Magdalena Zapadka

Nigdy, nie osądzaj czyjejś drogi,
jeśli sam jej nie przeszedłeś!

Trening Mentalny | Odporność Psychiczna | Psychologia Mistrzostwa | Umiejętności Liderskie
MAGDALENA ZAPADKA

Każdy człowiek jest inny. Absolutnie Wyjątkowy!

Rodzi się z innym zestawem cech, różnie i na swój sposób wykorzystuje możliwości i nabywa kompetencje, z których to chętnie korzystamy jako pracodawcy, trenerzy i koledzy. Czasem jednak ta odmienność i indywidualność potrafi nieźle zaleźć za skórę. Zwłaszcza wtedy, kiedy w zespole mamy kompletnie różne osobowości które, choć są świetne w tym, co robią, razem w grupie tworzą zabójczą mieszankę, z której nie zawsze wychodzi coś produktywnego.

Co można z tym zrobić?

Nie, nie musisz budować zespołu od początku… To byłoby zbyt ryzykowne!

 

11

Szkolenia Rozwoju Umiejętności Ludzkich.
Programy wzbogacone praktyczną psychologią
i treningiem mentalnym.


Dlaczego to działa?

002-chat

Rozmowa

Czasem to pierwsza, a może
i jedyna okazja do tego, aby w konstruktywny sposób porozmawiać o tym, co w zespole dzieje się nie tak. To również podłoże to rozwiązywania konfliktów, np. na linii menadżer-pracownik, z zewnętrznym arbitrem, który potrafi pokierować rozmową w dobrą stronę... Skutecznie wplatam oraz łączę rzetelną wiedzę i swoje doświadczenia z bycia liderką zespołu, mediatorką, z treningiem mentalnym czy life coachingiem

009-motivation

MOTYWACJA

Brak umiejętności zainspirowania i zmotywowania się do osiągnięcia wspólnych wyników to często powód braku zaangażowania w firmowe czy klubowe cele. Nie musisz rozdawać kolejnych benefitów i biletów do kina, żeby zmotywować zespół. Pomogę Wam określić motywację oraz zaangażowanie i skierować ich strumień w odpowiednim kierunku.
005-support

metody współpracy

Czasem nie wystarczy tylko chcieć - różnica charakterów, wieku, poglądów sprawia, że nie wiemy, w jaki sposób współpracować, aby wykorzystać nasz potencjał. Pomogę Wam to odkryć i dam sprawdzone metody dobrej współpracy stworzone indywidualnie do Waszej sytuacji.

001-gender-equality

Słodki lek

Nie wiesz, czy potrzebujecie od razu szkolenia... ale fajnie byłoby wdrożyć kilka technik dobrej współpracy? Połącz szkolenie w mniej formalne rozmowy i zajęcia integracyjne: wyjdźmy razem pobiegać, wyskoczmy na bilard, weźmy udział w warsztatach z ceramiki, przemyćmy trochę sprawdzonych technik, zainspirujmy do wspólnego działania, a przy okazji porozmawiajmy, jak lepiej i skuteczniej współpracować w Waszym zespole.
010-passion

Fajny szef - fajny team

Nie tylko wynagrodzenie, benefity materialne, zdobyte medale, czy możliwości rozwoju pod kątem zajmowanego stanowiska się liczą, a wartości Lidera, które są spójne i pokrywają się z wartościami Twoich Ludzi. Chcesz podszlifować swoje umiejętności przywódcze, aby dostrzegać potencjał jednostek czy całego zespołu? Chcesz nauczyć się zauważać i rozwijać ludzi zgodnie z ich naturalnymi predyspozycjami? Chętnie pomogę i popracuję nad tym, aby współpracowało się Wam przyjemniej i efektywniej 🙂

Co zyskaSZ?

Korzyści z umiejętnego posługiwania się wiedzą i narzędziami psychologicznymi
to ogromna różnica w nastawieniu, efektywności działania i współpracy – zauważycie ją już po pierwszym spotkaniu!

Zobaczycie, jak pozytywnie na Wasze relacje z innymi wpłyną te spotkania oraz jak wzrośnie osobista i zespołowa skuteczność!

BRZMI FAJNIE, ALE NIE WIESZ, JAK PRZEKONAĆ
DO TEGO szefa?

POBIERZ PDF Z ZALETAMI WPROWADZENIA TRENINGU MENTALNEGO

DO TWOJEGO PLANU ROZWOJU

Indywidualne podejście daje najlepsze rezultaty!

Każdy człowiek czy zespół to indywidualne organizmy, więc i rozwój powinien być dopasowywany do potrzeb i wartości jego członków czy organizacji.

Poniżej podaję tylko kilka (z wielu) najczęściej zamawianych u mnie tematów szkoleń.

