Magdalena Zapadka – Trener Mentalny i Biznesu

FEEDBACK-LEADERSHIP-MAGDALENA-ZAPADKA-TRENERKA-MENTALNA-PRZYWODZTWO-PSYCHOLOGIA-SPORTU-BIZNESU-LIFE-COACH-KOMUNIKACJA-LIDERA-LIDERKI


Ludzie odnoszący sukcesy w mistrzowskim stopniu opanowali sztukę komunikacji. To dzięki niej zyskują znaczącą przewagę i siłę nad innymi. Sięgają po to, czego chcą i nawiązują relacje z tymi, z którymi chcą. Jak mówi Brian Tracy „jakość naszej komunikacji z innymi decyduje o jakości ich kontaktów z nami. Możemy więc powiedzieć, że od jakości naszej komunikacji z innymi zależy jakość życia, więc komunikacja to jedna z najistotniejszych umiejętności.”

W przywództwie wszystko kręci się wokół komunikacji i najczęściej jest ona uważana za kluczową umiejętność wśród pozostałych kompetencji przywódczych. Przyznam szczerze, że ja również utożsamiam się z tą opinią i uważam, że szczególnie umiejętność udzielania informacji zwrotnych o postępach w rozwoju, osiąganiu wyników, zachowaniach, postawach, itp. jest fundamentalną umiejętnością lidera, magącą ogromny wpływ na rozwój ludzi czy sukces organizacji.

Raz jeszcze przytoczę słowa Briana Tracy, wybitnego mentora i osobowość, który był przed laty również moim nauczycielem, w zakresie przywództwa i osobistej skuteczności, i to pod Jego okiem ukończyłam Leadership & Success Academy w Brian Tracy International. Brian zwykł mawiać, że komunikacja jest umiejętnością, każdy może się nauczyć. Jest jak jazda na rowerze czy pisanie na maszynie. Jeśli tylko się nad nią popracuje, można bardzo szybko poprawić w ten sposób jakość każdego obszaru naszego życia.

Anne Morrow Lindbergh (amerykańska pilotka szybowca, autorka książek) powiedziała natomiast, że dobra komunikacja pobudza jak czarna kawa. I równie trudno po niej zasnąć! I te słowa chyba najlepiej oddają powagę i siłę dobrze lub źle udzielonego feedbacku – najważniejszego narzędzia skutecznego przywództwa.
Prawdziwa pozytywna informacja zwrotna to jeden z najważniejszych sposobów zjednywania sobie ludzi i zachęcania ich do współpracy. Buduje poczucie więzi i życzliwość. Pozwala wyrazić naszą sympatię, szacunek i wdzięczność.

Trudno wyobrazić sobie pełny kontakt między ludźmi bez wyrażania dobrych uczuć, bez podkreślania tego, co twórcze, wartościowe i pozytywne. Dlatego jedna z zasad negocjacji nastawionych na współpracę mówi: Doceniaj pozytywy!

– Wojciech HamanJerzy GutCO TO JEST FEEDBACK?


Wśród podstawowych oczekiwań stawianych liderom zespołów są umiejętności stworzenia sprzyjającego wzrostowi środowiska, budowania wspierających relacji i osiąganie wysokich celów. To zbudowanie wysoko performującego zespołu w którym dzięki kulturze feedbacku – przepływu porządanych informacji, każdy może stawać się lepszym i wzrastać, a zespół osiągać ponadprzeciętne wyniki.

Feedback, nazywany również informacją zwrotną, to komunikat lub informacja przekazywana osobie lub organizacji dotycząca ich wcześniejszych działań lub zachowań. Feedback ma na celu poinformowanie odbiorcy o tym, jakie efekty przyniosły jego działania, czy były one skuteczne, co można poprawić oraz jakie były reakcje innych na te działania.

Feedback może być:

  • Pozytywny (wzmacniający): Wskazuje, co zostało zrobione dobrze i co przyniosło pożądane efekty.
  • Negatywny (korygujący): Wskazuje na błędy, niedociągnięcia lub obszary wymagające poprawy.


Obowiązkiem Lidera powinno być stworzenie takiej kultury, w której wszyscy czują się bezpiecznie, akceptowani, chętnie dzielą się wiedzą czy opinią w zakresie pracy swojej, kolegów czy zachowań w zespole. Jest to część wzmacniania wysoko wydajnego zespołu i wysoko performującego środowiska, organizacji.


Jeśli jednak chcesz, aby feedback był znaczący, sam również musisz nauczyć sie go odbierać. Zaakceptować to, że nie zawsze będzie on dla ciebie przyjemny, pochlebny, pozytywny. I wcale nie musi taki być, i to nie jest złe, a wręcz przeciwnie. Kluczowe w tym wszystkim jest jednak to, jak radzisz sobie z otrzymywaną krytyką oraz to, co zadecydujesz się z tym później zrobić?

