Magdalena Zapadka – Trener Mentalny i Odporności Psychicznej | Ekspert Rozwoju Potencjału i Psychologii Mistrzostwa w Biznesie i Sporcie

INTELIGENCJA-EMOCJONALNA-TECHNIKA-UWALNIANIA-DR-HAWKINSA-PSYCHOLOGIA-TRENING-MENTALNY-TRENER-MENTOR-MEGDALENA-ZAPADKA-STRES-OPOR-PRESJA-LEK


Chcę się z Tobą podzielić prostą metodą do pracy z emocjami, która pomaga je uwolnić, z głowy i ciała. To metoda, którą Dr David R. Hawkins opisał w swojej książce „Technika Uwalniania”. Według Jego teorii i badań uwalnianie negatywnych emocji jest kluczowe dla osiągnięcia wyższego poziomu świadomości i pełniejszego życia.

Technika uwalniania emocji Hawkinsa polega na świadomym przyjmowaniu, akceptowaniu i pozwoleniu na przeżycie danej emocji bez oporu czy potępiania jej. Zamiast tłumić lub unikać negatywnych emocji, metoda ta zachęca do pełnego doświadczania i wyrażania ich. Proces ten obejmuje zwrócenie uwagi na fizyczne odczucia związane z daną emocją, identyfikację myśli i przekonań z nią powiązanych oraz pozwolenie na swobodne przepływanie i uwolnienie tej emocji.

Uwalnianie emocji Hawkinsa opiera się na zrozumieniu, że przyczyną cierpienia nie są same emocje, lecz nasz opór i przywiązanie do nich. Poprzez akceptację i pozwolenie na swobodne przepływanie emocji, twierdzi się, że można doświadczyć uwalniającego i uzdrawiającego efektu.
KIM BYŁ DR DAVID HAWKINS?


Dr David R. Hawkins (1927–2012) był psychiatrą, lekarzem, nauczycielem duchowym, badaczem i autorem wielu wartościowych książek z zakresu samorozwoju i duchowości. Urodził się w USA, a tytuł doktora medycyny zdobył na Uniwersytecie Medycznym w Wisconsin.

Był znany ze swojego wkładu w dziedzinie psychiatrii, psychoanalizy i terapii. Przez wiele lat praktykował jako psychiatra i prowadził badania nad różnymi aspektami ludzkiej psychiki. Był autorem wielu publikacji naukowych, głównie z zakresu psychiatrii, m.in. na temat schizofrenii, depresji i uzależnień.

Jednak to jego prace z zakresu duchowości i rozwoju osobistego przyniosły mu największą rozpoznawalność. Dr Hawkins opracował Skalę Hawkinsa, która jest skalą pomiaru świadomości, oceniającą poziom świadomości człowieka w skali od 0 do 1000. Przez swoje badania i pisanie starał się przedstawić różne poziomy świadomości i ich wpływ na doświadczenie życia.

Jego książki, takie jak „Siła czy moc”, „Oko w oko z jaźnią”, „Technika Uwalniania” czy „Przywracanie zdrowia”, zdobyły ogromną popularność wśród osób zainteresowanych duchowością, rozwojem osobistym i samorozwojem.

Dr David R. Hawkins zmarł w 2012 roku, ale jego dziedzictwo w postaci książek i idei nadal pozostaje wpływowe w dziedzinie rozwoju duchowego i psychologii.

WPŁYW EMOCJI NA DOŚWIADCZENIA I SAMOPOCZUCIE


Niepodważalny jest fakt, że emocje odgrywają ogromną rolę w naszym życiu. Są naturalnymi reakcjami naszego organizmu na różne sytuacje i bodźce zewnętrzne. A, jakie konkretnie mają znaczenie?

Emocje są pewnego rodzaju nośnikiem naszych komunikatów, formą komunikacji, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Pomagają wyrazić nasze potrzeby, pragnienia i reakcje na różne sytuacje. Poprzez emocje możemy wyrazić m.in. radość, smutek, gniew, miłość i wiele innych uczuć. Są ważnym narzędziem do nawiązywania i budowania relacji z innymi ludźmi, jak i z samą sobą.

