Magdalena Zapadka – Certyfikowany Trener Mentalny i Odporności Psychicznej | Mindset Leadership Mentor

AMBICJA-OSIĄGANIE-CELÓW-ŚWIADOMOŚĆ-MINDVALLEY-LIFE-COACH-TRENER-MENTALNY-MAGDALENA-ZAPADKA-ROZWÓJ-OSOBISTY


Czy możesz o sobie powiedzieć, że jesteś osobą ambitną?

Dlaczego pytam? Bo jako osoba , która od lat pracuje z fantastycznymi ambitnymi i zaradnymi kobietami, często dostrzegam w nas dziwną skromność i umniejszanie swoim możliwościom. Wiele moich klientek na początku naszej współpracy ma problem, aby szczerze rozmawiać o swoich ambicjach i wielkich marzeniach. Jako, że sama nie mam przeszkód, aby przyznać, że jestem osobą ambitną i chcę sięgać w życiu po więcej, tak dla moich podopiecznych (nie wszystkie oczywiście) dość często stanowi to wyzwanie. Boją się mówić o sobie, że są ambitne, boją się mówić w szerszym gronie, na forum, często przed innymi kobietami. Wolą pozostać skromne, nie wychylać się i najlepiej pozostawać „gdzieś z boku”. Skąd się to bierze? Skromności „negatywnej” nabywamy jeszcze w latach dziecięcych. Wynosimy to z domu rodzinnego, przesiąkamy nią poprzez wychowanie, uczyli nas tego w szkołach, na religii, wyznaniach czy funkcjonując w mało wspierających środowiskach zawodowych. Obawiamy się oceny i opinii innych, co niestety jest powodem naszej zbytniej, zabierającej siłę do działania i wyrażania siebie negatywnej skromności.

Skupmy się jednak nad tym czym jest ambicja?CO TO JEST AMBICJA?


Ambicja jest silnym pragnieniem zdobycia lub dokonania czegoś, np. sukcesu, realizacji celów i osiągnięcia doskonałości w danej dziedzinie. To cecha, która napędza człowieka do dążenia, do wyznaczonych celów i podejmowania wysiłków potrzebnych do ich realizacji. Ambitni ludzie często są pełni zapału, motywacji i determinacji, aby przekraczać własne granice i osiągać coraz wyższe poziomy swoich osiągnięć.

Ambicja może mieć różne źródła i przejawiać się w różnych obszarach życia, takich jak sport, biznes, nauka, sztuka czy kariera zawodowa. Jest to wewnętrzne pragnienie rozwoju i doskonalenia siebie oraz oiągnięcie sukcesu w wybranej dziedzinie. Ambitni ludzie często wyznaczają sobie cele, które są wyzwaniem, ale jednocześnie stanowią motywację do ciężkiej pracy i poświęceń.

Ambicja często idzie w parze z cechami takimi jak determinacja, wytrwałość i pewność siebie. Osoby ambitne nie boją się ryzyka i są gotowe podejmować trudności, aby osiągnąć swoje cele. Mają silną motywację wewnętrzną i często pracują nad doskonaleniem swoich umiejętności i zdobywaniem nowej wiedzy, aby być lepszymi w tym, co robią.

Zauważ jednak, że ambicja może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne strony. Pozytywna napędza do osiągania sukcesów, rozwijania się i przekraczania granic. Jednak nadmierna ambicja może prowadzić do zwiększania poziomu stresu, niezdrowej rywalizacji i ignorowania innych ważnych aspektów życia, takich jak relacje interpersonalne czy zdrowie psychiczne i fizyczne.

Niepodważalnym faktem jest, że ambicja jest ważną cechą, która może ułatwiać człowiekowi osiągnięcie zamierzonego celu. Jednak kluczowe są zachowanie równowagi, elastyczność psychiczna i umiejętność dążenie do harmonijnego dbania o wszystkie sfery życia. Ambicja powinna być motorem do rozwoju i osiągania sukcesów, lecz nie powinna dominować nad innymi wartościami i aspektami życia.
PIĘKNO AMBICJI I KORZYŚCI Z BYCIA OSOBĄ AMBITNĄ?Ambija to cudowna i silna cecha, i niesie wiele korzyści.

Oto kilka z nich:

💎 Nie boisz się podnosić sobie poprzeczki – jako osoba ambitna potrafisz „wysoko” marzyć i często stawiasz sobie ambitne cele. Jesteś zdeterminowana, aby je zrealizować. To daje Ci motywację i determinację do podejmowania wysiłków, rozwijasz się dzięki porażkom, poprzez co nieustannie usprawniasz swoje działania. Twoje chęci osiągnięcia czegoś więcej, finalnie może skończyć się ogromnym sukcesem.