Po otrzymaniu uczciwych i praktycznę informacji zwrotnej warto wykorzystać ją do tego, aby wyciągnąć konstruktywne wnioski, wyciągnąć kolejną ważną lekcję czy się zmienić eliminując słabe punkty, o których się dowiedziałeś. Tylko dzięki informacjom zwrotnym tak naprawdę wciąż możesz doskonalić swoje umiejętności, kompetencje liderskie.

Informacje zwrotne są kluczowe nie tylko dla rozwoju czy osiągania wyników przez zespół. Jest kluczowy także w rozwoju lidera i jego przywództwa. Dzięki nim może działać – iść dalej, zatrzymać się i wprowadzić korekty lub obrać inny kierunek.

Ludzie z twojego teamu będą bardziej skłonni uważać, że ich opinie i potrzeby mają dla Ciebie wartość i znaczenie. Sprawić to może, że będą bardziej zaangażowani, zdecydowani w swoich działaniach, a przede wszystkim będą chętniej, także między sobą przekazywać opinie, uwagi czy doceniać się wzajemnie.

Zwróć uwagę na to, że kiedy sam pokażesz, że jesteś otwarty i uważny w odniesieniu do otrzymywanego feedbacku, z pewnością nie tylko wzmocni to twoje przywództwo i autorytet, lecz także zachęci inncyh do podobnej praktyki. Ludzie zaczną z czasem postrzegać jako kolejną wartość, także w zakresie osobistego rozwoju.6 CZYNNIKÓW KONSTRUKTYWNEGO FEEDBACK 'U


1️⃣ PSYCHOLOGICZNE BEZPIECZEŃSTWO

Jak wspomniałam, ludzie znacznie chętniej udzielają uczciwych i praktycznych informacji zwrotnych kiedy wiedzą, że mogą nam zaufać i czują się po prostu bezpiecznie, w naszej relacji. Aby stworzyć psychologicznie bezpieczne środowisko, w którym wszyscy wiedzą, że można bezpiecznie przekazywać informacje zwrotne bez obaw, gdzie możemy modelować właściwe zachowanie, demonstrując własną wrażliwość i nagradzając innych za dzielenie się swoimi przemyśleniami, pomysłami i opiniami. Jest to część tworzenia bezpiecznej przestrzeni, w której będą mówić swoją prawdę bez obawy o reperkusje. To również potwierdza, jak ważne jest, aby być naprawdę ciekawym, gdy prosisz o feedback. Spojrzenie na to z perspektywy konwersacyjnej pomoże rozwinąć otwarty, szczery dialog, który może przerodzić się w niezwykle pozytywne doświadczenie dla lidera i jego zawodników czy pracowników.


2️⃣ KONKRET

Unikaj ogólnych i zbyt prostych informacji, komunikatów. To samo dotyczy pytań, które zadajesz. Zbyt proste i nieklarowne pytania typu „Co myślisz? Co czujesz?” itp., spowodują prawdopodobnie, że nie otrzymasz tego, czego oczekujesz. Zbyt szczegółowych informacji zwrotnych, które mają czemuś konkretnemu służyć. Na takie pytania jak „Co tam, jak tam?…” nie bardzo chcę się odpowiadać klarownie, prawda? Badź jak najbardziej klarownym, dociekliwym, drobiazgowym – zadawaj konkretne pytania, które odnoszą się do określonych punktów probelmu, konkretnych zachowań lub postaw czy uczuć danej osoby.

Zaiwestuj czas i staraj się zrozumieć to, jak Twoi ludzie preferują przekazywanie feedbacku. Im lepiej ich znasz, tym łatwiej zachecisz ich do swobodnej, otwartej rozmowy z Tobą. Nie muszą przecież się komunikować w stylu, jaki Ty posiadasz. Celem jest zdobycie informacji, które wpłynął na rozwój i wyniki zarówno Twoich podopiecznych oraz Twój.


3️⃣ UNIKANIE KONTRATAKU

Defensywana reakcja na krytykę którą otrzymujesz jest całkiem naturalna. Naturalne je przecież to, że pewne sytuacje i słowa sprawiają, że czujesz się atakowany czy niezrozumiany i zaczynasz się bronić. Jednak szczera i otwarta komunikacja, dobry feedback otrzymasz dopiero wtedy, gdy pomimo opracowanej przez drugą stronę strategii, gorzkich słów i dziwnych zachowań, będziesz gotowy na wysłuchanie i konstruktywne odniesienie się do tego. Cierpliwe i szczere zaintersowanie w wysłuchanie tego, co może Ci nie odpowiadać, a nawet nie być zgodne z prawdą. Dobrą wiadomością jest to, że ta informacja zwrotna, jeśli zostanie przyjęta pozytywnie, pomoże ci wzmocnić autorytet, stać się lepszym liderem i pokazać swoją siłę, zwłaszcza tą mentalną. Kiedy przyjmujesz taki feedback i unikasz kontrataku czy obrony, budujesz silną kulturę feedbacku, a relacje bardziej otwarte i dojrzałe.