Zawierają informacje o naszym wewnętrznym stanie i reakcjach na otaczający nas świat. Mogą służyć jako sygnały ostrzegawcze, informujące nas o potencjalnych zagrożeniach lub niebezpieczeństwach. Na przykład, strach może nas mobilizować do działania w celu ochrony siebie lub innych.

Emocje mają silny wpływ na naszą motywację, postawy i zachowanie. Pozytywne emocje, takie jak radość i zainteresowanie, mogą nas napędzać do działania i poszukiwania satysfakcji. Z kolei negatywne emocje, takie jak strach czy niezadowolenie, mogą nas motywować do unikania niebezpieczeństw lub dążenia do zmiany sytuacji.

Mają bezpośredni wpływ na nasze samopoczucie i ogólny stan emocjonalny. Pozytywne emocje przyczyniają się do poczucia szczęścia, zadowolenia i dobrego samopoczucia. Natomiast negatywne emocje mogą prowadzić do stresu, niepokoju i smutku. Wpływają również na naszą samoocenę i poczucie własnej wartości.

Co warto zauważyć to, to, że odgrywają istotną rolę w procesie podejmowania decyzji. Nasze emocje i intuicja mogą dostarczać ważnych wskazówek i sygnałów dotyczących tego, co jest dla nas ważne i co może być korzystne lub szkodliwe. Mogą wpływać na nasze preferencje i wybory, pomagając nam kierować się wartościami i pragnieniami.


Zrozumienie znaczenia emocji pozwala na lepsze zarządzanie naszymi wewnętrznymi zasobami, zwiększenie świadomości siebie oraz budowanie relacji z innymi ludźmi. Praca nad uwalnianiem negatywnych emocji i praktykowanie pozytywnych stanów emocjonalnych przyczynia się do większej równowagi i satysfakcji w życiu zawodowym i osobistym.
TECHNIKA UWALNIANIA HAWKINSA


W dzisiejszym dynamicznym świecie, pełnym stresu i wyzwań, wiele osób doświadcza różnego rodzaju negatywnych emocji, takich jak gniew, strach, smutek czy zazdrość, które mogą prowadzić do cierpienia i ograniczać ich doświadczenia życiowe. Technika uwalniania Hawkinsa jest narzędziem, które pomaga uwolnić negatywne emocje, przekonania i ograniczenia.

Technika opiera się na głębokim zrozumieniu, że nasze emocje nie są problemem samym w sobie, ale nasz sposób reagowania na nie i trzymania się ich. Dr Hawkins podkreśla, że opór wobec negatywnych emocji, próby tłumienia ich lub unikania, tylko nasilają nasze cierpienie i utrzymują nas w ograniczeniach.

Wprowadzając technikę uwalniania Hawkinsa, uczymy się akceptacji naszych emocji takimi, jakie są oraz pozwolenia na ich swobodny przepływ. Ta technika pomaga w rozwijaniu inteligencji emocjonalnej, identyfikowaniu naszych przekonań, myśli i wzorców zachowań.

Przez praktykowanie techniki uwalniania Hawkinsa możemy uwolnić te emocje, które nas ograniczają, otwierając drogę do większej równowagi emocjonalnej, wewnętrznego spokoju i wolności. To narzędzie daje nam możliwość zbliżenia się do naszego prawdziwego ja, oddzielenia się od naszych toksycznych przekonań i odkrycia większej siły i autentyczności.
SKALA HAWKINSA – POZIOMY ŚWIADOMOŚCI


Dr Hawkins opracował narzędzie pomiarowe, którego celem jest ocena poziomu świadomości człowieka. Wierzył, że ten poziom wpływa na nasze myśli, emocje, zachowania i sposób postrzegania świata.