Nie ma tego, którym się interesujesz? Napisz do mnie i zapytaj o szkolenie.

Dla Sportu i Biznesu

NAJCZĘŚCIEJ ZAMAWIANE tematy MOICH szkoleń TO:

Zespół to różne style myślenia i różnorodne sposoby działania. Dla lidera to nie lada wyzwania związane z komunikacją, organizacją, delegowaniem, czy osiąganiem celów. Chcecie poznać potencjał Waszego zespołu? Chcecie jeszcze bardziej siebie poznać dzięki znajomości swoich stylów myślenia i działania? Znajomość stylu myślenia poszczególnych członków i posiadając mapę jak one się rozkładają w zespole, daje możliwość zbudowania silnej i zgranej drużyny?

FRIS® w prosty i szybki sposób określa potencjał zespołu, rekomenduje aktywności zawodowe oraz udziela wskazówek, jak najlepiej się porozumieć. Dzięki analizie dowiesz się jak zespół i poszczególni członkowie:

 

 • definiują cele i jakich rezultatów oczekują
 • zdobywają i interpretują informacje
 • dokonują wyborów i podejmują decyzje
 • określają i wyrażają swoje stanowiska
 • działają w obliczu problemów
 • znajomość stylów myślenia współpracowników pomaga im lepiej komunikować się ze sobą
 • poznanie różnorodności specyfiki stylów myślenia pomaga w osiągnięciu efektu synergii
 • narzędzie „Proces FRIS” ułatwia dopasowanie do projektów i zadań ludzi o właściwych predyspozycjach
 • styl myślenia wskazuje na typy zadań, w których największa satysfakcja z pracy łączy się z największą efektywnością

Motywowanie to nie tylko oddziaływanie i wpływ lidera na ludzi, to także wewnętrzna siła, która uruchamia i utrzymuje działania człowieka. Jeżeli ma iść w określnym kierunku warto tę siłę w nim odnaleźć, rozpalić i nadać sens temu kierunkowi.

 • Znasz teorie i skuteczne narzędzia motywacji?
 • Czy wiesz jak możesz wzmocnić pozytywne zachowania?
 • Znasz  już wszystkie czynniki sukcesu swojego zespołu?
 • Wiesz jak działać prewencyjnie, aby uniknąć destrukcyjnej demotywacji?

Ogólny zarys szkolenia:

Dzięki szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie radzić sobie w sytuacjach stresogennych i poznają koncepcję budowania siły i odporności psychicznej wg metodologii MTQ48. Nauczą się lepiej zarządzać sobą i emocjami, gdyż zdiagnozują swoje kluczowe elementy własnej efektywność, siły i i wrażliwości. Określą własny poziom odporności pod kątem podejmowania działania w czasie niepewności lub zmiany. Zlokalizowanie mocnych stron w psychice i tych, które są mentalnymi barierami blokującymi osiągnięcie sukcesu. Szkolenie dla osób, które chcą zbudować swoją strategię wzmocnienia odporności mentalnej i otrzymać wskazówki, jak wzmacniać swoją siłę i odporność psychiczną, szczególnie na stres czy presję. Dla osób, które pracują lub chcą zacząć pracę nad budowaniem pewności siebie, budowaniem nawyków i osobistej skuteczności. Badania pokazują, że im wyższy poziom odporności, tym wyższa efektywność i dobrostan, sprawniejsze i lepsze radzenie sobie z niepowodzeniami, z trudnościami i szybsza zdolność adaptacyjna w nowej sytuacji czy środowisku. 

Warsztat prowadzony z wykorzystaniem rzetelnego badania psychometrycznego (test online) MTQ48, MTQ48Sport (Mental Toughness Questionnaire), które jest innowacyjnym, naukowo opracowanym narzędziem do mierzenia poziomu siły i odporności psychicznej. Wyniki mogą posłużyć jako wsparcie pracowników/zawodników, liderów/trenerów w zwiększaniu efektywności osobistej. Wiedza uzyskana podczas szkolenia oraz wyniki badania dają wiedzę nie tylko o odporności i jej poziomie lecz także pokazują obszary na d którymi można pracować i rozwijać, a któree są kluczowe w warunkach dynamicznych zmian, w czasie stresu i presji. Badanie pokazuje poziom mentalnej odporności i siły poszczególnych osób, lecz można także zmapować poziom całego zespołu. Narzędzie międzynarodowe, stworzone i przebadane w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Hull w Wielkiej Brytanii pod kierunkiem prof. Petera Clough.