💎 Dbasz o rozwój osobisty – ambicje prowadzą Cię do ciągłego rozwoju i doskonalenia siebie. Często poszukujesz nowych wyzwań, zdobywasz nową wiedzę i umiejętności, aby stawać się lepszą w tym, co robisz i kim jesteś.

💎 Dążysz do osiągnięcia sukcesu zawodowego – gdy masz w sobie czynnik ambicji, chcesz osiągnąć sukces na polu zawodowym. Dążenie do doskonałości i ciężka praca przynoszą wyniki, co może prowadzić do awansów, zdobycia wyższych stanowisk, uznania branżowego i większych możliwości kariery.

💎 Jesteś zdyscyplinowana – będąc osobą ambitną wykazujesz silną samodyscyplinę. Rozwijasz umiejętności planowania, organizowania siebie w czasiw czy podejmowanie konsekwentnych działań, które przybliżajją Cię do osiągnięcia wyznaczonego celu. Samodyscyplina pomaga Ci utrzymać wysoką wydajność i skuteczność w działaniu.

💎 Jesteś inspiracją dla innych – Twoje cechy takie jak: determinacja, wytrwałość i osiągnięcia mogą motywować innych do podążania za swoimi marzeniami i dążeniem do własnych celów. Ludzie lubia się wzorować i czerpać energię do działania od osób, które wiedzą jak wykorzystać swoje ambicje.

💎 Poczucie satysfakcji osobistej daje Ci siłę i spełnienie- osiąganie ambitnych celów przynosi Ci ogromną satysfakcję osobistą. Pokonywanie przeszkód, przekraczanie własnych ograniczeń i osiąganie czegoś, co wcześniej wydawało się niemożliwe, buduje Twoją pewność siebie i daje Ci ogromną satysfakcję z własnych osiągnięć.

💎 Jesteś zmotywowana i nie potrzebujesz bodźców z zewnątrz – Twoje ambicje są silnym motywatorem, jesteś zdeterminowana do działania i pokonywania przeszkód. Twoja wewnętrzna motywacja pomaga Ci utrzymać wysoki poziom energii i zaangażowania w dążeniu do swoich celów i realizacji marzeń.

💎 Jesteś świadoma swojej wartość i znasz swoje mocne strony – dążenie do ambitnych celów wymaga często wykorzystania swoich zasobów i zdolności. Ambicja pomaga Ci odkryć i rozwijać Twoje unikalne umiejętności, co z kolei może prowadzić do większego spełnienia i sukcesu.

Pamiętaj, że Twoja ambicja powinna być zrównoważona i połączona z potencjałem i wartościami, takimi jak empatia, uczciwość i szacunek do siebie oraz innych ludzi. Dążenie do ambitnych celów nie powinno prowadzić Cię do ignorowania innych obszarów życia i utraty równowagi. Możesz to pięknie pogodzić! Dbaj o równowagę, Twoje ambicje powinny współgrać z innymi obszarami życia, takie jak: zdrowie, relacje społeczne, równowaga emocjonalna czy pasje.
JAK SĄ POSTRZEGANE OSOBY AMBITNE?


Odbiór osób ambitnych przez innych ludzi może być zróżnicowany i zależny od wielu czynników, takich jak kultura, środowisko społeczne i osobiste doświadczenia. Poniżej przedstawiam kilka różnych perspektyw na odbiór osób ambitnych:

✓ Niektórzy ludzie, w tym ja, podziwiają osoby ambitne za ich determinację, pracowitość i zdolność do osiągania wysokich celów. Widzą w nich inspirację i wzorzec do naśladowania. Osoby te często podziwiają sukcesy ambitnych jednostek i doceniają ich umiejętność przekraczania granic.

✓ W niektórych przypadkach osoby ambitne mogą wzbudzać zazdrość i niechęć u innych. Ludzie, którzy sami nie osiągają takich samych sukcesów lub nie mają takiej samej determinacji, mogą czuć się zagrożeni lub zepchnięci w cień przez ambitne jednostki. Z tego powodu mogą manifestować negatywne emocje wobec nich.

✓ Czasami osoby ambitne mogą być obiektem nieprzychylnych podejrzeń, szczególnie w sytuacjach, gdzie ich ambicje są związane z konkurencją lub osiągnięciem sukcesu kosztem innych ludzi. Mogą pojawiać się podejrzenia o manipulację, brak uczciwości czy skłonność do osiągania celów za wszelką cenę.

✓ Osoby ambitne, które osiągnęły sukcesy w swojej dziedzinie, mogą cieszyć się szacunkiem i uznaniem społecznym. Ludzie mogą doceniać ich wysiłek, poświęcenie i zdolności, które przyczyniły się do osiągnięcia ich celów. Tacy ludzie często są postrzegani jako liderzy i ekspertów w swojej dziedzinie.