Skala obejmuje zakres wartości od 0 do 1000, gdzie wyższe wartości odpowiadają wyższemu poziomowi świadomości. Wyjątkową cechą tej skali jest to, że oceny są oparte na badaniu reakcji mięśniowych człowieka w obliczu różnych stwierdzeń lub stanów świadomości. Badania te opierają się na teorii wg, której ciało człowieka reaguje w sposób spójny z poziomem świadomości, co pozwala na numeryczne określenie danego poziomu.

Według Skali Hawkinsa, wartości niższe niż 200 reprezentują poziomy niskiej świadomości, które są związane z negatywnymi emocjami, takimi jak strach, żal, gniew czy zazdrość. Wartości w zakresie 200-500 są związane z emocjami, takimi jak chęć, akceptacja czy wybaczanie, a także z umiarkowanym poziomem moralności. Przekonania związane z tymi poziomami obejmują poczucie bezradności, poczucie ofiary, krytykę i wrogość wobec innych.

Zakres skali 200-499, pokazuje, że emocje są bardziej pozytywne, takie jak chęć, akceptacja, optymizm czy wybaczanie. Przekonania na tych poziomach obejmują umiarkowane przekonania religijne, poczucie własnej wartości, uczciwość i odpowiedzialność.

Natomiast wartości powyżej 500 reprezentują poziomy wyższej świadomości, związane z pozytywnymi emocjami, takimi jak miłość, radość, pokój czy wdzięczność. W tych poziomach świadomości dominuje dobroć, empatia i zrozumienie dla innych istot, odczuwanie jedności z innymi. Przekonania związane z tymi poziomami obejmują miłość bezwarunkową, wewnętrzne przekonania o jedności, służenie innym i współczucie.

Dr Hawkins twierdził, że osiągnięcie wyższych poziomów świadomości przyczynia się do większego szczęścia, pokoju i dobrobytu zarówno dla każdego indywidualnego człowieka, jak i dla całego społeczeństwa. Uważał, że podnoszenie świadomości jest kluczem do osobistego rozwoju, transformacji i osiągania większej harmonii zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Skala i jej zastosowanie ma na celu pomóc w zrozumieniu własnego poziomu świadomości, identyfikowaniu obszarów do rozwoju i dążeniu do osiągnięcia wyższych wartości moralnych. Jest to narzędzie, które może dostarczyć wglądu i inspiracji do rozwoju duchowego i osobistego, pozwalając nam lepiej zrozumieć siebie i otaczający nas świat.


Dr Hawkins twierdził, że przesuwanie się z niższych na wyższe poziomy świadomości może przynieść pozytywne zmiany w naszym życiu. Wyższy poziom świadomości pozwala nam doświadczać większej harmonii, pokoju, zrozumienia i radości zarówno w relacjach z innymi, jak i w naszych własnych doświadczeniach.

Ważne jest zauważenie, że poziomy na mapie drogi Hawkinsa nie są oceną moralną, ale odzwierciedlają poziom energetyczny i jakość doświadczanych emocji. Dr Hawkins podkreślał, że przechodzenie na wyższe poziomy świadomości wymaga pracy nad uwolnieniem ograniczających przekonań i negatywnych emocji oraz praktykowania miłości, empatii i współczucia wobec innych. Ten model jest narzędziem, które może dostarczyć nam wglądu w naszą świadomość i pomóc w dążeniu do wyższych poziomów rozwoju i doświadczać większej radości, harmonii i pełni w życiu.
TECHNIKA UWALNIANIA EMOCJI HAWKINSA TRENING MENTALNYZASADY TECHNIKI UWALNIANIA DAVIDA HAWKINSA


Technika uwalniania Hawkinsa opiera się na kilku prostych zasadach. Stosowanie ich, może pomóc proces uwolnienia negatywnych emocji i ograniczających przekonań, są to:

1️⃣ Pierwszą zasadą techniki uwalniania Hawkinsa jest akceptacja emocji takich, jakie są. Oznacza to, że nie potępiamy, nie oceniamy ani nie staramy się tłumić negatywnych emocji. Zamiast tego, przyjmujemy je bezwarunkowo, jako naturalne reakcje naszego umysłu i ciała na określone sytuacje.