Ogólny zarys szkolenia:

Uczestnik nabędzie umiejętności z zakresu efektywnej komunikacji z naciskiem na budowanie relacji i dbaniem o wartości drugiej strony. Nauczy się rozróżniać i dostosowywać mowę werbalna i niewerbalną do rozmówcy. Pozna swój własny styl komunikacji, jego silne i delikatne obszary. Wzmocni umiejętności komunikowania własnych opinii z dbaniem o potrzeby i interesy własne jak i drugiej strony. Nauczy się budowania komunikatów tak, aby były one jasne i do zastosowania w każdej sytuacji, nie tylko zawodowej. 

Ogólny zarys szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat asertywności oraz nauczenie zachowań asertywnych w różnych sytuacjach zawodowych jak i życiowych. Uczestnicy po szkoleniu będą potrafili rozróżnić zachowania asertywne od uległych czy agresywnych i nauczą się na nie właściwie reagować. To szkolenie ma wpływa także na wzrost poczucia własnej wartości i umiejętność określania granic, co znacznie wpływa na efektywność osobistą. To nauka konstruktywnej komunikacji, właściwego reagowania na naciski słowne, na krytykę i pochwały, pewność siebie w wyrażaniu swoich opinii czy umiejętność rozmowy z agresywnym lub natarczywym rozmówcą, przy zachowaniu swoich granic i poszanowaniu granic innych.

Ogólny zarys szkolenia:

Konstruktywne rozmowy o rozwoju, udzielanie wskazówek korekcyjnych, przekazywanie oczekiwań dotyczących przyszłości to codzienność w pracy lidera i trenera. Dzięki umiejętności udzielania feedbacku zwiększysz zaufanie, podniesiesz motywację i umiejętności ludzi, którym przewodzisz. Nauczysz się jak przekazywać informacje w grupie i indywidualnie. Jak rozmawiać o wynikach, o obszarach wymagających poprawy, a przede wszystkim jak doceniać wysiłek włożony w wykonywaną pracę i osiągane wyniki. Otrzymasz najlepsze techniki i wskazówki, dzięki którym usuniesz przeszkody, które nie pozwalają twoim podopiecznym osiągnąć wyznaczonych celów, a sam staniesz się pewniejszym siebie liderem czy trenerem.

Ogólny zarys szkolenia:

Niektórym rozmowom  czy spotkaniom informacyjnym towarzyszą szczególne okoliczności i emocje, więc i wymagają większego niż zwykle zaangażowania i sztuki komunikacji. O trudnych rozmowach najczęściej mówimy w sytuacjach, gdy tyczą się wartości, słabych wyników, prośby o zmianę nawyków i zachowania, rozstania, zmiany organizacyjnej, konfliktów itd. Takie rozmowy to często wyzwanie, a brak przygotowania może przynieść spore rozczarowanie i niekoniecznie oczekiwane konsekwencje.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zasadami i algorytmami prowadzenia „delikatnych” rozmów. Nauczą się radzenia z różnymi reakcjami rozmówcy, argumentacji, przedstawiania faktów i swojego stanowiska. Przećwiczą różne scenariusze sytuacji i przygotują się na wiele zaskakujących sytuacji, z którymi mogą się zetknąć podczas „wrażliwych” rozmów z drugim człowiekiem.

Aby być efektywnym w pracy, aby skutecznie wdrażać czy zarządzać zmianami warto posiadać wiedzę lub umiejętności zarządzania umysłem, myślami i emocjami – swoim lub pracowników/zawodników. Znajomość instrukcji obsługi umysłu ludzkiego i metod na jego zmianę jest niezwykle ważna dla każdego, kto musi radzić sobie z wieloma nowymi celami, zadaniami, myślami, kto wdraża zmianę, zarządza tym procesem, informacjami i innymi ludźmi. Celem szkolenia jest zapoznanie z takimi informacjami jak czym jest zmiana mentalna, jak jest zbudowany i jak funkcjonuje mózg? Jak powstają procesy myślowe i jak pracować z przekonaniami? Jak pracować nad wyjściem poza strefę komfortu? Porażki przy wdrażaniu zmiany i jak ich uniknąć? Jak się komunikować przed i w trakcie procesu wprowadzania zmian… 

ZAPYTAJ MNIE JAK UWOLNIĆ POTENCJAŁ W TWOJEJ ORGANIZACJI?
NAPISZ DO MNIE! pOROZMAWIAJMY!

  To prawda! Możesz. Wyżej, dalej...
  skutecznie!

  Magdalena Zapadka

  PSYCHOLOGIA MISTRZOSTWA ★ TRENING MENTALNY ★ ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA ★ LEADERSHIP ★ LIFE COACHING ★ KOMPETENCJE MIĘKKIE

  To prawda! Możesz! Wyżej, dalej...

  W SWOIM TEMPIE, NA SWOICH ZASADACH!

  Magdalena Zapadka

  High Performance & Leadership Coach

  Scroll to Top