy, a nawet jak budować lepsze relacje zawodowe.

Klucz do skutecznego wykorzystania feedbacku w karierze leży w umiejętności jego analizy i adaptacji. To, co otrzymujesz jako informację zwrotną, nie zawsze może być łatwe do przyjęcia, ale każda opinia, nawet ta trudna, zawiera ziarno prawdy, które może przyczynić się do Twojego rozwoju. Ważne jest, aby odróżnić konstruktywną krytykę od osobistych opinii i skupić się na tym, co naprawdę może pomóc Ci się rozwijać.

Zastanów się, jak możesz wykorzystać otrzymaną informację zwrotną do ulepszenia swoich umiejętności. Czy jest to rozwijanie kompetencji technicznych, fizycznych, poprawa komunikacji, czy może zwiększenie zdolności do pracy zespołowej? Feedback daje Ci obiektywny obraz tego, gdzie jesteś teraz i co możesz zrobić, aby zbliżyć się do miejsca, gdzie chcesz być w swojej karierze.

Nie zapominaj też o znaczeniu proaktywnego proszenia o informację zwrotną. Aktywne szukanie opinii pokazuje Twoje zaangażowanie w rozwój, a także otwartość na naukę i doskonalenie. To również okazja, by zbudować relacje z innymi, pokazując, że cenisz ich doświadczenie i wiedzę.

Pamiętaj, że Twoja kariera to Twoja historia. Informacja zwrotna jest jak redaktor, który pomaga Ci ulepszać każdy rozdział tej historii. Wykorzystuj ją mądrze, a przekształci się ona w potężne narzędzie, które pozwoli Ci osiągnąć zawodowe sukcesy i zadowolenie. To dzięki niej będziesz mogła nie tylko osiągać swoje cele, ale także stale się rozwijać i adaptować do zmieniającego się świata pracy. Feedback nie jest końcem podróży – to most, który prowadzi Cię do nowych, ekscytujących możliwości i rozdziałów w Twojej zawodowej przygodzie.

Odwaga do wyrażania uczuć i otwartość na feedback są kluczowe dla budowania prawdziwego połączenia z innymi.

Brené Brown
CZY FEEDBACK POMAGA W BUDOWANIU RELACJI?

Wkraczając w świat interpersonalnych relacji, zauważamy, jak istotę i rolę informacji zwrotnej. To nie tylko narzędzie służące do osobistego rozwoju czy awansu zawodowego, ale także kluczowy element budujący i wzmacniający nasze relacje z innymi. Jak mówi znany ekspert z zakresu przywództwa, John Maxwell: „Ludzie mogą zapomnieć, co powiedziałeś, mogą zapomnieć, co zrobiłeś, ale nigdy nie zapomną, jak się przy tobie czuli.” Feedback, jeśli jest przekazywany w odpowiedni sposób, ma moc kształtowania właśnie tych uczuć.

Skuteczna komunikacja zwrotna opiera się na szacunku i empatii. Jak podkreśla Daniel Goleman, psycholog i autor bestsellera „Emocjonalna inteligencja”, umiejętność rozumienia emocji innych jest równie ważna, co rozumienie własnych. Kiedy przekazujesz feedback, pamiętaj, że robisz to nie tylko, aby wyrazić swoją opinię, ale także, aby zrozumieć i docenić drugą osobę. To wymaga od Ciebie nie tylko słuchania, ale i obserwacji, jak Twoje słowa są odbierane.

W kontekście zawodowym, efektywny feedback może znacząco poprawić dynamikę zespołu. Badania Harvard Business Review pokazują, że otwarta komunikacja i regularna wymiana informacji zwrotnych prowadzą do zwiększenia zaufania i spójności w zespołach. To nie jest tylko o przekazywaniu informacji o tym, co można poprawić, ale także o docenianiu tego, co już działa dobrze. Taka pozytywna informacja zwrotna wzmacnia morale i motywację, a co za tym idzie – efektywność pracy.

W relacjach osobistych, feedback pełni podobną rolę. Pomaga w budowaniu głębszych, bardziej autentycznych relacji. Kiedy uczciwie i szczerze wyrażasz swoje uczucia i myśli, dając jednocześnie szansę drugiej osobie na wyrażenie swoich, tworzysz fundament dla trwałej i wzajemnie szanującej się relacji. Jak mówi Brené Brown, badaczka i autorka książki „Daring Greatly”, odwaga do wyrażania uczuć i otwartość na feedback są kluczowe dla budowania prawdziwego połączenia z innymi.