2️⃣ Druga zasada polega na pozwoleniu na swobodny przepływ emocji. To oznacza, że nie trzymamy się emocji zbyt mocno ani nie opieramy im się. Zamiast tego, dajemy sobie pozwolenie na pełne doświadczanie i wyrażanie emocji, które mogą się manifestować poprzez płacz, krzyk, pisanie czy ruch. Pozwalamy im naturalnie i swobodnie płynąć, bez ich hamowania.

3️⃣ Ważną zasadą techniki uwalniania Hawkinsa jest brak oporu wobec emocji. Opór wobec emocji może prowadzić do utrzymywania ich i pogłębiania cierpienia. Zamiast tego, praktykujemy akceptację i pozwalamy emocjom przeminąć naturalnie, bez oporu czy walki z nimi. Przyjmujemy je, obserwujemy i pozwalamy im odejść.

4️⃣ Kolejną zasadą jest brak potępienia emocji. To oznacza, że nie oceniamy negatywnych emocji jako złych czy niepożądanych. Rozumiemy, że emocje są naturalnymi reakcjami i że nie ma w nich niczego niewłaściwego. Przez brak potępienia, możemy rozluźnić się w obecności emocji i pozwolić im się uwolnić.Zasady te, oparte są na akceptacji, zrozumieniu i miłości do naszych własnych emocji. Poprzez ich praktykowanie, możemy uwolnić negatywne, które nas ograniczają i otworzyć się na większą równowagę i swobodę. Należy pamiętać, że proces uwalniania jest kwestią indywidualną i każdy może doświadczać go w sposób nieco inny. Dlatego słuchaj swojego własnego doświadczania i praktykuj te zasady w sposób, który najlepiej pasują do Ciebie.

OPÓR I TRZYMANIE EMOCJI MOGĄ PROWADZIĆ DO WIĘKSZEGO CIERPIENIA!


Dlaczego opór i trzymanie się emocji mogą prowadzić do większego cierpienia? Ponieważ, kiedy trzymasz się negatywnych emocji i utrzymujesz w sobie opór wobec nich, najczęściej wzmacniasz ich siłę. Opór i walka z nimi, mogą tylko sprawić, że stają się one bardziej nasilone i trudniejsze do kontrolowania. Im bardziej się opierasz, tym bardziej się z nimi identyfikujesz, a to z kolei utrzymuje Cię w cyklu cierpienia.

Emocje są naturalnymi reakcjami organizmu i mają tendencję do przepływu. Kiedy się im opierasz i trzymasz w sobie, blokujesz ten naturalny przepływ. To powoduje, że zaczynają się kumulować w Twoim ciele i umyśle, tworząc napięcia i dyskomfort. Brak swobodnego przepływu emocji może prowadzić do chronicznego stresu i negatywnych skutków dla Twojego zdrowia fizycznego i psychicznego.

Opór wobec emocji utrzymuje Cię w przeszłości i ogranicza Twoja zdolność do działania w czasie teraźniejszym oraz dalszego rozwoju. Kiedy trzymasz się negatywnych emocji, utrzymujesz się w określonym stanowisku, nie pozwalając sobie na pełne doświadczanie i przetwarzanie ich. To może uniemożliwić Ci poszerzenie perspektywy, wyzwolenie się z ograniczających przekonań i otwarcie się na nowe możliwości.

Dłuższe trzymanie się i opór, mogą także mieć negatywne konsekwencje dla Twoich relacji z innymi ludźmi. Może to prowadzić do napięć, konfliktów oraz ograniczonej zdolności do empatii i zrozumienia. Ponadto, wpływa to na Twoje samopoczucie, stres, niepokój, a nawet może prowadzić do depresji. Dlatego tak ważne jest to, aby zrozumieć, że opór i trzymanie się emocji przynoszą więcej cierpienia niż pożytku! Poprzez akceptację emocji, pozwalanie na swobodny przepływ i brak oporu, możesz otworzyć drogę do uwolnienia mentalnego, odblokowania energii i osiągnięcia większej wolności i dobrobytu emocjonalnego.
KROKI W TECHNICE UWALNIANIA HAWKINSA