4️⃣ OTWARTY UMYSŁ

Jesteś Liderem ludzi, więc Twoim głownym narzędziem i zadaniem jest efektywna komunikacja. Oznacza to także przyjmowanie z otwartością tego, co zespół ma ci do powiedzenia. Aktywne słuchanie to sekret wszelkiej skutecznej komunikacji i nie inaczej jest w przypadku feedbacku. Nie chodzi tylko o zapewnienie zawodnikom czy pracownikom swobody wypowiedzi, lecz bardziej o otwartość na to, co mają Ci do powiedzenia.

Otwarty umysł to między innymi ciekawość, życzliwość i wdzięczność. I to właśnie okazywana wdzięczność, może może być jedną z tych wartości, którą okazujesz za otrzymaną informację zwrotną, jest najwązniejszym komunikatem, który wysyłasz do swoich ludzi. Pokazujesz, że feedback jest dla ciebie ważny. Tym z kolei komunikujesz, że ich cenisz, że zależy ci na ich opinii, zdaniu i szczerości. Zachecasz ich w ten sposób do większej śmiałosci, odwagi i zaangażowania w to, co wspólnie budujecie – relacje i zespół.


5️⃣ DIALOG NIE MONOLOG

Larry King powiedział kiedyś, że codziennie rano powtarza sobie, że żadna z rzeczy, które sobie tego dnia powie, niczego go nie nauczy. Jeśli zatem chce dowiedzieć się czegoś nowego, to musi słuchać ludzi. Po prostu.

Dbaj o to, aby feedback nie był kojarzony z przykrym, nudnym monologiem, czyli jednostronnym wysyłaniem komunikatów. Nie bądź liderem, który to przychodzi i mówi swoje. To powinna być rozmowa. Tak, rozmowa, dialog, wymiana informacji, spostrzeżeń oraz dzielnie się różnymi informacjami, nie koniecznie tylko zawodowymi.


6️⃣ INTENCJE

Od tego punktu to właściwie powinnam rozpoczać spisywanie najażniejszych kroków. Intencja – czyli twój zamiar, zamysł zrobienia czegoś. Zanim przystąpisz to rozmowy, do udzielenia swojego feedbacku podopiecznemu, zatrzymaj się nad tym punktem przez chwilę i zastanów po co to robisz? Z jakimi intencjami i emocjami do tego podchodzisz? Czy robisz to po to, aby pomóc drugiemu człowiekowi, czy aby mu… dowalić? Zauważ, że inaczej zachowujemy się i inną mamy mowę ciała gdy targają nami pozytywne, uskrzydlające emocje, a inaczej gdy jesteśmu po prostu wkurzeni! Podobnie jest z feedbackiem jeśli idziesz, aby komuś dowalić, to pewnie ci się to uda, ale czy to będzie feedback, który dodaje skrzydeł i motywuje do zmiany czy rozwoju, czy taki, po którym te skrzydła opadają i nie można zasnąć? Pomyśl o tym! Tak wiem, że zgodnie ze sztuką informacje zwrotne powinny być udzielane tuż po wystąpieniu niepożądanego zachowania, sytuacji. Jednak ja zawsze zachęcam do „ochłodzenia i przewietrzenia głowy”. Czasem, szczególnie w trudnych sytuacjach, warto przeczekać nawet kilka dni, poukadać sobie w głowie, przemyśleć i zrobić to tak, aby zadziałało, nie naruszając prz tym godności drugiego człowieka.


W rzeczywistości i bycie lidera ludzi udzielanie informacji zwrotnych tak naprawdę nigdy się nie kończy. Powinieneś to robić regularnie, regularnie kontaktować się ze swoimi ludźmi i pomagać im wzrastać. Aby rozwiązywać ich problemy, aby ich rozwijać, aby z nimi osiągać postawione przed wami cele. Przekazywanie i otrzymywanie informacji zwrotnej to ciągła droga dwukierunkowa droga, która może być prosta i przyjemna. Tak, można się tego nauczyć.FEEDBACK KLUCZEM DO SUKCESU W WIELU DZIEDZINACH


Jesteś gotowa na udzielanie lub otrzymywanie informacji zwrotnych i podejmowanie skutecznych działań na ich podstawie? Jeśli nie otrzymujesz informacji zwrotnej, której potrzebujesz, być może będziesz musiała głębiej przemyśleć swoje podejście. Jeśli masz problem z podjęciem działań w celu uzyskania informacji zwrotnej lub radzenia sobie z tym, co słyszysz, mogę pomóc Ci uporządkować wszystko tak, aby wszystko było jasne i byś mógł podjąć pozytywne kroki, aby iść naprzód, wiedząc, że pomagasz sobie czy swoim ludziom stawać się lepszym, w tym co robicie i kim jesteście.