✓ Niektórzy ludzie mogą po prostu nie rozumieć motywacji i ambicji osób ambitnych. Mogą nie doceniać wysiłku i poświęcenia, jakie trzeba włożyć w dążenie do celu. To może prowadzić do niezrozumienia i bagatelizowania ich wysiłków.

Jak widzisz, odbiór osób z ambicjami, może się różnić. Nie mamy wpływu na to, co inni o nas myślą i co o nas mówią, ale możemy pracować nad tym, na co mamy wpływ. Pracuj nad sferą mentalną i systemem swoich myśli, aby móc w pełni skupić się na sferach gdzie ten wpływ masz.
A JAK SĄ POSTRZEGANE AMBITNE KOBIETY?Od lat pracuję z fantastycznymi dziewczynami, które realizują się głównie w sferze publicznej, na tzw.”świeczniku” – na wielkich scenach, arenach sportowych, w showbiznesie, modelingu oraz pełnią wysokie liderskie funkcje w organizacjach biznesowych. Każdego dnia zmagają się z opinią publiczną i oceną innych. Często zastanawiają się czy ambicja nie zabiera Im kobiecości i wrażliwości.

Ambicję Kobiet uważam za wartość i jedna z najsilniejszych stron. W mojej osobowości ten czynik dość mocno dominuje, co też bardzo w sobie doceniam. Dziś, nie byłabym w miejscu, w którym jestem i entuzjastycznie nie planowałabym tego, gdzie jeszcze chcę dojść w życiu. Potrafię z nią pracować i na własnym przykładzie wiem, że wcale nie musi wzbudzać w nas przymusu, presji, wyzwalać uczucia niewystarczalności czy niszczyć naszą wrażliwość. Działa wręcz w drugą stronę i jest naszą siłą!

Kobieta ambitna budzi podziw i może być inspiracją dla innych. Determinacja, odwaga i sukcesy są źródłem tej inspiracji. Często staje się wzorem dla młodszych pokoleń oraz dowodem na to, że kobiety mogą osiągać sukcesy we wszystkich dziedzinach życia, w każdym wieku. Osobom ambitnym, nie ważne kobietom czy mężczyznom po prostu się chce się chcieć, chce się działać, robić więcej, poznawać, rozwijać, odkrywać, testować i potrafią budować fantastyczne wspierające relacje, w życiu zawodowym i osobistym!

Niestety, spotykamy się też z krytyką i niewiarą ze strony osób, które podważają nasze zdolności i miejsce w sferze sukcesów. Nadal jesteśmy obiektem stereotypów, które sugerują, że powinnyśmy skupiać się na innych aspektach życia niż kariera czy osiągnięcia zawodowe. Czasami jesteśmy postrzegane jako zbyt pewne siebie lub zbyt dominujące, co prowadzi do negatywnych ocen i osądów. Często jesteśmy oceniane surowiej za te same cechy i zachowania, które u mężczyzn są postrzegane jako pożądane i akceptowalne. Co w tym jest najbardziej smutne to fakt, że tych ocen dość często dokonują inne kobiety. Na przykład, kobieca ambicja często bywa interpretowana jako pycha, ignorancja lub arogancja, podczas gdy u mężczyzn jest postrzegana jako przejaw pewności siebie i stanowczości. Jednak świat się pięknie otwiera, zmienia i docenia rosnącą liczbę kobiet, które z odwagą podchodzą do swojego życia i stawiająją na siebie, nie tracąc przy tym innych wartości i sfer życia osobistego.
JAK ODNALEŹĆ WEWNĘTRZNĄ SIŁĘ I DZIAŁAĆ PONAD OPINIAMI INNYCH?


Bycie ambitną osobą może wiązać się z oceną innych ludzi, zarówno w kontekście osiągnięć, jak i porównywania ich do swoich własnych wyników. Podzielę się z Tobą kilkoma prostymi wskazówkami, jak radzić sobie z oceną innych będąc osobą ambitną:

Skoncentruj się na swoim rozwoju – zamiast skupiać się na porównywaniu z innymi, skoncentruj się na swojej osobie i planach. Określ swoje cele i skup się na dążeniu do nich, doskonaleniu swoich umiejętności i osiąganiu sukcesów. Pamiętaj, że każdy ma inną ścieżkę i własne tempo rozwoju, każdy ma też prawo do własnej opinii na Twój temat.

Unikaj negatywnych porównań – porównywanie się z innymi może prowadzić do negatywnych emocji i poczucia nieadekwatności. Zamiast tego, skup się na pozytywnym aspekcie rywalizacji i inspiracji, czerpąc motywację z sukcesów innych ludzi. Zamiast czuć się zniechęconą, staraj się czerpać wiedzę z osiągnięć innych. Zamiast przepalać energię na zazdrość, frustrację czy podważanie czyjegoś sukcesu, zastanów się, co możesz zrobić, aby być w podobnym miejscu?