Technika uwalniania Hawkinsa to proces kilku kroków, które warto podjąć:

1️⃣ Pierwszym krokiem jest świadome rozpoznanie i identyfikacja obecnych emocji. To wymaga zwrócenia uwagi na swoje wewnętrzne doświadczenia emocjonalne i nazwanie ich. Możesz to zrobić, zamykając oczy, skupiając się na swoim wnętrzu i zauważając, jakie emocje się w Tobie pojawiają. Możesz nazwać je w myślach lub wypowiedzieć na głos.

2️⃣ Kolejnym krokiem jest zaakceptowanie emocji takich, jakie są, bez potępienia czy oceniania ich jako złych lub niepożądanych. To oznacza, że zamiast walczyć z emocjami, przyjmujemy je bezwarunkowo i z miłością jako naturalne reakcje naszego umysłu i ciała. Możemy powiedzieć sobie w myślach: „Akceptuję i pozwalam na to uczucie”.

3️⃣ Gdy akceptujemy emocje, możemy zacząć obserwować myśli i przekonania, które są z nimi powiązane. Zauważ, jakie myśli pojawiają się w twoim umyśle w związku z danymi emocjami. Nie utożsamiaj się z tymi myślami, ale pozwól im swobodnie pojawiać się i odchodzić. Pamiętaj, że to tylko myśli, a nie prawdy bezwzględne.

4️⃣ Następnie pozwól na swobodny przepływ emocji, bez ich trzymania czy kontrolowania. Niech emocje będą jak fala, która naturalnie pojawia się i odpływa. Pozwól im istnieć i wyrażać się przez ciało, oddychanie czy ruch. Wyrażaj emocje w sposób bezpieczny i konstruktywny, jak płacz, krzyk, pisanie czy ruch ciała.

5️⃣ W trakcie procesu uwalniania, skup się także na oddechu. Skoncentruj się na spokojnym i głębokim oddychaniu, zwracając uwagę na wdech i wydech. Skupienie na oddechu pomaga w zanurzeniu się w teraźniejszym momencie i odłączeniu się od myśli i emocji.Każdy ma swój własny rytm i może w dowolny sposób praktykować technikę uwalniania Hawkinsa. Możesz dostosować te kroki do swoich indywidualnych potrzeb i preferencji. Pamiętaj, tak jak w przypadku każdego treningu, tak i w tym przypadku, tylko systematyczna praca i regularna praktyka, może prowadzić do stopniowego uwolnienia negatywnych emocji i osiągnięcia większej równowagi emocjonalnej.
PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA TECHNIKI UWALNIANIA HAWKINSA


Nie sposób wymienić wszystkich, ale podam Ci trzy konkretne przykłady życiowych sytuacji. Technikę uwalniania Hawkinsa, możesz zastosować do uwolnienia gniewu, strachu, smutku, żalu, itd., np.:


💎 Uwalnianie gniewu

Przykładowa sytuacja: Zostałaś niesprawiedliwie potraktowana przez bliską Ci osobę i czujesz w sobie gniew. Kroki, uwalniające emocje, jakie możesz podjąć w technice uwalniania Hawkinsa to:

1) Rozpoznaj gniew i nazwij go.

2) Zaakceptuj obecność gniewu, akceptując go bezwarunkowo. Jest i już, godzisz się na to.

3) Obserwuj myśli i przekonania, które mogą być związane z tym gniewem.

4) Pozwól na swobodny przepływ gniewu poprzez wyrażenie go fizycznie, np. krzycz, żuć czymś, uderz poduszką o ścianę itp. Jeśli nie jest to Twoja technika, to wyraź gniew w formie pisemnej. Opisz w dzienniczku lub formie listu to, czego doświadczasz. Przelej na papier to, jak się czujesz, czego doświadczasz.

5) Skoncentruj się na oddechu, aby uspokoić się i przetransformować gniew.