Mam nadzieję, że znalazłaś odrobninę inspiracji do tego, jak stać się jeszcze skuteczniejszą liderką i wsparciem dla swoich ludzi. Jeśli interesuje Cię ten obszar rozwoju, zapraszam do kontaktu. W mojej ofercie szkoleniowej znajduje się także szkolenie z udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej. Nauczę Ciebie i Twoich ludzi jak rozmawiać, jak skutecznie przekazywać sobie informacje zwrotne z szacunkiem i intencjami dobra dla drugiego człowieka.

Feedback to narzędzie, które odgrywa kluczową rolę w wielu dziedzinach życia, sportu, biznesu czy świata szerokopojętych mediów. Pozwala na ocenę efektywności działań, identyfikację obszarów do poprawy oraz motywuje do dalszego rozwoju. Poniżej przedstawiam kilka dziedzin, w których feedback jest niezwykle ważny, wraz z przykładami jego zastosowania.

Edukacja: W procesie nauczania feedback od nauczyciela pozwala uczniowi zrozumieć, które elementy materiału zostały opanowane, a które wymagają dodatkowej pracy. Na przykład, komentarze na marginesie pracy domowej wskazują na konkretne błędy, które należy poprawić.

Biznes: W firmach feedback od przełożonych lub klientów jest niezbędny do oceny jakości produktów, usług czy efektywności zespołu. Dzięki temu, pracownik wie, co robi dobrze, a co może poprawić, co przekłada się na lepsze wyniki firmy.

Sport: Trenerzy korzystają z feedbacku, aby pomóc sportowcom doskonalić technikę, taktykę czy kondycję. Pozwala zwrócić uwagę na kluczowe momenty, które wymagają poprawy i wyznaczyć kierunek działania na przyszłość.

Medycyna: Lekarze i personel medyczny korzystają z feedbacku od pacjentów, aby ocenić jakość opieki i wprowadzać niezbędne zmiany. Na przykład, ankiety satysfakcji pacjenta mogą wskazywać na obszary, które wymagają uwagi.

Technologia: Twórcy oprogramowania i aplikacji zbierają feedback od użytkowników, aby doskonalić funkcjonalność i użyteczność produktu. Uwagi dotyczące błędów czy propozycje nowych funkcji prowadzą do aktualizacji i ulepszeń.

Sztuka: Artyści, aktorzy czy muzycy korzystają z opinii publiczności, krytyków czy kolegów z branży, aby rozwijać swój talent i dostosowywać swoje dzieła do odbiorców.

Relacje międzyludzkie: W życiu prywatnym feedback od bliskich pozwala lepiej zrozumieć ich potrzeby, uczucia i oczekiwania. Dzięki temu można budować głębsze i bardziej satysfakcjonujące relacje.Podsumowując, feedback jest nieocenionym narzędziem w wielu dziedzinach życia. Dzięki niemu możemy lepiej zrozumieć, co robimy dobrze, a co wymaga poprawy. Kluczem jest otwartość na otrzymywanie informacji zwrotnej oraz umiejętność jej konstruktywnego wykorzystania. W erze szybkich zmian i ciągłego rozwoju, umiejętność korzystania z feedbacku staje się jednym z kluczowych czynników sukcesu.


WSPÓŁPRACA

Potrzebujesz profesjonalnego wsparcia? Myślisz o zmianie w życiu zawodowym lub osobistym? Stoisz w miejscu i boisz się zrobić kolejny? A może po prostu myślisz o rozwoju osobistym, bo chcesz zacząć robić to, co od lat pozostaje tylko w sferze Twoich marzeń?


Znam się na tym jak mało kto! Pracuję w biznesie i profesjonalnym sporcie. Jestem Certyfikowaną Trenerką Mentalną, Licencjonowaną Międzynarodową Konsultantką i Trenerką Odporności Psychicznej, Trenerką Biznesu w zakresie Kompetencji Liderskich i Społecznych oraz Life Coach. Mentorką towarzyszącą w głębokiej zmianie osobistej.

Specjalizuję się treningu mentalnym, psychologii mistrzostwa oraz rozwoju umiejętności liderskich. Maksymalizuję potencjał, oswajam wewnętrznych sabotażystów i pomagam osiągać niezwykłe cele, niezwykłym ludziom. Szczególnie cenię sobie pracę z ambitnymi kobietami, które chcą od życia więcej!


Napisz do mnie. Porozmawiajmy!

hello@magdalenazapadkaZdjęcie📷:

True Photo Agnieszka Żukowska | biuro@agnieszkauzkowska.com | facebook.com/truephotoagnieszkazukowska


Subscribe
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top