Wspieraj innych – zamiast skupiać się na ocenie innych, staraj się być wsparciem. Doceniaj osiągnięcia i okazuj szacunek. Angażuj się w konstruktywne dyskusje, wymieniaj się doświadczeniami i kibicuj, zwłaszca kobietom z Twojego otoczenia. Pamiętaj, że sukces jednej osoby nie oznacza porażki innych – każdy może odnieść sukcesy na własny sposób i w swojej dziedzinie, a przede wszystkim w ramach indywidualnej definicji sukcesu. Dla każdej z nas oznacza on coś zupełnie innego.

Zmień perspektywę – pamiętaj, że ocena innych nie jest ostatecznym wyznacznikiem twojej wartości. Skoncentruj się na tym, co masz do zaoferowania i na swoich celach. Nie zapominaj o swoich unikalnych umiejętnościach, osiągnięciach i postępach. Staraj się zrozumieć perspektywę innych, która wcale nie musi być miarą Twojego sukcesu.

Dbaj o równowagę – pamiętaj, że bycie ambitną osobą nie oznacza, że musisz poświęcać całe swoje życie na rywalizację i osiąganie celów. Dbaj o równowagę między pracą a życiem osobistym, dbaj o swoje zdrowie i dobrostan psychiczny. Planuj czas na relaks, wypoczynek i oddawaniu się swoim pasjom poza obszarem, w którym dążysz do spełnienia swoich ambicji.

Ambitne Kobiety stają przed wieloma wyzwaniami, gdy próbują zrealizować swoje marzenia. Mają moc przekształcania ich w rzeczywistość. To one przełamują bariery i wznoszą je ponad ograniczenia. Prawdziwe piękno tkwi w ich determinacji i niezachwianej wierze we własne możliwości.

Z doświadczeń moich podopiecznych i klientek wiem, że opinie innych mogą stanowić poważną przeszkodę na drodze do sukcesu i samorealizaji. Ale niech Cię nie zatrzymują! To właśnie w tym kontekście tkwi potężna moc kobiecej ambicji. Radzenie sobie z opiniami innych i budowanie pewnosci siebie to kluczowy aspekt odnoszenia sukcesów. Nie pozwól, aby negatywne komentarze, stereotypy czy ograniczenia społeczne podkopały Twoją wiarę w siebie. Zaufaj swoim instynktom i śmiało dąż do tego, co dla Ciebie ważne.

Nie bój się wyjść poza wyznaczone ramy. Bądź odważna i poszerzaj swoje horyzonty. Możesz inspirować inne kobiety swoją determinacją i pokazywać, że nie ma granic dla ich osiągnięć.

Pamiętaj, że Twoje marzenia mają ogromną wartość i znaczenie. Nie pozwól, aby to, co ktoś o Tobie mówi ograniczało Cię w dążeniu do nich. Bądź pewna siebie i ufaj swojej wewnętrznej mocy!

W końcu, sukces nie jest zależny od opinii innych, ale od Twojego osobistego wzrostu i spełniania swoich zawodowych celów. Odnajdź swoją moc, walczyć z przeciwnościami i osiągnij to, czego pragniesz. Pracuj nad przełamywaniem swoich ograniczeń, spełniaj marzenia i świętuj każde małe osiągnięcia. To właśnie w Tobie drzemie niepowtarzalne piękno kobiecej ambicji!WSPÓŁPRACA

Potrzebujesz profesjonalnego wsparcia? Myślisz o zmianie w życiu zawodowym lub osobistym? Stoisz w miejscu i boisz się zrobić kolejny krok? A może po prostu myślisz o rozwoju mentalnym czy osobistym, bo chcesz zacząć robić to, co od lat pozostaje tylko w sferze Twoich marzeń?

Szukasz doświadczonej mentorki? Znam się na tym jak mało kto! Jestem Certyfikowaną Trenerką Mentalną, Licencjonowaną Konsultantką i Trenerką Odporności Psychicznej, Trenerką Biznesu w zakresie Przywództwa i Kompetencji Miękkich, Specjalistą Psychologii Sportu i Rozwoju Mentalnego oraz Mindvalley Life Coach.

Specjalizuję się w High-Performance & Leadership – psychologii mistrzostwa i sukcesu oraz rozwoju umiejętności liderskich. Maksymalizuję potencjał, oswajam mentalnych sabotażystów i pomagam osiągać niezwykłe cele, niezwykłym ludziom. Szczególnie cenię sobie pracę z ambitnymi, chcącymi od życia więcej kobietami!Napisz do mnie. Porozmawiajmy!

hello@magdalenazapadka.comSubscribe
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top