💎 Uwalnianie strachu

Przykładowa sytuacja: Masz potworny lęk przed publicznymi wystąpieniami i czujesz duży strach przed jutrzejszym wygłoszeniem przemówienia. Kroki, które możesz wykonać, wg Hawkinsa:

1) Rozpoznaj strach i nazwij go.

2) Zaakceptuj obecność strachu, akceptując go bezwarunkowo. Jest, czujesz go.

3) Obserwuj myśli i przekonania, które mogą być związane z tym strachem. Jakie one są?

4) Pozwól na swobodny przepływ strachu, skupiając się na oddechu i świadomym oddechu podczas odczuwania strachu.

5) Wyobraź sobie, że oddajesz strach gdzieś w przestrzeń, pozwalasz mu odejść.


💎 Uwalnianie smutku

Przykładowa sytuacja: Przeżywasz utratę pracy i czujesz głęboki smutek. Kroki w technice uwalniania Hawkinsa:

1) Rozpoznaj smutek i nazwij go.

2) Zaakceptuj obecność smutku, akceptując go bezwarunkowo. Tak się właśnie czujesz!

3) Obserwuj myśli i przekonania, które mogą być związane z tym smutkiem.

4) Pozwól na swobodny przepływ smutku, pozwalając sobie na płacz i wyrażenie emocji. Masz do tego prawo, to Twój smutek i pozwól sobie go przeżyć!

5) Skoncentruj się na oddechu, aby uspokoić umysł i pozwolić smutkowi przeminąć.Te przykłady mają jedynie charakter obrazowy, jak można zastosować tę prostą technikę. Twoje sytuacje i zdarzenia życiowe mogą być zupełne inne. Każdy z nas ma własne życiowe doświadczenia, więc dostosowujmy technikę uwalniania Hawkinsa do własnych potrzeb i przeżyć. Praktykowanie tej techniki w różnych sytuacjach może pomóc w uwolnieniu negatywnych emocji i osiągnięciu większej równowagi emocjonalnej. Ważne, aby nie blokować emocji!

KORZYŚCI STOSOWANIA TECHNIKI UWALNIANIA HAWKINSARegularne stosowanie techniki uwalniania Hawkinsa może Ci przynieść wiele korzyści dla naszego zdrowia emocjonalnego i ogólnego dobrostanu. Oto kilka korzyści, które można osiągnąć poprzez praktykowanie tej techniki:


💎 Technika Uwalniania Hawkinsa umożliwi Ci uwolnienie negatywnych emocji, takich jak gniew, strach, smutek czy zazdrość. Zamiast trzymać te emocje w sobie, dajesz sobie pozwolenie na ich swobodny przepływ i wyrażenie, co pozwala Ci odczuć ulgę, przynieść ulgę ciału i umysłowi.

💎 Regularne praktykowanie Techniki Uwalniania Hawkinsa pomoże Ci osiągnąć większą równowagę emocjonalną i dobrostan psychiczny. Umożliwi Ci zrozumienie i akceptację Twoich emocji, co prowadzi do większej świadomości i kontroli nad Twoimi reakcjami emocjonalnymi. Dzięki temu możesz reagować na sytuacje z większym spokojem i zrównoważeniem.

💎 Technika Uwalniania Hawkinsa pozwala Ci zbadać i zidentyfikować ograniczające przekonania, które mogą wpływać na Twoje myśli i zachowania. Poprzez akceptację tych przekonań i pozwolenie na ich swobodny przepływ, możesz zacząć je rozluźniać i zastępować bardziej konstruktywnymi i wspierającymi przekonaniami. To otwiera Ci drogę do osobistego wzrostu i transformacji.

💎 Technika ta, wspiera rozwijanie samoświadomości. Poprzez obserwację emocji, myśli i przekonań, stajesz się bardziej świadoma swojego wewnętrznego doświadczenia. To umożliwia Ci zrozumienie siebie lepiej, identyfikowanie wzorców zachowań oraz podejmowanie bardziej świadomych wyborów w życiu.