Pamiętaj więc, że informacja zwrotna to coś więcej niż narzędzie; to most, który łączy ludzi. Używaj go mądrze, aby budować silniejsze, zdrowsze i bardziej satysfakcjonujące relacje zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Twoja umiejętność przekazywania i odbierania feedbacku ma nieocenioną wartość w kreowaniu świata, w którym komunikacja i zrozumienie idą ramię w ramię z rozwojem i wzajemnym szacunkiem.
KULTURA FEEDBACKU – KOMUNIKACJA W DOMU I PRACY

Jak już wiesz, w życiu zawodowym i osobistym, kultura informacji zwrotnej odgrywa ogromną rolę w kreowaniu zdrowego, dynamicznego środowiska. Badania, przeprowadzone przez Gallup, organizacje, które skutecznie wdrażają praktyki informacji zwrotnej, doświadczają wyższego zaangażowania pracowników, lepszej wydajności i niższego poziomu rotacji pracowników. Ale jak dokładnie wprowadzić taką kulturę zarówno w domu, jak i w pracy?

Na początek, ważne jest zrozumienie, że kultura feedbacku nie polega tylko na okazjonalnych rozmowach oceniających. To ciągły proces, który wymaga otwartości, zaufania i gotowości do słuchania. W pracy, zacznij od regularnego proszenia o informację zwrotną oraz jej oferowania. Jak zauważa Kim Scott, autorka książki „Radical Candor”, ważne jest, by feedback był bezpośredni, ale wyrażony w sposób, który pokazuje troskę o drugą osobę.

W domu, kultura informacji zwrotnej może pomóc w budowaniu silniejszych, bardziej otwartych relacji rodzinnych. Jak sugeruje dr John Gottman, psycholog znany z badań nad relacjami międzyludzkimi, kluczowe jest stworzenie środowiska, gdzie każdy członek rodziny czuje się słyszany i doceniany. To oznacza regularne rozmowy, w których każdy może wyrazić swoje uczucia i potrzeby, a także otrzymać konstruktywną, empatyczną odpowiedź.

Wprowadzając praktyki informacji zwrotnej, pamiętaj, by robić to stopniowo. Zacznij od małych kroków, jak codzienne „check-iny” w pracy lub rodzinne spotkania, gdzie każdy może podzielić się swoimi przemyśleniami. Ważne jest, aby każdy miał szansę wypowiedzieć się i poczuć, że jego opinia jest ważna.

Ostatecznie, tworzenie kultury informacji zwrotnej to inwestycja w lepszą komunikację i zrozumienie. Zarówno w domu, jak i w pracy, otwiera to drzwi do głębszej współpracy, wzajemnego szacunku i silniejszych relacji. To proces, który wymaga czasu, cierpliwości i ciągłego zaangażowania, ale korzyści, jakie z niego płyną, są nieocenione zarówno dla Twojego osobistego, jak i zawodowego życia.
JAK RADZIĆ SOBIE Z TRUDNOŚCIAMI FEEDBACKU?

Feedback, choć nieoceniony, może czasami przynosić wyzwania i nieporozumienia. Jak radzić sobie z tymi trudnościami? Kluczowe jest tutaj zastosowanie empatii i asertywności, czego dowodzą badania w dziedzinie psychologii społecznej.

Po pierwsze, zrozum, że nie każdy feedback jest łatwy do przyjęcia. Jak podkreśla Sheila Heen, autorka książki „Thanks for the Feedback”, ważne jest, aby rozróżnić intencję od formy przekazu. Czasami konstruktywna krytyka może być źle zrozumiana z powodu sposobu jej wyrażenia. W takich sytuacjach, zamiast reagować emocjonalnie, spróbuj spojrzeć na sytuację z perspektywy dającego feedback. Zadaj sobie pytanie: jaki jest główny przekaz tej informacji i jak mogę go wykorzystać do swojego rozwoju?

Następnie, konfrontacja z trudnym feedbackiem wymaga odwagi do zadawania pytań. Zamiast zakładać, że rozumiesz wszystko od razu, dopytuj o szczegóły. To pozwoli na głębsze zrozumienie przekazu i uniknięcie nieporozumień.

Nie mniej ważne jest rozwijanie odporności emocjonalnej. Badania Brené Brown, jednej z moich ulubionych ekspertek w dziedzinie badań nad wrażliwością, pokazują, że odporność emocjonalna pomaga w konstruktywnym przetwarzaniu krytyki i wykorzystywaniu jej do rozwoju, zamiast postrzegania jej jako osobistej porażki.

Pamiętaj także o znaczeniu jasnego komunikowania swoich potrzeb i granic. Być może będziesz musiała wyjaśnić, w jaki sposób preferujesz otrzymywać feedback, aby był on dla Ciebie najbardziej użyteczny. Jak podkreśla dr Daniel Goleman, autor „Emocjonalnej inteligencji”, skuteczna komunikacja o swoich potrzebach jest fundamentem zdrowych relacji zawodowych i osobistych.