💎 Praktykowanie techniki uwalniania Hawkinsa może przynieść korzyści w Twoich relacjach z innymi. Poprzez uwolnienie negatywnych emocji, które mogą wpływać na Twoje interakcje, możesz bardziej otwarcie i empatycznie komunikować się z innymi. To może prowadzić do większego zrozumienia, harmonii i bliskości w relacjach.

💎 To także zwiększenie dobrostanu ogólnego. Oczyszczenie umysłu i zwiększenie równowagi emocjonalnej przekładają się na większą harmonię, spokój i radość w życiu. Możesz doświadczać większej autentyczności, prawdziwej siły i większej akceptacji samej siebie.
Choć prostota tej metody może wydawać się małowiarygodna i nieskuteczna, to praktykowanie techniki uwalniania Hawkinsa z czasem może prowadzić do naprawdę głębokich i trwałych korzyści. Ten proces wymaga cierpliwości, otwartości i regularnej praktyki. Technika Hawkinsa jest niezwykle cennym narzędziem, które może pomóc Ci osiągnąć większą równowagę emocjonalną i wolność od negatywności wewnętrznej. Jej znaczenie leży w możliwości uwolnienia się od ograniczeń emocjonalnych, które wpływają na doświadczenia życiowe i samopoczucie.

Daje Ci to możliwość zanurzenia się w swoje własne emocje, zamiast tłumić je czy trzymać w sobie. To otwiera drogę do akceptacji i zrozumienia siebie, co pozwala Ci przetransformować je i uwolnić. Poprzez praktykowanie tej techniki, uczysz się przyjmować odczucia i stany emocjonalne bezwarunkowo, bez oceniania ich jako dobrych czy złych. To otwiera drogę do większej samoakceptacji, wyrozumiałości i empatii do siebie.

Praktykowanie techniki uwalniania Hawkinsa zachęca również do eksplorowania swojej własnej inteligencji emocjonalnej. Daje możliwość zgłębiania własnych przekonań, myśli i wzorców, które wpływają na Twoje emocje. Poprzez tę eksplorację, stajesz się bardziej świadoma siebie.

Dlatego zachęcam Cię do praktykowania techniki uwalniania Hawkinsa i eksplorowania swojej własnej świadomości emocjonalnej. Daj sobie czas i przestrzeń, aby odkryć, co się w Tobie dzieje emocjonalnie. Pozwól swoim emocjom swobodnie przepływać, bez oporu czy tłumienia. Akceptuj je bezwarunkowo i pozwól im odejść. Zanurz się w swoim oddechu i skup się na teraźniejszym momencie.

Pamiętaj, że proces uwalniania emocji może być wyzwaniem, ale to także źródło ogromnego rozwoju i wyzwolenia. Praktykowanie tej techniki wymaga regularności, cierpliwości i delikatności wobec samej siebie. Bądź dla siebie łagodna i wyrozumiała. Jest to Twoja droga do większej harmonii i spokoju wewnętrznego.


WSPÓŁPRACA

Potrzebujesz profesjonalnego wsparcia? Chcesz wzmocnić swoją pewność siebie? Myślisz o zmianie w życiu zawodowym lub osobistym? Stoisz w miejscu i boisz się zrobić kolejny? A może po prostu myślisz o rozwoju mentalnym czy osobistym, bo chcesz zacząć robić to, co od lat pozostaje tylko w sferze Twoich marzeń?

Szukasz profesjonalnego trenera i mentora? Zapraszam do współpracy! Jestem Certyfikowaną Trenerką Mentalną, Konsultantką i Trenerką Odporności Psychicznej, Trenerką Biznesu w zakresie rozwoju umiejętności przywódczych i miękkich, a także Life Coach. Specjalizuję się w psychologii mistrzostwa i sukcesu oraz rozwoju umiejętności liderskich. Maksymalizuję potencjał, oswajam mentalnych sabotażystów i pomagam osiągać niezwykłe cele, niezwykłym ludziom.


Napisz do mnie. Porozmawiajmy!

hello@magdalenazapadka.comSubscribe
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top