Podsumowując, radzenie sobie z wyzwaniami informacji zwrotnej wymaga od Ciebie otwartości, refleksyjności i gotowości do nauki. Jest to proces, który nie tylko wzmacnia Twoje umiejętności, ale także pomaga w budowaniu silniejszych, bardziej autentycznych relacji. Pamiętaj, że każda informacja zwrotna, nawet ta trudna, jest szansą na wzrost i rozwój. To Ty decydujesz, jak ją wykorzystasz.
SAMOŚWIADOMOŚĆ NA DRODZE DO SUKCESU

Zwróć uwagę, że w drodze do sukcesu, kluczowym elementem jest nie tylko zdobywanie wiedzy, ale także budowanie samoświadomości poprzez efektywne odbieranie i udzielanie informacji zwrotnej. Feedback, zarówno pozytywny jak i konstruktywny, odgrywa fundamentalną rolę w rozwoju osobistym i zawodowym, umożliwiając lepsze zrozumienie własnych mocnych stron czy obszarów do poprawy. To dzięki tej wymianie informacji jesteś w stanie ciągle się rozwijać, adaptować i osiągać coraz wyższe cele w swojej karierze i życiu prywatnym.

Podsumowując, chcę podkreślić, jak ważne jest zintegrowanie wiedzy, nauki i budowanie samoświadomości w Twoim codziennym życiu – bez tego, cięzko osiągnąć cele i spełnić marzenia.

Jak wskazują badania przeprowadzone przez Harvard Business Review, efektywna informacja zwrotna jest nie tylko kluczem do sukcesu w pracy, ale także do osobistego zadowolenia i spełnienia. Jest to proces ciągłego uczenia się, adaptacji i wzrostu. Każdy feedback, który otrzymujesz, jest jak kolejna cegiełka w budowaniu Twojej drogi do sukcesu. Nie bój się pytać o feedback, ale także ucz się, jak go efektywnie przekazywać.

Temat informacji zwrotnej jest obszerny i nie da się wyczerpać go w jednym artykule. Istnieje wiele technik, algorytmów i metod, które można wykorzystać, w różnych sytuacjach. Ze swojego doświadczenia, zdobytego podczas współpracypracy konsultingowo – szkoleniowej z największymi firmami, korporacjami, mediami czy sportowcami wiem, że to właśnie umiejętność odbieranie i udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej jest najważniejszą umiejętnością, o którą każde powinien w zadabać!

Zachęcam do zwiększenia swojej ciekawości na temat feedbacku. Informacja zwrotna jest potężnym narzędziem, które może przekształcić Twoje życie i wiele zmienić. Niezależnie od tego, czy jesteś na początku swojej drogi zawodowej, czy już osiągnęłaś sukces, zawsze jest miejsce na rozwój i doskonalenie. Otwórz się na feedback, a otworzysz się na świat pełen możliwości.

Zapraszam także na moje szkolenia i warsztaty, które są dostosowane do potrzeb różnych grup zawodowych i indywidualnych klientów. Każdy z nich jest unikalną okazją do zgłębienia tajników efektywnego feedbacku i zastosowania go w praktyce. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zawsze możesz skontaktować się ze mną, aby omówić, jak mogę Ci pomóc osiągnąć Twoje cele zawodowe, sportowe i osobiste.WSPÓŁPRACA

Potrzebujesz profesjonalnego wsparcia w zakresie rozwoju mentalnego, osobistego czy umiejętności liderskich? Myślisz o zmianie, a nie wiesz jak i od czego zacząć? Stoisz w miejscu i boisz się zrobić kolejny? A może po prostu myślisz o rozwoju osobistym, bo chcesz w końcu zacząć robić to, co od lat pozostaje tylko w sferze Twoich marzeń? Chcesz osiągać niezwykłe cele? Nie czekaj – weź los w swoje ręcę!


Pracuję w biznesie, profesjonalnym sporcie, modelingu, z ludźmi mediów, estrady… i nie tylko. Jestem Certyfikowaną Trenerką Mentalną, Licencjonowaną Międzynarodową Konsultantką i Trenerką Odporności Psychicznej, Trenerką Biznesu w zakresie Kompetencji Liderskich i Społecznych, Specjalistą Psychologii Sportu i Wykonania oraz Life Coach. Mentorką towarzyszącą w głębokiej zmianie osobistej.

Specjalizuję się treningu mentalnym, psychologii mistrzostwa oraz rozwoju umiejętności liderskich. Maksymalizuję potencjał, oswajam wewnętrznych sabotażystów i pomagam osiągać niezwykłe cele, niezwykłym ludziom. Szczególnie cenię sobie pracę z ambitnymi kobietami, które chcą od życia więcej!


Napisz do mnie. Porozmawiajmy!

Ⓜ️ hello@magdalenazapadka.com

🌐 www.magdalenazapadka.com
Trening Mentalny | Odporność Psychiczna | Wewnętrzna Siła | Emocje | Psychologia Sportu i Mistrzostwa | Rozwój Osobisty | FRIS | Przywództwo | Leadership | Zarządzanie Ludźmi | Sukces | Potencjał | Ambicja | Perfekcja | Komunikacja | Mindset | MTQ Family Group – MTQ48 MTQ48 PLUS MTQ48 SPORT

Subscribe
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top